Пошук по сайту


Обертальний рух тіла. Період обертання. Мi­сяць природний супутник Землі. 8 клас. Мета уроку

Обертальний рух тіла. Період обертання. Мi­сяць природний супутник Землі. 8 клас. Мета уроку

Обертальний рух тіла. Період обертання. Мi­сяць - природний супутник Землі. 8 клас.

Мета уроку:

- навчальна: розглянути рівномірний рух тіла по колу як приклад криволінійного руху, сформувати поняття періоду та частоти обертання тіла, розглянути характер обертання Місяця навколо Землі;

- розвивальна: продовжувати формувати в учнів уміння спостерігати фізичні явища, користуватися приладами, самостійно виконувати лабораторну роботу; розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, увагу, пам’ять, робити висновки, аналізувати;

- виховна: виховувати пізнавальний інтерес, такі якості як самостійність, працелюбність, почуття колективізму.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Фізичний диктант.

1. Механічний рух – це явище зміни з плином часу …

2. Шлях – це фізична величина, що дорівнює …

3. Траєкторія – це лінія, яку …

4. Форма та довжина траєкторії залежать від …

5. Рівномірний рух – це рух, при якому …

6. Швидкість рівномірного руху тіла - це фізична величина, що дорівнює …

7. Значення швидкості руху тіла залежить від того, відносно …

8. Одиницею швидкості руху в СІ є …

9. Напрямок і значення швидкості руху тіла залежить від того, …

10. Щоб обчислити середню швидкість руху тіла, потрібно …

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Увагу учнів привертаємо до того, що криволінійні рухи є більш поширеними, ніж прямолінійні. Будь-який криволінійний рух можна розглядати, як рух по дугах кіл із різними радіусами. Вивчення руху по колу дає також ключ до розгляду довільного криволінійного руху.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Рухи, що відбуваються у природі та техніці, можуть розрізнятися за двома ознаками: за зміною значення швидкості та за зміною її напряму. Так, наприклад, коли точка чи тіло рухаються вздовж прямої лінії (мають прямолінійну траєкторію), то напрям їх швидкості не змінюється - він збігається з напрямом траєкторії. Хоча при цьому значення швидкості може змінюватись. У цьому випадку рух називають нерівномірним.

Але ж рухи можуть мати й криволінійні траєкторії, найпростішими з яких є траєкторії колові. Зрозуміло, що такий рух може бути й рівномірним, тобто кожна точка буде мати швидкість, яка не змінюватиметься з часом за своїм значенням, хоча напрям швидкості точок у кожний момент може змінюватись.

Розглянемо рух матеріальної точки по колу, коли він є рівномірним, тобто значення швидкості з часом не змінюється. Точка, рухаючись по колу радіуса R, за певний час t переходить з точки А в точку В. При цьому відрізок ОА повертається на кут - кутове переміщення. За цими даними можна схарактеризувати рух кутовою швидкістю, де (грецька літера «фі») — кутове переміщення; (грецька' літера «омега») — кутова швидкість.

Кутове переміщення вимірюється в радіанах (рад.). 1 радіан - це таке кутове переміщення, коли траєкторія руху точки - довжина дуги кола АВ - дорівнює довжині радіуса R.

Отже, одиницею кутової швидкості є радіан за секунду (рад/с).

1 рад/с дорівнює кутовій швидкості такого рівномірного руху по колу, під час якого за 1 с здійснюється кутове переміщення 1paд.

При визначенні кутової швидкості слово рад не пишуть, а зазначають 1/c, мається на увазі рад/с.

Рух точки по колу (та обертання твердого тіла) характеризують такі фізичні величини, як період і частота обертання.

Період обертання (Т) - це фізична величина, яка дорівнює часу, протягом якого точка (тіло) робить один повний оберт по колу.

Частота обертання - це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості обертів за одиницю часу.


Кутова швидкість, w

Період обертання, Т

Частота обертання, υ
Тверді тіла складаються з великої кількості частинок. Абсолютно твердими в науці вважають тіла, відстань між точками яких не змінюється під час явищ, що з ними відбуваються. Але слід мати на увазі, що абсолютно твердих тіл у природі немає.

Рухи твердих тіл поділяють на поступальні та обертові. Тверді тіла можуть обертатися навколо будь-яких осей, у тому числі й тих, що проходять через їхні центри.

Що ж є найбільш характерним в обертовому русі твердих тіл? Очевидно, що при цьому всі точки цих тіл у своєму русі описують кола, центри яких знаходяться на осях обертання.

Зрозуміло також, що різні точки тіл за один і той самий час проходять по своїх траєкторіях різні відстані - чим далі від осі обертання ці точки, тим більші ці відстані. Але ж за один і той самий час кутове переміщення усіх точок буде однаковим. Отже, кутова швидкість - для всіх точок також буде однаковою.

Для опису обертового руху твердих тіл застосовуються ті самі поняття, що й для руху точки по колу: період обертання Т - час одного повного оберту; n -обертова частота (частота обертання) N — кількість повних обертів за одиницю часу; - кутова швидкість. Крім основної одиниці частоти обертів об/с, застосовують одиниці об/хв, об/год тощо.

Період обертання Землі навколо Сонця становить у середньому 365 діб, а період обертання Місяця навколо Землі у середньому 28 діб. Вивчаючи фізику, астрономію, ви дізнаєтесь, що небесні тіла, наприклад планети Сонячної системи, рухаються не зовсім по колах, а по так званих еліпсах.

V. Розв’язування вправ.

Вправа

1. Що таке кутове переміщення і кутова швидкість?

2. Що таке період і частота обертання?

3. Який зв'язок між періодом і частотою обертання?

4. Ніпель колеса під час руху велосипеда здійснює 25 обертів за 5 с. Визначте період і частоту обертання колеса велосипеда.

Для допитливих

1. Знайдіть у побуті тіла, що здійснюють обертові рухи, і спробуйте визначити частоти та періоди їх обертання.

2. Скориставшись годинником зі стрілками і лінійкою, визначте лінійні швидкості кінців стрілок.Кутова швидкість, w

Період обертання, Т

Частота обертання, υ
V. Домашнє завдання: §5, впр. 5 №1-5
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Коливальний рух. Амплітуда. Період І частота коливань. Маятники....
Мета уроку: дати визначення маятника, математичного маятника, охарактеризувати коливальний рух; дослідити залежність періоду коливань...

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Рух тіла у полі земного тяжіння. Мета уроку
Мета уроку: формування у учнів знань про особливості руху тіла у полі земного тяжіння; розвивати індивідуальні здібності учнів, навички...

Календарні свята та обряди українського народу Напрям: Народознавство, краєзнавство
Земля робить повний оберт навколо осі за 23 години 56 хв. 4 сек. (майже за 24 години). Цей період називається добою. Обертання Землі...

Лабораторна робота №7 в изначення моменту інерції тіла динамічним методом мета роботи
Якщо нитку намотати на шків І тим самим підняти вантаж на висоту, то вантаж отримає запас потенціальної енерґії. Під дією сили тяжіння...

Рух тіла під дією декількох сил. Мета уроку
...

Гармонічні коливання. Амплітуда, період, частота, фаза коливань. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати механізм виникнення вільних електричних коливань І енергетичні перетворення в коливальному контурі; сформувати...

Рівномірний прямолінійний рух. Графіки рівномірного прямолінійного руху. Мета уроку
Мета уроку: сформувати в учнів знання про рівномірний рух як один з поширених видів механічного руху та способи його опису в механіці;...

Сила тяжіння. Вага тіла. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вага тіла, що рухається з прискоренням
Знання про рух тіла під дією сили тяжіння, сформувати знання учнів про вагу тіла, що рухається з прискоренням; розвивати нестандартне...

Тема: Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально І під кутом
Мета роботи: вивчити складний рух на прикладі руху тіла, кинутого горизонтально, вертикально, до горизонтуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка