Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Сторінка1/43
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок....

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок. Розділи: "Електрозв'язок", "Поштовий зв'язок"


Зміст документу


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України

04.10.2000 N 144

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної

політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 70 Зв’язок

Розділи: “Електрозв’язок”, “Поштовий зв’язок"

ВСТУП

Випуск 70 “Зв’язок” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП.

До цього випуску ввійшли кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників, які є специфічними для даної галузі.

Довідник є основою для розроблення посадових інструкцій виконавцям, що закріплюють їх обов’язки, права та відповідальність, для розроблення положень про підрозділи підприємства, що визначають їх роль і місце в системі управління підприємством, для добору і розміщення персоналу та здійснення контролю за правильним його використанням відповідно до фаху та кваліфікації. Посадові обов’язки керівників визначаються положеннями про підприємство або відповідний підрозділ.

Крім того, кваліфікаційні характеристики застосовуються під час проведення атестації керівників, професіоналів та фахівців.

У зв’язку з тим, що кваліфікаційні характеристики, які ввійшли до Довідника, поширюються на працівників підприємств усіх підгалузей зв’язку, у них наведено найхарактерніші роботи для даної посади чи професії. Тому під час розроблення посадових (робочих) інструкцій допускається уточнення переліку робіт, які властиві відповідній посаді (професії) в конкретних організаційно-технічних умовах.

Відповідність фактично виконуваних обов’язків і кваліфікації працівників до вимог кваліфікаційних характеристик визначають атестаційні комісії згідно із чинним положенням про порядок проведення атестації працівників.

Працівники, які не мають відповідної професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують посадові обов’язки (доручені роботи), покладені на них згідно з рекомендацією атестаційних комісій, у виняткових випадках можуть бути призначені на відповідні роботи (посади).

Кваліфікаційні характеристики професій працівників розроблено з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки і техніки, що потребує нових вимог до якості робіт, їх кваліфікації, знань та спеціальної підготовки.

Внесено відповідні зміни та доповнення до змісту окремих кваліфікаційних характеристик робітників.

Професії Електромонтер приймально-передавальної станції супутникового зв’язку, Електромонтер станційного радіоустаткування, Електромонтер станційного устаткування радіорелейних ліній зв’язку та Електромонтер станційного телевізійного устаткування агреговані в професію Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування.

Випуск доповнено новою професією Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв’язку.

Розширено діапазон кваліфікаційних розрядів (з 3-6 на 3-7 розряди) професій: Антенник-щогловик; Електромонтер з обслуговування електроустановок; Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення; Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення; Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв’язку; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Кабельник-спаювальник, а професії Електромонтер підземних споруд і комунікацій електрозв’язку з 2-5 на 3-5 розряди.

Робітники, крім завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі й завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, установлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (v0024203-98, va024203-98), які подано у Випуску 1 ДКХП.

ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка