Пошук по сайту


Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ

та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб

Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) згідно з відповідним Порядком, затвердженим наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Код ознаки доходу

Вид доходу

Доходи (виплати), що відображаються під кодом ознаки

Податковий агент
(пп. 14.1.180 ПКУ)

Реквізити сплати (код бюджетної класифікації та призначення платежу)

1

2

3

4

5

101

Заробітна плата, нарахована (виплачена)

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.1 ПКУ)

Основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку (у т. ч. працівникам – нерезидентам) у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48. ПКУ)

• роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010100

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, відпускні (у т. ч. при звільненні), сума компенсації за затримку виплати зарплати (у т. ч. працівникам – нерезидентам)
Матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору або матеріальна допомога, що має систематичний характер і надається всім працівникам або більшості (у т. ч. працівникам – нерезидентам)

 

Суми оплати по листках непрацездатності
Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

 

Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду)

 

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

 

Доплати, надбавки, гарантійні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, винагороди за виконання робіт (надання послуг)

 

Оплата роботи у надурочний час і святкові та неробочі дні, оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв'язку з роботою понад нормативну тривалість робочого часу

 

Заробітна плата працівнику, працевлаштованому на дотаційне робоче місце (компенсації витрат на зарплату особам, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця)

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати та виплати з фонду оплати праці, що зазначаються у формах державних статистичних спостережень про розмір та структуру заробітної плати найманих працівників і не зазначені в інших ознаках доходу ф. № 1ДФ

 

Суми грошової винагороди та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби

Код бюджетної класифікації: 11010200

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

102

Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.2 ПКУ)

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім таких доходів, що згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва )

103

Роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями

Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у т. ч. отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 164.2.3 ПКУ)

Платежі, отримані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео– або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо– чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, які нараховують роялті (п. 170.3 та пп. 170.5.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва ) 

104

Продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі ст. 172 ПКУ

Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна згідно з положеннями ст. 172 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)

Сума доходу фізичних осіб, отримана від продажу (обміну) нерухомого майна

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи;
• нотаріус

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

105

Продаж (обмін) рухомого майна згідно зі ст. 173 ПКУ

Частина доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна згідно з положеннями ст. 173 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)

Сума доходу фізичних осіб, отримана від продажу (обміну) рухомого майна

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи;
• нотаріус

Код бюджетної класифікації: 11010500

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

106

Надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з п. 170.1 ПКУ

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ)

Суми доходу отримані фізичними особами у вигляді орендного платежу

• Орендар – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• орендар – самозайнята особа (пп. 170.1.1–170.1.2 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

107

Заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності (пп. 164.2.7 ПКУ)

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

108

Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна

Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (пп. 164.2.7 ПКУ)

Дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

109

Дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)

Платежі, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку

Емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) таких дивідендів (пп. 170.5.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

110

Проценти

Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)

Дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.
До процентів включаються:
а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;
в) платіж за придбання товарів у розстрочку;
г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу);
ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів

Особа, яка здійснює нарахування (виплату) процентів (пп. 170.4.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
Вступ

Будова рослинної клітини. Фізіологія клітини рослин
Для неї властиві всі ознаки живого: обмін речовин І енергії, ріст, розмноження, передача своїх ознак у спадок, подразливість, рух....

Гуманітарна складова
...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

4. Облік видатків
Бюджетні установи не можуть одержувати доходи та використовувати отримані кошти без затвердженого кошторису доходів та видатків

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Диплом серія № Diploma series № Цей Додаток до диплома відповідає...
...

Диплом серія № Diploma series № Цей Додаток до диплома відповідає...
...

5. Інструкція щодо заповнення форми звітності №5 пн
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка