Пошук по сайту


Комунальний заклад «любимівська загальноосвітня школа І ііі ступенів» михайлівської районної ради запорізької області

Комунальний заклад «любимівська загальноосвітня школа І ііі ступенів» михайлівської районної ради запорізької областіУКРАÏНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЛЮБИМІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ»

МИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул.. Леніна, 67 с. Любимівка, Михайлівський район, Запорізька область 72011

тел./факс 2-53-52, 2-52-25; e-mail lubimovkazosh1@gmail.com Код ЄДРПОУ 26316597Н А К А З

17.06.2014 року с. Любимівка № 110


Про результативність управлінської

діяльності щодо організованого

закінчення 2013 – 2014 навчального

року
На виконання п. 4 наказу відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської РДА від 18.03.2014 № 091 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2013 – 2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» у школі було проведено ряд заходів щодо організованого закінчення 2013 – 2014 навчального року.

1. Видано накази по школі:

 • Від 27.03.2014 р. № 57 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2013 – 2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації».

 • Від 28.04.2014 р. № 88 «Про призначення комісії з перевірки правильності виставлення річних оцінок у додатки до документів про освіту».

 • Від 19.03.2014 р. № 55 «Про визначення форм проведення державної підсумкової атестації».

 • Від 16.05.2014 р. № 93 «Про проведення підсумкових контрольних робіт та діагностичних робіт у початковій школі за ІІ семестр 2014 року».

 • Від 23.05.2014 р. № 100 «Про організацію проведення свята Останнього дзвоника».

 • Від 28.05.2014 р. № 105 «Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 4 класі за 2013-2014 н. р.».

 • Від 28.04.2014 р. № 89 «Про призначення комісії з перевірки правильності виставлення оцінок у додатки до документів про освіту».

 • Від 19.05.2014 р. № 98 «Про організацію та проведення у 2014 році Випускного вечора».

 • Від 23.05.2014 р. № 101 «Про підсумки проведення семестрових контрольних та діагностичних робіт у початковій школі за 2013-2014 навчальний рік».

 • Від 12.05.14. № 10 «Про допуск учнів 4, 11 класів до державної підсумкової атестації».

 • Від 29.05.2014 р. № 11 «Про переведення учнів 1 – 8, 10 класів до наступних класів, допуск учнів 9 класу до ДПА та випуск зі школи учнів 11 класу».

 • Від 30.05.2014 р. № 12 «Про випуск учнів 11 класу».

 • Від 16.06.2014 р. № 13 «Про випуск учнів 9-го класу зі школи»

2. Відповідно до вимог листів МОНмолодьспорту України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013 – 2014 навчальному році» та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013-2014 навчального року» протягом навчального року у школі проведені навчальні екскурсії та навчальна практика:

У 1- 4 класах :

 • Читання;

 • Основи здоров’я;

 • Фізкультура;

 • Математика;

 • Трудове навчання;

 • Я і Україна;

 • Екологія рідного краю;

 • Образотворче мистецтво.

У 5 – 8, 10 класах – з 01 вересня 2013 р. по 30 травня 2014 р. з предметів:

 • Українська література; Природознавство; Трудове навчання; Основи здоров’я; Історія; Образотворче мистецтво;

Музика - (5 клас).

 • Образотворче мистецтво; Історія України; Історія рідного краю; Трудове навчання; Українська література; Географія; Бібліографія; Природознавство; Основи здоров’я; Музика - (6 клас).

 • Історія України; Фізика; Основи здоров’я; Українська література; Трудове навчання; Музика; Образотворче мистецтво; Географія; Екологія рідного краю; Біологія - (7 клас).

 • Трудове навчання; Українська література; Географія; Історія України; Основи здоров’я; Біологія; Фізика; Музика - (8 клас).

 • Географія; Інформатика; Фізкультура; Українська література; Правознавство (профіль); «Захист Вітчизни» - (10 клас).

Для всіх учнів школи було проведено велике родинне свято, присвячене Дню захисту дітей (1 червня), День здоров’я (16 вересня ).

Рішенням педагогічної ради оцінювання навчальних екскурсій початкової школи та навчальна практика 5 – 8 та 10 класу не оцінювалась.

3. Учнів 2-го класу, переведених за окремою скоригованою програмою до 3-го класу – немає.

4. Всі учні початкових класів переведені до наступних класів, залишених на повторний курс немає.

5. Учнів 2 – 8, 10 класів, які не мають річних оцінок, немає і відповідно оцінювання у серпні проводитись не буде.

6. У 11 класі – 10 учнів. До складання державної підсумкової атестації допущено 10 учнів, не атестованих учнів та випущених з табелем успішності немає.

7.У 9 класі – 9 учнів. До складання державної підсумкової атестації допущено 8 учнів, один учень звільнений від здачі ДПА за станом здоров’я (Заява батьків від 16.04.2014, довідка ЛКК ТМО Михайлівського району від 29.04.2014 № 435)

8. Учні 11 класу складали ДПА з обов’язкових предметів:

 • Українська мова (переказ, письмово) - всі учні 11 класу;

Результати ДПА: Високий рівень – 0 учнів;

Достатній – 4 учні;

Середній – 3 учні;

Початковий – 3 учні.

Якість знань становить – 40%.

Роботи показали, що в основному учні вміють створювати зв’язний текст, добирати лексичні засоби, граматичні форми, чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати.

Але поряд з цим є роботи, в яких тема значною мірою розкрита, проте потребує глибшого висвітлення, точніше мають добиратися слова і синтаксичні конструкції потребують вдосконалення.

У роботі початкового рівня висловленню бракує зв’язності, цілісності, а лексичному та граматичному оформленню потрібне вдосконалення, орфографічна та пунктуаційна грамотність цих робіт надзвичайно низька.

 • Правознавство (письмово, профільний предмет)

Результати ДПА: Високий рівень – 4 учні;

Достатній – 2 учні;

Середній – 2 учні;

Початковий – 2 учні.

Якість знань становить – 60 %.

Більшість учнів виконали роботу на високому та достатньому рівні. Учні виконували тестові завдання, які включали 12 завдань різного ступеня складності. Тестові завдання у повному обсязі виконали шість учнів. Два учні деякі помилки. Результати ДПА засвідчили, що в цілому учні підтвердили свій рівень знань.

Предмети за вибором:

 • Біологія (письмово) – 5 учнів.

Результати ДПА: Високий рівень – 1 учень;

Достатній рівень – 2 учні;

Середній рівень – 0 учнів;

Початковий рівень – 2 учні.

Якість знань становить – 60%.

Роботи учнів показали, що в основному вони виконували тестові завдання, що потребують вибору варіанта відповіді. Практично повністю з завданнями І – ІІ частини (тестові завдання, встановлення відповідності, логічної послідовності) справилися учні, які навчалися на достатньому і високому рівні, але у декого були допущені помилки. Завдання третьої частини з відкритими відповідями виконували троє учнів, але при розв’язуванні задач були допущені помилки при записі скороченої умови; задачі розв’язані без пояснення дій, є неістотні біологічні помилки. Результати перевірки робіт показали, що рівень знань учнів на ДПА практично підтвердив рівень знань учнів з предмета за рік.

 • Історія України (письмово) – 3 учні.

Результати ДПА: Високий рівень – 1 учень;

Достатній – 1 учень;

Середній рівень – 1 учень;

Початковий рівень - 0 учнів.

Якість знань становить – 66,6%.

З завданням державної підсумкової атестації учні справились непогано. Двоє учнів виконали завдання на високому і достатньому рівні, але були деякі неточності у виконанні завдань. Один учень виконав завдання на середньому рівні. Результати ДПА показали, що підготовка до ДПА велась на належному рівні.

 • Фізична культура – 2 учні.

Результати ДПА: Високий рівень – 2 учні;

Достатній – 0 учнів;

Середній рівень – 0учнів;

Початковий рівень - 0 учнів.

Якість знань становить – 100%.

Державна підсумкова атестація складалась з трьох частин: тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ. Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середнє арифметичне суми випробувань. Один учень всі завдання виконав на високому рівні, отримав 11 балів. Другий учень також отримав оцінку високого рівня, але виникли труднощі під час виконання тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування.

9. Учні 9-го класу складали державну підсумкову атестацію з предметів:

 • Математика (письмово) – 8 учнів.

Результати ДПА: Високий рівень – 0 учнів;

Достатній рівень – 1 учень;

Середній рівень – 5 учнів;

Початковий рівень – 2 учні.

Якість знань становить – 12,5%.

Більшість учнів класу виконали роботу на середньому рівні. При виконанні першої частини завдання зустрічаються помилки при розв’язанні рівнянь, у задачах на відсотки, застосування теореми Піфагора, з ознаки подібності трикутників, тотожні перетворення раціональних виразів, розв’язання систем нерівностей.

Завдання другої частини виконували чотири учні. Були зроблені помилки при знаходженні суми перших членів арифметичної прогресії. Завдання третьої частини виконували два учні. Один з учнів допустив помилку при розв’язанні нерівності другого степеня.

Учні, які написали роботу на початковий рівень, мають слабку мотивацію до навчання та слабкий контроль з боку батьків.

 • Біологія (письмово) – 8 учнів.

Результати ДПА: Високий рівень - 1 учень;;

Достатній рівень – 0 учнів;

Середній рівень – 5 учнів;

Початковий рівень – 2 учні;

Якість знань становить – 12,5%.

Роботи учнів показали, що вони виконували завдання лише першої – третьої частини. Ці завдання потребували: визначити одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих, завдання з використанням графічних зображень з однією правильною відповіддю та встановленням відповідності та послідовності явищ, структур, подій, повністю з цими завданнями справився один учень. Останні учні допустили помилки в питаннях з біології рослин, тварин та питаннях, що стосувалися будови нервової системи, способів регуляції функцій організму. Завдання відкритої відповіді виконували два учні. Один учень виконав практично повністю, допустивши деякі неточності, а другий з двох завдань виконав одне, і питання розкрито частково. Причиною являється те, що учням важко скласти логічну послідовну відповідь у зв’язку зі слабким логічним мисленням, малим словарним запасом. Результати ДПА показали, що учні, які працювали протягом року і на екзамені показали відповідні результати.

 • Географія (письмово) – 8 учнів.

Результати ДПА: Високий рівень – 1 учень;

Достатній рівень – 0 учнів;

Середній рівень – 6 учнів;

Початковий рівень – 1 учень;

Якість знань становить – 12,5%.

Роботи учнів показали, що вони виконували тестові завдання, які потребували знань географічних понять, термінів, умінь, працювати з джерелами інформації, умінь виділяти головне. З тестовими завданнями справились в основному усі учні. Завдання відкритого типу виконували не всі учні. Основною причиною невиконання завдань є те, що учням важко скласти логічну послідовну відповідь і по причині неповного володіння знаннями та у зв’язку із слабким логічним мисленням. Важким виявилось практичне завдання на контурній карті; учні звикли бачити і користуватися атласом.

 • Українська мова (диктант) – 8 учнів.

Результати ДПА: Високий рівень – 0 учнів;

Достатній рівень – 2 учні;

Середній рівень – 4 учні;

Початковий рівень – 2 учні;

Якість знань становить – 25%.

Під час проведення ДПА роботи показали, що учні 8 класу засвоїли програмовий матеріал базової школи. В основному учні підтвердили свої знання з української мови. Роботи виконані чисто, охайно, з дотриманням правил правопису, але дві роботи мають багато виправлень. Під час написання диктанту учні допускали такі помилки: правопис подвоєних приголосних, написання слова-прикладки, вживання м’якого знаку, вживання великої букви. Ряд пунктуаційних помилок свідчить про те, що учні недостатньо засвоїли синтаксис простого речення (вставні слова, дієприслівниковий зворот).

 • Українська література (письмово) – 8 учнів.

Результати ДПА: Високий рівень – 1 учень;

Достатній рівень – 0 учнів;

Середній рівень – 6 учнів;

Початковий рівень - 1 учень;

Якість знань становить – 12,5% .

Результати ДПА показали, що всі учні засвоїли програмовий матеріал, підтвердили річні оцінки. Краще учні справились із завданням закритої форми, гірше із завданням відкритої форми з короткою відповіддю. Двадцять п’яте завдання виконували лише три учні і тільки один учень дав загалом повну відповідь, виявив розуміння проблеми, порушеної у запитанні. У подальшій роботі слід більше уваги звертати на опанування учнями таких змістовних ліній, як зміст художніх творів та їх аналіз, на більш глибоке засвоєння літературного процесу.

11. Державна підсумкова атестація розпочиналась своєчасно о 9-ій годині, у 11 класі фізична культура (ДПА за вибором) об 11.00. всі учні без запізнення з’являлись на ДПА.

12. Не атестованих учнів 9-го та 11-го класів, випущених зі школи з табелем успішності немає.

На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

 1. Роботу педагогічного колективу щодо організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації вважати задовільною.

 2. Учителям-предметникам в 2014 – 2015 навчальному році активізувати роботу з підготовки до державної підсумкової атестації.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Козловську О.О.


Директор школи О.В.Баздирєва

поділитися в соціальних мережахСхожі:

К омунальний заклад «приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»...
«Науково-методичне забезпечення управління освітнім процесом у «Школі життєтворчості»»

Тема роботи: ”Організація шкільного дозвілля у бібліотеці школи”
Комунальний заклад Острівська зош І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського нвк у І семестрі 2016/2017 навчального року

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51230

План роботи закладу
Комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Про перевірку зошитів у 3-4 класах з математики та української мови, з української мови та літератури, російської мови, англійської...

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка