Пошук по сайту


Графічний метод заснований на побудові та аналізі графіка процесу або на геометричних побудовах. Якщо графік використовується тільки для ілюстрації явища, яке описується в задачі, то розв’язування задачі неможна назвати графічним

Графічний метод заснований на побудові та аналізі графіка процесу або на геометричних побудовах. Якщо графік використовується тільки для ілюстрації явища, яке описується в задачі, то розв’язування задачі неможна назвати графічним

ТЕЗИ

наукової роботи «Розв’язування задач кінематики графічним методом» Горобець Дмитро Петрович; Хмельницьке територіальне відділення МАН України; Шепетівське міське наукове товариство; навчально-виховне об’єднання «Дошкільний заклад-загально-освітня школа І-ІІІ ступенів ім. М.Островського»№2, 10 клас; м. Шепетівка; науковий керівник Хаврун Галина Борисівна, вчитель фізики, спеціаліст І категорії

Процес розв’язування задач з психологічної точки зору – це послідовний перехід об’єкта від однієї проблемної ситуації до іншої шляхом моделювання першої ситуації і прийняття побудованої моделі за об’єкт другої ситуації. Процес розв’язування задач можна розцінювати і як засіб вивчення, осмислення, поглиблення навчального матеріалу , і як застосування вивченого навчального матеріалу на практиці, оволодіння практичними вміннями.

За характером і методом дослідження виділяють якісні й кількісні фізичні задачі. Розв’язування якісних задач не передбачає використання математичного апарату. У кількісних задачах відповіді на питання спираються на математичні перетворення і обчислення. За способом розв’язання фізичні задачі поділяються на якісні, обчислювальні, графічні, експериментальні. У залежності від застосування математичного апарату розрізняють такі способи розв’язування обчислювальних задач: арифметичний, алгебраїчний і геометричний.

Важливість графічного методу в навчанні фізики дуже велика. Можна стверджувати, що саме застосування графіків є необхідною умовою свідомого засвоєння навчального матеріалу, чіткого розуміння фізичних законів. Графічне представлення фізичного процесу робить його більш наочним і тим самим полегшує розуміння явища, яке вивчається, сприяє розвитку абстрактного мислення, інтуїції, вміння аналізувати і порівнювати, знаходити більш раціональний спосіб розв’язування задач.

Графічний метод заснований на побудові та аналізі графіка процесу або на геометричних побудовах. Якщо графік використовується тільки для ілюстрації явища, яке описується в задачі, то розв’язування задачі неможна назвати графічним.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок удосконалення знань та формування вмінь розв’язувати навчальні фізичні задачі
Мета уроку: сформувати в учнів уміння застосовувати отримані знання на практиці; систематизувати їх з метою удосконалення практичних...

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку
Мета уроку: перевірити І поглибити знання учнів з даної теми, розвивати вміння аналізувати фізичний зміст задачі; розвивати індивідуальні...

Непростий розв’язок простої задачі
При наявності певного досвіту в викладача, з’являється можливість розглядати задачі такого типу як дослідницькі. Саме вони особливо...

Мета уроку: познайомити учнів з важливою характеристикою механізмів;...
Ккд; навчити учнів розв’язувати стандартні задачі з даної теми; перевірити на досліді, що корисна робота, виконана за допомогою похилої...

Пояснювальна записка Навчально-тематичний
Графічний спосіб розв’язування рівнянь, нерівностей, систем Побудова графіків, пов’язаних з функцією антьє І мантисою Додатки

Перетворення одного виду енергії в інший. Закон збереження механічної...
Чної енергії в механічних процесах, сформулювати фізичний зміст закону збереження повної механічної енергії; навчити учнів розв’язувати...

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розв’язування...
Величини, які визначають стан газу: тиск, температуру І об’єм; навчити учнів розв’язувати задачі з даної теми; розвивати нестандартне...

Дослідження видів функціональних рівнянь І систематизація прийомів...
Розв'язування функціональних рівнянь за допомогою методу зведення функціонального рівняння до відомого рівняння та допомогою заміни...

Як відомо, для того, щоб комп’ютер міг виконувати потрібні нам задачі,...
Комп’ютерна програма це набір інструкцій, які вказують еом послідовність дій по вирішенню певної поставленої перед ним задачі

Інструкція з виховання розумної дитини «Бути розумним І бути інтелектуально...
«Можна наповнити голову дитини купою знань, займатися з нею з ранку до вечора. Так, вона матиме відмінний кругозір, знатиме мови...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка