Пошук по сайту


Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами розв’язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. Харків: Веста: Видавництво «Ранок»

Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами розв’язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. Харків: Веста: Видавництво «Ранок»

8 клас

 1. Побудуйте зображення предмета АВ в оптичній системі, яка складається зі збірної лінзи і плоского дзеркала.
 1. Колона військ, рухається із швидкістю 5 км/год, розтягнулася по дорозі на відстань 400 м. Командир, який знаходиться у хвості колони, направляє з дорученням велосипедиста до головного (першого) загону. Велосипедист рухається зі швидкістю 25 км/год і, на ходу виконавши доручення, одразу повертається назад з тією ж швидкістю. Через який час після отримання доручення велосипедист повернувся назад?
 1. Ескалатор метро піднімає людину, що стоїть нерухомо на ньому, протягом 1 хв. По нерухомому ескалатору людина піднімається пішки протягом 3 хв. Скільки часу витратить людина на підйом пішки по ескалатору, який рухається?
 1. Злиток латуні отримали з міді і цинку. При цьому виявили, що густина сплаву 9 г/см3. Визначити масу цинку в сплаві, якщо відомо, що об’єм злитку менший за сумарний об’єм міді і цинку на 6 см3. Густина цинку дорівнює 7 г/см3, а густина міді дорівнює 9 г/см3.
 1. Пружину стискають на 2 см силою 4 кН. У скільки разів потрібно збільшити силу, що стискає пружину, для того, щоб пружина скоротилась ще на 3 см?


8 клас

 1. Фізика для фізиків: навчально-методичне видання. – Рівне, РОІППО, № 4 (28) 2008 р.
 1. Г
  ольфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. Пособие. – 5-е изд. – М.: Высш. Школа, 1982. – 351 с.


Відповідь: 2 хв.

Швидкість велосипедиста в системі відліку, пов’язаною з колоною, дорівнює , коли він наближається до головного загону, і , коли він повертається назад. Тому .


 1. Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами розв’язування задач / Ю.А. Соколович, Г.С. Богданова. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 464 с.

Відповідь: 45 с.

, , . ; . 1. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І.Ю. Ненашев. – 2-е вид. випр. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2009. – 176 с.

Відповідь: у 2,5 разу.

8 клас


 1. Потяг проїхав відстань між двома станціями із середньою швидкістю за 20 хв. На першій ділянці він рівномірно збільшував свою швидкість, на другій – рухався рівномірно, а на третій – рівномірно зменшував свою швидкість до самої зупинки. Час руху потяга на першій і третій ділянці становить 4 хв. Яка швидкість потяга на другій ділянці під час рівномірного руху? Графік залежності швидкості руху потяга від часу подано на рисунку.

( 6 балів)


 1. Шлях від місця відпочинку до міста туристи подолали із середньою швидкістю частково пішки, частково автобусом, а потім електричкою. З якою швидкістю пройдено кожен із відрізків шляху, якщо їхні довжини відносяться, як 1 : 4 : 45, а відповідні їм інтервали часу - як 4 : 1 : 20?

( 6 балів )


 1. Завершуючи соте коло, лідер велогонки випередив основну групу на три кола. Визначити середню швидкість лідера, якщо середня швидкість групи .

( 5 балів )


 1. Інструментальний цех дістав завдання виготовити 150 різців. Скільки сталі на це потрібно, якщо 10% її йде в стружку? Довжина стебла різця 270 мм, ширина 50 мм і висота 45 мм. Густина сталі .

( 3 бали )


 1. Предмет розміщений між двома взаємно перпендикулярними плоскими дзеркалами. Скільки зображень предмета виникає в цьому випадку?

( 5 балів )

ВІДПОВІДІ

до задань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2008-2009 н.р.

8 клас

1.. 2., , . 3.. 4. . 5.Три уявних зображення.
8 клас

№1 – 2 б. В одну і ту саму рідину густиною опустили два однакових за формою і розмірами тіла, густина речовини яких та . Порівняти виштовхувальні сили, якщо .

№2 – 3 б. Дві кульки рухаються по колу так, що весь час знаходяться на протилежних кінцях діаметра. Як змінюються шлях та переміщення першої кульки відносно другої з плином часу? Пояснити.

№3 – 5 б. Кулька математичного маятника здійснює коливання так, що довжина дуги становить шосту частину довжини кола. Визначити шлях, переміщення, середню швидкість кульки за період та за 1,5 періоду, якщо м, а період 2 с.

№4 – 7 б. Маємо дві лінзи з однаковими фокусними відстанями. За допомогою першої лінзи одержали пряме у 2 рази збільшене зображення предмета, а за допомогою другої – пряме у 2 рази зменшене. Пояснити та зробити необхідні розрахунки.

№5 – 8 б. Динамометр може вимірювати найбільшу силу 10 Н і має 20 поділок.
При зважуванні тіла стрілка знаходилась між 18-ю та 19-ю поділками. Коли рухали це тіло по горизонтальній поверхні з постійною швидкістю, то стрілка знаходилась між 5-ю і 6-ю поділками. Визначити масу тіла та коефіцієнт тертя. Зробити висновки.

8 клас

№1 (10 балів)

Визначити механічну напругу (відношення сили пружності до площі поперечного перерізу) у деформованій гумованій мотузці.

Обладнання: Гумова мотузка, лінійка, тягар відомої маси, штатив.

№2 (балів)

Запропонуйте варіанти визначення маси тіла, вага якого більша, ніж максимальна сила динамометра.

1 (2 бали)

2 (3 бали)
змінюється.
3 (5 балів)
,


4 (7 балів)
1)

2)


5 (8 балів)
P=mg1)

2)


8 клас 1. Що є спільного і особливого у таких фізичних поняттях як матеріальна точка та точкове джерело світла? Пояснити.

2 бали


 1. З пункту виїхав автомобіль. Через півгодини у тому ж напрямку цей пункт проїхав другий автомобіль, який рухався зі швидкістю . Через півтори години другий наздогнав першого. Визначити середню швидкість першого автомобіля.

3 бали


 1. Математичний маятник довжиною коливається так, що найбільший кут відхилення від вертикалі . Період коливань цього маятника . Визначити середню швидкість кульки маятника, а також шлях за .

5 балів


 1. Годинник показує годин. Через скільки хвилин положення хвилинної та годинникової стрілок збіжаться?

7 балів


 1. На яких відстанях від збиральної лінзи з відомою оптичною силою необхідно розташувати предмет, щоб збільшення його зображення дорівнювало ? Порівняти та пояснити ці зображення.

8 балів

Фізика

2 тур Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 навчального року

Розв’язок задач та відповіді

8 клас


 1. (2 бали). Що є спільного і особливого у таких фізичних поняттях як матеріальна точка та точкове джерело світла? Пояснити.


Спільним є те, що і матеріальна точка і точкове джерело світла є фізичними моделями реальних фізичних об’єктів, а також те, що розмірами цих об’єктів у певних фізичних умовах можна знехтувати.

Особливим є те, що матеріальна точка використовується при вивченні механічних явищ, а точкове джерело світла – при вивченні оптичних явищ. 1. (3 бали). З пункту А виїхав автомобіль. Через півгодини у тому ж напрямку цей пункт проїхав другий автомобіль, який рухався зі швидкістю . Через півтори години другий наздогнав першого. Визначити середню швидкість першого автомобіля.
 1. (5 балів). Математичний маятник довжиною коливається так, що найбільший кут відхилення від вертикалі . Період коливань цього маятника . Визначити середню швидкість кульки маятника, а також шлях за .


Траєкторія - дуги кола , де - довжина кола , , . Довжина дуги .Кількість коливань за 5 с .

1 коливання – дві дуги, тобто .

Шлях за 5 с .


 1. (7 балів). Годинник показує годин. Через скільки хвилин положення хвилинної та годинникової стрілок збіжаться?

Кутова швидкість годинникової стрілки становить від кутової швидкості хвилинної. Часова стрілка повернеться на кут , а за цей же час хвилинна – на кут .

Різниця становить , тобто кола.

Кутова швидкість хвилинної стрілки , а годинникової , різниця складає . Тоді . 1. (8 балів). На яких відстанях від збиральної лінзи з відомою оптичною силою необхідно розташувати предмет, щоб збільшення його зображення дорівнювало ? Порівняти та пояснити ці зображення.Якщо лінза збиральна, тоді ;

Якщо лінза розсіювальна, тоді
8 клас


 1. На нікелювання сталевого куба витрачено 48 г нікелю. Яка маса куба, якщо товщина шару нікелю дорівнює 0,09 мм? Густина нікелю , густина сталі .

 2. На яку висоту повинна піднятися ясного сонячного дня повітряна куля діаметром 10 м, щоб вона не відкидала тіні на Землю? Вважайте, що Сонце перебуває в зеніті. Радіус Сонця – 700 000 км, середня відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км.

 3. Велосипедист третину шляху їхав зі швидкістю 18 км/год; половину часу, що залишився, зі швидкістю 12 км/год, а останню частину шляху – ішов зі швидкістю 6 км/год. Яка його середня швидкість на всьому шляху?

 4. Неуважна людина йшла вгору по ескалатору, що піднімається, і до кінця підйому нарахувала 40 сходинок. Пригадавши, що внизу на платформі залишилася валіза, вона спустилася вниз по цьому ж ескалатору, рухаючись в колишньому темпі відносно ескалатора, і, на своє здивування, нарахувала 120 сходинок. Скільки сходинок вона нарахувала б, ідучи по нерухомому ескалатору?

 5. Світна точка А знаходиться перед збиральною лінзою. На рисунку показаний хід двох променів, що виходять із цієї точки, після заломлення їх у лінзі. Зробіть копію цього рисунку, дотримуючись масштабу. Знайдіть за допомогою побудови, де знаходиться точка А та її зображення А1.


8 клас

1. (2б). Як співвідносяться між собою робота і потужність? Наведіть приклади.
2. (3б). Що таке фізична модель? Наведіть приклади фізичних моделей.
3. (5б). Сталь це сплав заліза з вуглецем. Яку частину у відсотках становить об’єм вуглецю, якщо густина сталі , заліза , вуглецю ?
4. (7б). Квадрат зі стороною розташований так, що одна його сторона лежить на головній оптичній вісі лінзи, а друга сторона знаходиться від лінзи на подвійній фокусній відстані. У скільки разів площа зображення квадрата більше площі квадрата?

5. (8б). Матеріальна точка рухається по колу радіуса . За точка пройшла довжини кола. Визначити швидкість руху по траєкторії, швидкість переміщення, а також максимальну швидкість переміщення.


II этап Всеукраинской ученической олимпиады по физике

2010/2011 учебный год

Решения
8 класс
3.

 =()+

=+ ( -)=( -)V

= , что составляет 3,7 %.
4.

Изображение квадрата – трапеция.

=0,25. Одна сторона на расстоянии 2 от линзы (). СД главной оптической оси.

= d=1,5 F f=3F

=2 =2CD=2∙0,5 F= F.

Площадь трапеции = ∙F=0,75 

==3 =3 S.

5

==

=== 1,41 ()

==)
8 клас

Теоретичний тур

1. Під час розфасовки сипких продуктів в мішки відбувся збій на лінії, внаслідок чого вийшла партія мішків із сумішшю гороху та кукурудзи. Для того, щоб оцінити вартість мішків (горох і кукурудза мають різну вартість) головному інженеру підприємства було доручено фізичними методами оцінити процентний вміст кожного продукту в упаковці. Допоможіть інженеру виконати завдання.
2. Два хлопчики (Володя та Сергій), один з яких знаходиться на Землі, а другий на балконі, тягнуть в різні сторони легеньку мотузку, до якої посередині прив’язано вантаж масою 8 кг. Зі сторони одного з хлопчиків прив’язано до мотузки два, зі сторони другого – три легеньких динамометри, які між собою з’єднані послідовно. Один з динамометрів Сергія показує 120 Н. Що показують решта динамометрів?
3. Три спортсмени одночасно починають велокрос і рухаються на дистанції рівномірно: перший зі швидкістю 10 м/с, другий – 9,8 м/с. Другий спортсмен на фініші відстав від першого на 10 с, зате виграв 5 с у третього. З якою швидкістю рухався третій спортсмен?
4. Потяг Київ-Ковель пройшов за t1=9 с повз зустрічну електричку Рівне-Здолбунів, яка рухалася з такою ж швидкістю, але мала вдвічі більшу довжину. За який час потяг пройде повз зустрічний потяг, який вдвічі довший електрички і рухається з двічі більшою швидкістю?
5. Продавець пропонує придбати рибу, дозволяючи покупцю самостійно її зважити на нерівноплечих терезах, виготовлених з палиці, шальок та мотузки з використанням набору гир. Причому дозволяється:

- класти рибу лише на ліву шальку терезів;

- проводити процес зважування (досягаючи рівноваги шальок підкладанням гир і не знімаючи рибу з лівої шальки), не більше двох разів.

Чи можливо за таких умов визначити справжню масу риби? ,,Палиця-терези” з шальками початково займають горизонтальне положення.
Експериментальний тур.

Визначити масу тіла (камінця).

Обладнання: камінець, тіло відомої маси (гирка), пружина, секундомір, нитки.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний...
Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...

Розв’язування задач з теми «Закони постійного струму». 9 клас. Мета
Навчальна мета. В цікавій формі повторити основні поняття І закони постійного струму, удосконалювати навики розв’язування якісних...

Теплові явища. Розв ’ язування задач. Підготовка до самостійної роботи. 8 клас. Мета уроку
Мета уроку: повторити, закріпити, узагальнити вивчений матеріал; навчити учнів застосовувати його при розв’язуванні задач різної...

Шаповалов А.І. Методика розв’язування задач по хімії: Посібник для...
Шаповалов А.І. Методика розв’язування задач по хімії: Посібник для вчителя. – К.: Рад шк., 1989. – 87 с

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів...
Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Урок – залік з теми «Прямолінійний рівноприскорений рух». Мета уроку
Мета уроку: виявити рівень засвоєння теоретичних положень, формул, законів з даної теми та вміння їх застосування для розв’язування...

Вплив звуків на живі організми. Розв’язування задач. 8 клас
Тягар на пружині за 20 с здійснив 10 повних коливань. Які період І частота цих коливань?

Уроки з фізиці у 7 класі Тема: Починаємо вивчати фізику
Мета: узагальнити І систематизувати знання учнів по темі, закріпити уміння І навички розв’язування задач, виховувати цілеспрямованість...

Тема. Розв'язування задач з теми «Електричний струм» Мета
Обладнання: картки, мікрофон, відповідне оформлення зали: квіти, серветки, табличка «Столик замовлень», надрукований вислів Анатоля...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка