Пошук по сайту


До методичної скарбниці вчителя математики, керівника школи Рекомендовані вимоги до кабінету математики школи

До методичної скарбниці вчителя математики, керівника школи Рекомендовані вимоги до кабінету математики школи

Сторінка1/4
  1   2   3   4
До методичної скарбниці

вчителя математики,

керівника школи

Рекомендовані вимоги до кабінету математики школи

(Норматив площі кабінету Математики - 2,4 м2 на 1 учня, 1 кабінет на 8 класів)
І. Нормативна база кабінету

ІІ. План роботи кабінету на 2013- 2014 н. р.

Для зразка подаємо скорочений план одного із кабінетів математики


ІІІ. Примірний зразок

Положення про навчальний кабінет математики школи №...”
Положення про кабінет математики розроблено на підставі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»та від 14.12.2012 № 1423 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13)
Загальні положення.
Положення про навчальний кабінет математики розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14) та інших законодавчих актів України.
Кабінет математики – це класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.

Мета, завдання та основні форми організації навчального кабінету.
Основна мета створення навчального кабінету математики полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24.
Завданням функціонування навчального кабінету математики є створення передумов для:

організації індивідуального та диференційованого навчання;

реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;

організації робот гуртків і факультативів;

проведення засідань шкільних методичних об’єднань учителів математики;

індивідуальної підготовки вчителя до занять і підвищення його науково-методичного рівня.

Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету математики.
Комплектація кабінету математики обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх закладів.
Шкільні меблі та їх розміщення у кабінеті мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2. ДСанПіН 5.5.2.0-08-01 (у0063588-01)і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
У кабінеті математики встановлюються шкільні меблі: парти, учнівські столи та стільці.
Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та маркуванням їх у вигляді ліній відповідного кольору.
Зріст учнів до115 см(1 група) – лінія оранжевого кольору, 115-130 см(2 група) –фіолетового, 130-145 (3 група) – жовтого, 146-160 см(4 група) – червоного, 161-175 см(5 група)- зеленого і більше175 см(6 група) – блакитного.
Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п.8.2. Сан Пін 5.5.2.008-01(у0063588-01).
У кабінеті математики слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів.
У кабінеті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінія для визначення учням необхідного розміру меблів(п.8.2. ДСан Пін 5.5.2.008-01 (у0063588-01).
У кабінеті математики розміщується класна дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.
Середній щит класної дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.
На окремих робочих площах може бути нанесено графічну сітку для побудови графіків. Одна із робочих площин може мати магнітну основу з кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)
Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.
Поряд із класною дошкою розміщують демонстраційні креслярські інструменти.
Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою. (додаток 1)
Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.
Кабінети математики мають бути забезпечені:

аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

первинними засобами пожежегасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (z0800-98).
Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правилами пожежної безпеки для закладів. установ і організацій системи освіти України, затвердженим спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 3 348/70 (z0800-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (зі змінами і доповненнями).

Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів математики.
Навчально-методичне забезпечення кабінетів математики складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.
Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм та розділами.
У кабінеті математики створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників. Навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.
Додатково кабінети математики можуть бути оснащені:

підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

фаховим журналами;

інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;

бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;

інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.

Оформлення навчальних кабінетів математики:
На вхідних дверях кабінету математики повинен бути відповідний надпис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет математики».
Для оформлення кабінетів математики передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.
До постійних експозицій кабінету математики належать:

державна символіка;

портрети видатних учених;
У секційних шафах кабінету математики демонструються прилади тощо.
До експозицій змінного характеру належать:

виставка кращих робіт учнів;

матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.
Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.
Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах.
Кабінет математики загальноосвітнього навчального закладу повинен бути забезпечений настінним термометром або психрометром.

Керівництво навчальним кабінетом математики.
Роботою кабінету математики керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому закладу.
Завідувач кабінету математики несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.
До обов’язків завідувача кабінету належать:

складання перспективного плану оснащення кабінету;

забезпечення умов для проведення уроків;

сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;

забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.
Перспективний план оснащення кабінету математики засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.

Додаток 1 до п.4.6. розділу 4 Положення. Форма інвентарної книги

(№ з/п, Назва предмета, Інвентарний номер, Коли придбано,

Кількість і вартість, Час і причина списання)Додаток 2 Типовий перелік навчального обладнання для кабінетів

математики загальноосвітніх навчальних закладів
ІV. Перелік обладнання кабінету математики (примірний)

Перелік обладнання кабінету математики повинно відповідати діючим навчальним планам і програмам, затвердженим МОН України. Обладнання кабінету математики має санітарно-гігієнічні висновки, відповідає методичним вимогам та рекомендоване для використання в навчальних закладах. Перелік містить наступні розділи:, моделі, друковані матеріали та технічні засоби навчання,тошо.Код

Назва


Кількість на клас


І. Класний інструмент

М1

Лінійка класна

2

М2

Трикутник класний (45º, 45º)

2

М3

Трикутник класний (30º, 60º)

2

М4

Транспортир класний

2

М5

Циркуль класний

3

М6

Набір класного інструменту

2

М7

Рулетка

15

М8

Крейда біла

15

М9

Крейда кольорова

15
ІІ. Моделі

М10

Набір Частини цілого на колі. Прості дроби

1

М11

Тригонометричний круг

1

М12

Набір стереометричний

1

М13

Набір геометричних моделей

1

М14

Набір геометричних фігур з розгорткою

1

ІІІ. Друковані матеріали

М15

Портрети видатних математиків світу

1
Дидактичний матеріал з математики 5 клас.

30 шт.

Комплекти відповідно до ПЕРЕЛІКу

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою

у 2013/2014 навчальному році

Дидактичний матеріал з математики 6 клас.Дидактичний матеріал «Алгебра» 7 клас
М16

Дидактичний матеріал «Алгебра» 8 клас
М17

Дидактичний матеріал «Алгебра» 9 клас
М18

Комплект таблиць «Алгебра 10-11 класи»Комплект таблиць «Алгебра 7–9 класи»Комплект таблиць «Геометрія 7–9 класи»Комплект таблиць «Геометрія 10–11 класи»Комплект таблиць для 5-6 класіві т.д
ІV. Технічні засоби навчання
Комп`ютер вчителя

1
Інтерактивна дошка

1
Мультимедійний проектор

1
Комп`ютер учня

4-8
Електронні підручники для 5-11 класів

...
Електронні пакети динамічної математики GeoGebra (СДМ GeoGebra)

V. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів 2012р

НАКАЗ Міносвіти від 14.12.2012 № 1423, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 44/22576) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13

Про затвердження Положення про
навчальні кабінети з природничо-математичних
предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про освіту", частини першої статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту", підпункту 3 пункту 1 додатка 2 "Завдання і заходи з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року" до Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 року за № 1121/9720, та з метою дотримання загальних та спеціальних вимог до матеріально-технічного та науково-методичного оснащення кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів наказую:

1. Затвердити Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки Міністра       Є.М. Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
14.12.2012 № 1423

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 січня 2013 р. за № 44/22576
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник вчителя математики
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до педагога та вказує на необхідність професійного самовдосконалення вчителів

Позакласний захід з математики Гра “Математичний бокс”. 8-9 класи...
Проводиться бій за титул чемпіонів школи серед команд 8-9класів. Дві команди беруть участь у змаганнях у складі 6 чоловік

Шкільної методичної комісії вчителів природничих наук та математики
Методичний супровід викладання природничих наук та математики в умовах формування креативної освіти

1. 2Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 1 4 класів
Розглянуто І схвалено на засіданні методичної ради Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ( протокол №3 від 24. 01....

Методичні рекомендації Пріоритети діяльності вихователя, класного...
Особливості планування роботи вихователя школи-інтернату та організації виховної роботи в класі на основі проектування особистості...

Перспективний план роботи Гаї-Дітковецької загальноосвітньої школи...
Педагоги дійшли висновку, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками І нашими колегами ідея школи вдосконалення взаємин,...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Єдині вимоги до учнів школи
...

Тема: Святкова лінійка
Мета: заохочення до вивчення математики через популяризацію математики як науки веселої, цікавої та захоплюючої

Нака з
Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка