Пошук по сайту


Пояснювальна записка Навчально-тематичний

Пояснювальна записка Навчально-тематичний

Сторінка1/4
  1   2   3   4Зміст

Пояснювальна записка.......................................................................4Навчально-тематичний план..............................................................6Орієнтовно-тематичний план............................................................7Повторення..........................................................................................9Асимптоти функції.............................................................................11Дослідження функцій на монотонність............................................14Дослідження функцій на опуклість...................................................16Вибрані задачі інтегрального числення............................................19Графічний спосіб розв’язування рівнянь, нерівностей, систем.....22Побудова графіків, пов’язаних з функцією антьє і мантисою.......27Додатки................................................................................................30

Пояснювальна записка.

Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви. Ця наука є засобом вивчення фізики, хімії, біології, астрономії, гуманітарних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки. Математичне моделювання широко використовується для розв’язування задач економіки, виробництва.

Основними задачами навчання математики в середньому закладі освіти

є забезпечення рівня математичної культури, необхідного для повноцінної участі в повсякденному житті, продовження освіти та трудової діяльності. Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, але й розвиваючого

та інтелектуального потенціалу особистості.

Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору, об’єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією є розвиток старшої профільної школи,

яка орієнтується на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”. Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання, галузевої Програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки

від 24.04.2008 р. № 4/11-2 і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України

від 17.04.2002 р. № 347/2002.

Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Це потребує здійснення змін такої усталеної категорії як форма організації навчання. Профільне навчання повинно забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, глибоку їх допрофесійну готовність із формуванням стійкої орієнтації на продовження навчання.

У класах з профільним навчанням учні мають право і можливість обирати різні профілі навчання з урахуванням їх індивідуальних інтересів, нахилів

і здібностей. Це дозволяє їм зосереджувати преважну увагу на поглибленому вивченні теоретичних основ обраного профілю у блоці відповідних дисциплін.

Крім того, профілізація освіти передбачає посилення підготовки старшокласників в області прикладних знань за обраним профілем, формування у них первинних елементів професіонально-важливих якостей.

Одним із важливих розділів математики є теорія функцій. Сучасний розвиток науки і техніки потребує від випускника школи наявності певної стохастичної культури, уміння обробляти і аналізувати інформацію,

що представлена за допомогою статистичних таблиць або графіків, чи у вигляді числових статистичних характеристик.

Для учнів 11 класів фізико-математичного профілю було розроблено програму спецкурсу «Функції та їх графіки». Основне завдання цього спецкурсу полягає в розширенні та поглибленні відомостей окремих тем курсу алгебри

та початків аналізу, завдання з яких пропонуються для зовнішнього незалежного оцінювання. У курсі розглядаються важливі властивості елементарних функцій, що ефективно застосовуються для розв’язування рівнянь і нерівностей, а також для побудови графіків функцій. Вивчення курсу розраховано на 35 години,

(1 година на тиждень).

Для ефективності засвоєння учнями знань даного спецкурсу розроблена достатня кількість дидактичного матеріалу. Кожна з тем, запропонованих

в спецкурсі містить короткий зміст, перелік питань, додаткову літературу

та завдання для роботи в класі і вдома, яка б дозволила розширити знання учнів про функції. Вправи підібрані за темами згідно навчального плану. Збірник зможе звільнити вчителя і школяра від рутинної роботи з переписування умов завдань і допоможе зекономити час.

Зміст завдань поділено умовно на дві частини. Перша частина відповідає середньому і достатньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає високому рівню (завдання позначені символом * відповідно).

У збірнику містяться завдання з теми « Вибрані задачі інтегрального числення». Ці завдання будуть корисними для учнів, які планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах технічного профілю. Також на початку збірника містяться вправи на повторення властивостей функцій.

Учні зможуть використати збірник для підготовки до зовнішнього незалежного тестування з математики.

Ця робота є результатом спільних зусиль колективу математиків школи, які викладали декілька років у класах природничо-математичного напряму.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка програмний матеріал вивчення курсу «Освітній менеджмент»
Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / Упор. С. В. Королюк....

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді

Пояснювальна записка до проекту Закону України
...

Пояснювальна записка Швидкоплинні зміни суспільних процесів в Україні...
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Пояснювальна записка Навчальна дисципліна «Фізична культура»
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії І методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...

2016 пояснювальна записка
України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка