Пошук по сайту


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки України

Управління змісту освіти

ПРОГРАМИ
для загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Зарубіжна література
5 – 12 класи

Київ – 2004
Зміст


Пояснювальна записка ................................................................


С.3

5 клас ...............................................................................................

С.9


6 клас ...............................................................................................С.16

7 клас ...............................................................................................


С.22

8 клас ...............................................................................................


С.29

9 клас ...............................................................................................


С.34

10 клас .............................................................................................


С.40

11 клас .............................................................................................


С.45

12 клас .............................................................................................


С.50

Додаток № 1 “Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури”........................................................................


С.57


Додаток № 2 “Додаткова література для читання”................


С.59


Додаток № 3 “Бібліографія для вчителя” ................................


С.62Пояснювальна записка
І. Мета та завдання навчального предмета

“Зарубіжна література”


Важлива роль літературної освіти є однією з найважливіших і найдавніших традицій української духовної культури. Предмет “Зарубіжна література”, входячи до кола основних шкільних дисциплін гуманітарного й естетичного циклів, сприяє збереженню і засвоєнню школярами духовних надбань усього людства й, зокрема, українського народу.

Головною метою вивчення предмета “Зарубіжна література” в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, вихо­вання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:

  • формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства;

  • виховувати повагу до духовних скарбів людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагненням мати ніким не нав’язане світобачення, не бути об’єктом маніпуляцій, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духов­ними;

  • навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

  • давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

  • відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора, бачити кожний конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;

  • навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світової літератури, зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва;

  • розвивати усне і писемне мовлення школярів, а також їхнє мислення (образне, асоціативне, аб­страктне, логічне та ін.);

  • формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, а також “привласнювати” духовний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті;

  • відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури;

  • прищеплювати школярам високий естетичний смак.

В програмі враховані три основні лінії Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча і культурологічна, що відбилося як у доборі матеріалу, так і в структуруванні його за етапами навчання.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта»,...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

До листа мон від 30. 12. 2010 №1/9-950
Державна підсумкова атестація з української мови та читання українською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах з російською...

Видавництво
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1-4 класи

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка