Пошук по сайту


Урок «гонка-марафон» Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про кінематичні вели­

Урок «гонка-марафон» Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про кінематичні вели­

Сторінка1/3
  1   2   3
ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ.

Урок - «гонка-марафон»

Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про кінематичні вели­чини і зв'язки між ними; розвивати вміння та навички учнів розв’язувати задачі різних типів, розрахункові, експериментальні; формувати навички колективної роботи учнів у поєднанні з індивідуальною, активізувати розумову діяльність учнів; розкрити самостійність у досягненні поставленої мети.

Тип уроку. Повторювально-узагальнюючий урок.

Методичні поради. Урок -«гонка-марафон» проводиться з використанням правил гри-подорожі. Клас ділиться на дві рівносильні групи-екіпажі: «Кінематика» та «Динаміка». Групи комплектують з учнів, які мають різні навчальні досягнення. Час перебування на зупинках — 3-4 хв. Завдання повинні бути чіткими, за кожну правильну відповідь — 1 бал.

Хід уроку

Учитель. Урок проведемо у вигляді автомобільної гонки-марафону. Оскільки дистанція велика, у нас буде багато зупинок. І переможе той екіпаж, який за найменший час пройде дистанцію, тобто набере найбільше балів. Тож побажаємо вам щасливої дороги і перемоги в гонці. ….. Екіпажі готові? Отож, старт!

Перша зупинка місто Кмітливих. (слайд І)

Кожному екіпажу пропонується розв’язати якісну задачу.(за кожну правильну відповідь 1 бал.)

Задача 1. Йде механізований збір урожаю. Із бункера комбайна зерно сиплеться в кузов автомобіля. З якою швидкістю повинен рухатися автомобіль?(З такою самою, як і комбайн)

Задача 2. Чому під час прополювання бур'яни треба витягувати з ґрунту повільно уникаючи ривків? (Якщо рослину потягти ривком, то внаслідок інерції гичка обірветься, а коріння залишиться в ґрунті.)

Друга зупинка місто Ерудитів. (слайдIІ)

З кожного екіпажу виходить по одному учаснику, один виконує тести на комп’ютері, інший на столі відшукує формули, які написані на папері і вклеює їх на плакат.

Потім учасники міняються ролями.


Вільне падіння

Величини

Тіло кинуто вертикально вниз

Тіло кинуто вертикально вгору

Швидкість

Висота

Час падіння

Час підйому


Швидкість під час падіння


Висота підйому1


Рівноприскорений рух

Величини

Рівняння руху

У векторній формі

У проекціях на вибрану вісь х

Прискорення

Швидкість

ПереміщенняПри V0 =0


При V0x =0координати


При V0x =0

Тест №І

Запитання 1
Яким буде рух тіла, якщо миттєва і середня швидкість однакова?

1.Рівноприскореним

2.Рівномірним

3.Рінозмінним

4.Рівновеликим

Запитання 2
Літерою t позначається фізична величина ...


1.Швидкість

2.Шлях

3.Час

4.Тягучість

Запитання 3
Вектор, що з'єднує початкове положення тіла з його кінцевим положенням називається...


1. Шлях

2. Швидкість

3. Переміщення

4. Час
. 2

Запитання 4
Одиниця вимірювання швидкості...


1. м/с

2. у.е

3. м

4. см

Запитання 5
Під годинником у системі відліку розуміють...


1. не годинник

2. Rolix

3. годинник

4. спосіб вимірювання часу

6.Запитання 6
При рівномірному русі по колу прискорення напрямлене...


1. до центра кола

2. по дотичній до напрямку руху

3. прискорення не має напряму, оскільки це скалярна величина

4. в нікуди

Запитання 7
Фізична величина, що чисельно рівна зміні швидкості за одиницю часу
і напрямлена в сторону вектора зміни швидкості називається...


1. густина

2. прискорення

3. переміщення

4. швидкість

Запитання 8
За допомогою спідометра вимірюється...


1. миттєва швидкість

2. середня швидкість

3. густина

4. прискорення
Запитання 9
Прискорення вимірюється за допомогою...


1. акселерометра

2. курвіметра

3. спідометра

4. терезів
Запитання 10
Літерою Т позначається...


1. частота

2. час

3. період обертання

4. швидкість


3

Запитання 11
Одиницею вимірювання частоти є...


1. метр

2. секунда

3. доба

4. Герц
Запитання 12
На малюнку зображено ...
1. поступальний рух

2. рівномірний рух

3. великий рух

4. обертальний рух
Тест № 2

У міжнародній системі одиниць фізичних величин швидкість вимірюється у

км/год
см/с
м/с

При русі тіла по колу миттєва швидкість направлена ...

до центру
по хорді
по дотичній до кола    

Періодом рівномірного руху по колу називають ...

повний час руху
час одного повного оберту
кількість обертів за одиницю часу
Швидкість тіла змінюється за законом V=2+3t. Яким є прискорення?

3 м/с2
3 м/с
2 м/с2
Якщо прискорення від'ємне, то це значить що ...

тіло свою швидкість не змінює
тіло свою швидкість збільшує
тіло свою швидкість зменшує
Автомобіль рухається зі швидкістю 20 м/с і гальмує з прискоренням 5 м/с2. Який час пройшов до зупинки?

4
5 с
100 с 4

За період обертання тіло здійснює переміщення, що дорівнює ...

радіусу кола
довжині кола
нулю
Тіло вільно падає з висоти 80 м . Скільки часу воно падатиме?

16 с
8 с
4 с
 Перший вагон поїзда пройшов повз спостерігача за 3 с , а другий за 5 с. Чи змінюється швидкість поїзда? Як?

не змінюється
зменшується
збільшується
Частота обертання - це ...

число обертів за одиницю часу
час, за який здійснюється оберт
кількість обертів за весь час
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з геометрії
Мета: Повторити, узагальнити та систематизувати набуті в попередніх класах під час вивчення теми: «Прямокутна система координат»...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Урок -гра «Змагання» в 9 класі на тему
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний струм, напругу, опір, закономірності в електричних колах з послідовним...

Урок з фізики вчитель КирпаР. П. Тема: Безпека людини під час роботи...
...

Уроки з фізиці у 7 класі Тема: Починаємо вивчати фізику
Мета: узагальнити І систематизувати знання учнів по темі, закріпити уміння І навички розв’язування задач, виховувати цілеспрямованість...

Урок у 11 класі Тема: «Закони постійного струму.»
Мета: Перевірити знання учнів з теми «Електричні явища», узагальнити вивчені явища І фізичні закони, активізувати пізнавальні можливості...

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. 10 клас
Ньютона, сутність явища інерції; пояснити існування інерціальних систем відліку; узагальнити І систематизувати суб’єктивні знання...

Година спілкування «Всесвітній день довкілля»
Мета. Узагальнити знання учнів про природу рідного краю, про виникнення життя на Землі, про явища, які відбуваються у Всесвіті

Запрошуємо на розмову про літературу довідкову
Мета. Узагальнити знання учнів про довідкову літературу, розкрити її значення в житті людини; розширити знання з історії виникнення...

Урок №37 Тема уроку: Розвиток металургійних виробництв в Україні....
Мета: формувати знання учнів про металургійне виробництво, розширити І поглибити знання про способи одержання металів; розвивати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка