Пошук по сайту


Уроку Тема уроку

Уроку Тема уроку

Фізика, 7 клас

(70 год., 2 год. на тиждень, 4 год. — резервний час)з\п

Дата

уроку


Тема уроку

Примітка

1
Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті


Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7+1р год.)
2
Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.
3
Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
4
Інструктаж з ОП. Л. р. № 1.
5


Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.
6
Інструктаж з ОП. Л. р. № 2.
7
Інструктаж з ОП. Л. р. № 3.
8
Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.
9,10
Навчальний проект №1


Тематичне оцінювання


Механічний рух (17 год.)
11
Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.
12
Траєкторія. Шлях. Переміщення.
13
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.
14
Розв’язування задач
15
Графіки рівномірного прямолінійного руху.
16
Розв’язування задач
17
Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
18
Розв’язування задач
19
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
21
Розв’язування задач
22
Інструктаж з ОП. Л. р. № 4.
23
Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.
24
Розв’язування задач
25
Інструктаж з ОП. Л. р. № 5.
26
Узагальнюючий урок
27,28
Навчальний проект № 2


Тематичне оцінювання


Взаємодія тіл. Сила.

(26+1р год.)
29
Явище інерції. Інертність тіла.
30
Маса тіла. Густина речовини.
31
Інструктаж з ОП. Л. р. № 6.
32
Інструктаж з ОП. Л. р. № 7.
33
Взаємодія тіл. Сила.
34
Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.
35
Розв’язування задач
36
Сила тяжіння.
37
Деформація. Сила пружності. Закон Гука.
38
Розв’язування задач
39
Інструктаж з ОП. Л. р. № 8.
40
Вага тіла. Невагомість.
41
Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
42
Розв’язування задач
43
Інструктаж з ОП. Л. р. № 9.


Тематичне оцінювання
44
Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.
45
Розв’язування задач
46
Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.
47
Розв’язування задач
48
Сполучені посудини. Манометри.
49
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
50
Розв’язування задач
51
Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.
52
Інструктаж з ОП. Л. р. № 10.
53
Розв’язування задач
54
Узагальнюючий урок
55,56
Навчальний проект № 3


Тематичне оцінювання


Механічна робота та енергія

(11+1р год.)
57
Механічна робота. Потужність.
58
Розв’язування задач
59
Механічна енергія та її види.
60
Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.
61
Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.
62
Розв’язування задач
63
Інструктаж з ОП. Л. р. № 11.
64
Коефіцієнт корисної дії механізмів.
65
Інструктаж з ОП. Л. р. № 12.
66
Розв’язування задач
67
Узагальнюючий урок
68
Навчальний проект № 4
69,70
Екскурсії


Тематичне оцінювання

Орієнтовні теми навчальних проектів

1: Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

2: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

3: Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.

4: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку з фізики в 9 класі тема уроку
Тема уроку. Електричний опір. Залежність опору провідників від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір...

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку

Уроку Дата Тема уроку
Основні поняття І рівняння кінематики. Кінематичні характеристики в різних системах відліку: відносні та інваріантні величини

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Уроку
Тема уроку: Додавання та віднімання векторів. Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Уроку з фізики у 8 класі Тема уроку: Момент сили. Важіль
Сформувати поняття про важіль як простий механізм. Навчити визначати основні характеристики важеля. Дати учням знання про умови,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка