Пошук по сайту


План роботи методиста з математики, фізики, астрономії та науково-методичного супроводу профільного навчання коцан г.І

План роботи методиста з математики, фізики, астрономії та науково-методичного супроводу профільного навчання коцан г.І

Сторінка1/3
  1   2   3


Відділ освіти Долинської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

«Затверджую»

Завідувач РМК

Т. Гошовська

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИСТА

з математики, фізики, астрономії

та науково-методичного супроводу профільного навчання

КОЦАН Г.І.

НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Долина

2012
І. Вступ
Виходячи з основних завдань сучасної школи, протягом 2011-2012 навчального року методична робота була підпорядкована проблемі «Удосконалення професійної майстерності учителів фізико-математичного циклу, покращення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій та методик». Метою науково-методичної роботи з вчителями фізики, математики, астрономії було забезпечення умов для формування особистості педагога через створення науково-методич-ного простору, системи інформаційного забезпечення. Реалізація поставленої мети вимагала продовження модернізації науково-методичної роботи з використанням новітніх технологій і активне використання їх під час проведення методичних заходів.

Відповідно до визначеної проблеми реалізовувалися основні завдання методичної роботи. Ключовими серед них стали:

 • створення оптимальної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, побудованої на основі діагностики;

 • забезпечення ефективного науково-методичного супроводу впровадження педагогічних інновацій;

 • раціональне поєднання в системі науково-методичної роботи колективних, групових та індивідуальних форм;

 • персоніфікація методичної роботи з педкадрами через використання різних форм індивідуального впливу та адресної методичної допомоги (індивідуальні консультації, система творчих завдань, методичні діалоги тощо);

 • створення ефективної системи інформування педагогів з використанням веб-технологій про актуальні проблеми освіти, нові педагогічні технології;

 • впровадження в практику роботи інформаційно-комунікаційних, проектних технологій, вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів шляхом впровадження тестових технологій, забезпечення на уроках і в позаурочний час диференційованого особистісно зорієнтованого підходу до учнів,

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань впровадження профільного та допрофільного навчання.

До науково-методичної роботи були залучені 117 вчителів математики (спеціаліст-13, ІІ кв. категорія-3, І кв.категорія-28, вища- 73, звання: вчитель методист-3, старший вчитель-42), 65 вчителів фізики (спеціаліст-6, ІІ кв. категорія-3, І кв.категорія-14, вища- 42, звання: вчитель методист-2, старший вчитель-20) з них 21 учитель астрономії.

Діяли 2 районні методичні об’єднання, постійно діючий семінар вчителів математики, інтегрований семінар вчителів фізики та астрономії , школа молодого вчителя, майстер-клас, 2 творчі групи, опорні школи.

Методичні об’єднання працювали над проблемами «Компетентнісний підхід щодо математичної освіти в умовах реформування школи»; «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з фізики та астрономії». Протягом року вчителі працювали над реалізацією нових програм та підручників для 11 класу, вдосконаленням організації навчально-виховного процесу через оновлення методів роботи та змісту фізико-математичної освіти.

Організована робота районних семінарів над проблемами «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс з математики» та «Формування компетенцій учнів під час вивчення фізики та астрономії»

Семінарські заняття були спрямовані на підвищення професійних компетенцій педагогів, набуття теоретичних знань, демонстрацію використання в процесі практичної роботи інноваційних технологій та методик. Змістом таких семінарів були:

 • на базі Долинського п/м ліцею « Моніторинг – складова системи управління якістю математичної освіти»;

 • на базі Долинської спеціалізованої школи-інтернату «Використання мультимедійних технологій під час вивчення математики», «Формування компетенцій учнів засобами дослідницької технології»;

 • на базі Пшеничниківського НВК «Проблемне навчання як засіб підвищення математичних компетенцій»;

 • на базі Долинської ЗОШ №4 «Електронне портфоліо і електронний сайт вчителя як засіб підвищення рівня інформаційної культури особистості».

 • на базі Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст. «Інтеграція навчальної діяльності учнів як спосіб розвитку фізичних компетенцій».

На високому науково – методичному рівні пройшли показові уроки вчителів Корольчук Л.В. (Пшеничниківський НВК), Пилипів Л.І.(Підлісківська ЗОШ.), під час районного семінару вчителів математики поділилася досвідом використання програмного забезпечення Smart Note book при створенні електронних презентацій Андрейко Т. В., вчитель Долинської СШ- інтернату. Робота вчителів була спрямована на удосконалення прийомів і методів проведення сучасного уроку, вивчення передових педагогічних технологій та впровадження їх у педагогічну практику, формування ключових компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі.

Підвищилася результативність роботи районних творчих груп педагогів.

Членами творчої групи вчителів фізики (керівник Жгута Л.П.) систематизовано матеріали щодо використання проектних технологій під час вивчення фізики та розроблено методичні рекомендації «Проектні технології під час вивчення фізики». Творча група вчителів математики (керівник Владика Р.Д. - вчитель Тяпчанського НВК ) працювала над створенням персональних веб-сайтів, як електронного професійного портфоліо. Результатом її діяльності стало створення 12 персональних сайтів педагогів.

З метою підготовки вчителя до професійної діяльності, підвищення фахово-методичного рівня діяла школа молодого вчителя математики та фізики (керівник О. Маленкович, вчитель Долинської ЗОШ №4). Під час занять школи опрацьована нормативно-правова документація, надана допомога щодо календарно-тематичного планування та проектування самоосвіти. Молоді педагоги розширили свої знання про нові педагогічні технології, типи та структуру навчальних занять, побували на уроках досвідчених вчителів.

Активізувалася участь вчителів у конкурсах педагогічної майстерності, помітно зріс рівень володіння інноваційними технологіями. У конкурсі на краще електронне портфоліо вчителів фізики взяли участь 22 педагоги із 21 навчального закладу району. Педагоги продемонстрували високий рівень професійної компетентності, знання педагогічних технологій, уміння впроваджувати сучасні досягнення психолого-педагогічної науки у навчально-виховний процес та під час науково-методичної діяльності. Педагоги Занкович М.М., Ковальчук Н.Я., Владика Р.Д., Рішко Н.І. із Долинських гімназії №1, спеціалізованої школи-інтернату, Тяпчанського НВК, Слододолинської ЗОШ І-ІІ ст. представили портфоліо у вигляді персональних веб-сайтів.

Активізувалася позакласна робота з учнями. З 23 по 27 квітня 2012 року проведено Тиждень математики та фізики. Подані інформації, матеріали Тижня свідчать, що до його проведення долучилися всі загальноосвітні навчальні заклади району. У рамках предметного Тижня урізноманітнилися заходи з учнями у порівнянні з минулим роком. Проведено районний конкурс на кращу методичну розробку мультимедійного уроку у номінаціях «Фізика» та «Математика». На конкурс подано розробки 45 уроків (19 з фізики та 26 з математики) із 31 навчального закладу району. Високий рівень педагогічної майстерності та творчий підхід до конструювання уроків проявили вчителі Ковальчук Н.Я., Андрейко Т.О. (Долинська спеціалізована школа-інтернат), Волощук І.Т. (Долинська ЗОШ №4, Рахинська ЗОШ), Герило В.М. (Долинський природничо-математичний ліцей), Мацько Л.Б. (Шевченківська ЗОШ), Нестерук Н.І. (Гошівська ЗОШ), Ягельницька Г.М., Дарвай С.В. (Старомізунська ЗОШ), Лущ О.Б. (Лолинська ЗОШ), Іванів В.В. (Витвицька ЗОШ), Угриновська О.В. (Надіївська ЗОШ), Занкович Н.М. (Долинська ЗОШ №7), Штеньович Л.В. (Долинська гімназія №1).

З метою оновлення змісту і форм навчально-виховної роботи, впровадження інформаційно-комунікаційних та проектних технологій вчителі фізико-математичного циклу взяли участь у районних тренінгах за Програмою Інтел. Проектними технологіями оволоділи у цьому навчальному році ще 14 педагогів.

На виконання районної підпрограми ”Обдаровані діти” та з метою підтримки талановитих дітей було проведено ряд заходів: предметні олімпіади з математики, фізики, астрономії, районний турнір юних математиків, конкурси. Активізувалася робота із проведення тренувальних зборів щодо підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, створено сайт дистанційної підтримки обдарованих учнів «Олімпіади». Продовжилася робота із підвищення фахово-методичного рівня вчителів фізики до роботи з обдарованими дітьми під час майстер-класу на базі опорної школи (керівник М. Гаразд, вчитель Долинського п/м ліцею).

Щорічно зростає результативність участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади взяли участь 6 учнів. Учень Долинського природничо-математичного ліцею Ільницький Іван (10 клас) посів І місце, Черпак Олег (11 клас) - ІІ місце у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії , Диндин Роман, Сподар Ірина – ІІІ місце з математики та Новак Василь (9 клас), Щербан Тарас (10 клас) - ІІІ місце з фізики.

Активізувалася робота із залучення учнів до науково-дослідницьких робіт. Переможцями ІІ та ІІІ етапів стали: Копилець Михайло, учень 11 класу Долинського п/м ліцею - ІІ місце з математики, Черпак Олег, учень 11 класу Долинського п/м ліцею - ІІІ місце з фізики.

Значно зросла зацікавленість учнів конкурсами. У конкурсі «Левеня» взяли участь 199 школярів , у конкурсі «Кенгуру» - 1028 учнів, на конкурс «Космічні фантазії» було представлено 60 робіт (25 робіт в номінації «Література та журналістика», 24 – «Живопис» і «Декоративно-прикладне мистецтво», 7 – «Космічна історія», 4 – «Космічна філософія»).

Продовжується робота з енергозбереження. В усіх навчальних закладах району проведено тижні енергоефективності, в рамках яких проведено тематичні лінійки, години спілкування з проблем енергозбереження, конкурси малюнків, стінгазет, заходи з утеплення шкільних приміщень. Найбільш масовими стали заходи щодо енергозбереження у Долинських гімназії №1, ЗОШ І-ІІІ ст. 4, 5, СШ №6, НВК №2, Кальнянській, Старомізунській, Великотур’янській, Вигодській ЗОШ І-ІІІ ст., Підлісківській, Лолинській ЗОШ І-ІІ ст., Пшеничниківському, Тяпчанському НВК.

У 2011-2012 навчальному році організовано та проведено моніторинг якості математичної освіти учнів 6,9 класів. Моніторинговим дослідженням охоплено 16 навчальних закладів (31 клас, 30 вчителів, 16 керівників). Питання сформованості математичних компетенцій учнів 6,9 класів розглянуто на засіданні ради методичного кабінету, за результатами моніторингу та розроблено методичні рекомендації щодо підвищення якості математичної освіти. Проведено повторну тематичну перевірку «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики» у Долинській ЗОШ №5, Вигодській, Раківській , Тростянецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Результати перевірки показали, що у системі роботи вчителів намітилися позитивні тенденції, які проявляються у покращенні матеріальної бази викладання предмету, використання нетрадиційних форм і методів навчання, більш дієвому підході до школярів з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, нахилів і потреб.

Протягом 2011-2012 навчального року курсову підготовку пройшло 12 учителів математики, 8 учителів фізики, 7 учителів фізики та математики, 3 учителі астрономії. Результати атестації свідчать про ріст професійного рівня педагогічних працівників району. На районному творчому звіті досвід своєї роботи представили 6 педагогів (Рішко Н.І., Лесів М.І., Корольчук Л,В., Заставна М.В., Гладун О.Й., Корпан О.А.), яким під час атестації присвоєно звання старший вчитель. Вищу категорію присвоєно 15 вчителям.

Науково-методичною радою схвалено досвід роботи вчителя Долинського природничо-математичного ліцею Гаразда Мирослава Степановича із проблеми «Формування компетенції творчої особистості засобами фізики». Розпочато вивчення досвіду роботи вчителя математики Сабан С.Й. із використання проблемного навчання на уроках математики.

Поряд з цим виокремлюються такі завдання:

 • продовження координації та організації співпраці з навчальними закладами району для підвищення ефективності науково – методичної роботи, проведення методичних заходів;

 • оптимізація системи науково-методичної роботи кадрами на основі діагностики, особистісно орієнтованого підходу, диференціації та індивідуалізації;

 • активізація участі у міжнародних програмах, проектах;

 • удосконалення форм надання методичної допомоги учителям, розробка і видання навчально-методичних рекомендацій;

 • організаційно–методичне забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.

У наступному навчальному році слід спрямувати роботу на реалізацію Плану заходів щодо покращення природничо-математичної освіти, а саме:

 • формування готовності педагогів до реалізації нового Державного стандарту загальної середньої освіти;

 • забезпечення науково-методичного супроводу допрофільного та профільного навчання;

 • продовження впровадження освітніх інноваційних технологій;

 • спрямування діяльності на співпрацю обласних, районних та шкільних методоб’єднань вчителів природничо-математичного циклу;

 • удосконалення науково-методичного консультування, активізація роботи опорних шкіл;

 • формування готовності вчителів до самоосвіти та самовдосконалення;

 • здійснення моніторингового дослідження якості освітніх послуг;

 • продовження організації та проведення творчих інтелектуальних змагань.ІІ. Участь в управлінській діяльності РМК


№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконанняПровести аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік з метою виявлення актуальних проблем, визначення завдань на новий навчальний рік

серпень

Г.Коцан

керівники МО
Координувати діяльність районних та шкільних методичних об’єднань вчителів фізики, астрономії, математики

протягом року


Г.КоцанСпівпрацювати з обласним

інститутом післядипломної педагогічної освіти, брати участь в обласних нарадах та семінарах згідно плану роботи ОІППО

протягом року


Г.КоцанВзяти участь у засіданні колегії відділу освіти. Підготувати питання «Про підсумки проведення моніторингу якості математичної освіти учнів 6, 9 класів ЗНЗ»

листопад

Г.КоцанПідготувати на колегію відділу освіти питання «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з астрономії»

червень

Г.Коцан


Брати участь у роботі засідань методичної ради РМК


згідно

графіка

роботи

Г.КоцанПідготувати на засідання методичної ради питання

 • Результати моніторингового дослідження ефективності впровадження профільного навчання

 • Реалізація змістових ліній державного стандарту астрономічної освіти у ЗНЗ І-ІІІ ст.

 • Впроваджнння інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення фізичних компетенцій учнів

лютий


червень


березень-травень

Г.КоцанГотувати проекти наказів з основної діяльності

упродовж року

Г.Коцан


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної...
Головною метою науково-методичної роботи з вчителями фізики, математики, астрономії було забезпечення умов для формування особистості...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

План роботи міжшкільного методичного об’єднання учителів математики, інформатики та фізики
...

Закон України "Про загальну середню освіту" > Про перехід загальноосвітніх...
Діяльність методиста в умовах профільного навчання: порадник для методиста з бібліотечних фондів ⁄∕ Упорядник І розробник М.І. Скрипник....

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти І науки України О. Мостіпан

План проведення серпневої наради районного методичного об’єднання...
Тема: Формування успішного освітнього середовища сільської школи шляхом впровадження інтерактивних технологій у 2014/2015 навчальному...

Календарно-тематичний план з математики на рівні стандарту для учнів...
Програми: Прокопенко Н. С., Єригіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного...

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівниківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка