Пошук по сайту


Конференції, семінару

Конференції, семінару

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21 42, факс (044) 236- 10-49

ministry. @ mon. gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
Від 14.01.2014 1/11-205

На ___________ від _________

Ректорам вищих навчальних закладів

ІІІ-IV рівнів акредитації

Про План проведення міжнародних та

всеукраїнських конгресів, форумів,

науково-практичних конференцій та

семінарів молодих учених і студентів

у 2014 році

Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2014 рік.

Просимо оргкомітети після проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк звіт за формою, додати програму, рішення конференції, збірник доповідей та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ організації наукової та творчої роботи студентів (кімн. 318).
Додаток: План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2014 рік на 89 стор.
Перший заступник Міністра

Є.М. Суліма


Додаток

до листа Міністерства освіти і науки

України

14.01. 20141/11-205

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник Міністра
________________ Є.М. Суліма

П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів у 2014 році
п/п

Тема конференції, семінару

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6


Міжнародні конгреси


1.

Міжнародний нафтогазовий конгрес «Енергетика майбутнього. Технології та рішення»


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76018 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,

т.: (0342)72-71-41, 0978342326,

е-mail: spe-if@i.ua, spe-if.pp.ua

24-28 лютого


200

Міністерство освіти і науки України,

Товариство нафтогазових інженерів

Російська Федерація, Казахстан, Польща, Німеччина, Австрія, Франція, Єгипет, Чехія, Канада, Туреччина, США, Великобританія, Республіка Білорусь

2.

Міжнародний медичний конгрес «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілак-тичної медицини, стоматології та фармації»

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

83003, м. Донецьк, пр.Ілліча, 16,

т.: (062) 344-43-14,

е-mail: l.i.volos@pathology.dn.ua

23-25

квітня


500

Міністерство освіти і науки України,

Вармінсько - Мазурський університет в Ольштині, Люблінський медичний університет, Варшавський медичний університет

Польща, Австрія, Індія


3.

Міжнародний медичний конгрес «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експеримента-льної та практичної медицини»

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 46001, м.Тернопіль, майдан Волі, 1,

т.: (097) 7526-697, (0352) 52-04-79,

e-mail: vonf_tdmu@ukr.net

28-30

квітня

300

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство охорони здоров'я України

Російська Федерація, Казахстан, Польща, Молдова, Республіка Білорусь
1

2

3

4

5

6

4.

Міжнародний Нобелівський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна

В.І. Леніна, 18,

т.: (056) 791-12-65, е-mail: science@duep.edu

21-24 травня

150

Міністерство освіти і науки України,

Міжнародний Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля»,

Міжнародний Нобелівський інформаційний центр, Білоруський торгово - економічний університет споживчої кооперації,

Жешувський університет

Румунія, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Угорщина, Казахстан

5.

Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини»

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

01601, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63, e-mail: nmu@nmu.edu.ua


15-17 жовтня

900

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство охорони здоров’я, Рада молодих учених при Міністерстві охорони здоров’я України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Вірменія, Ізраїль, Ірак, Іран, Казахстан, Молдова, Нігерія, Пакистан, Таджикистан, Румунія, Сербія, Узбекистан, Франція, Непал, КувейтМіжнародні та всеукраїнські форуми


1.

Міжнародний форум

«Радіоелектроніка

та молодь у XXI столітті»

(у рамках форуму 12 тематичних конференцій)

Харківській національний університет радіоелектроніки

61166, м. Харків, пр. Леніна, 14

т./ факс: (057) 702-13-97,

e-mail: innov@kture.kharkov.ua

14-16

квітня


800

Міністерство освіти і науки України

Польща, Республіка Білорусь, Грузія, Азербайджан, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Казахстан, Вірменія, Латвія, США,

Болгарія

2.

Міжнародний молодіжний форум «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір»

Волинський інститут економіки та менеджменту

43020, Волинська обл., м. Луцьк,

вул. Електроапаратна, 3,

т./факс : (0332) 78-98-33, (0332) 78-98-37,

e-mail: info@viem.edu.ua


21 травня

100

Міністерство освіти і науки України,

Академія економічних наук України, Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Старопольська вища школа в Кельцах (Польща), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словацька Республіка), Вища бізнес школа (Чехія), Університет Роберта Кароли (Угорщина), Вища школа готельного менеджменту (Сербія), Університет Прешова (Словаччина)

3.

Молодіжний форум з нанобіотехнологій

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

01601, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63, e-mail: nmu@nmu.edu.ua


21-22 травня

120

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство охорони здоров’я України, Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України, Федерація медичних молодіжних наукових товариств

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Вірменія, Іран, Польща, Швеція

4.

Всеукраїнський форум «Макаровські читання»

Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 9, т.: (0512) 709-105

22-23 травня


100

Міністерство освіти і науки України,

Національна академія наук України, Академія наук суднобудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Миколаївська обласна державна адміністрація
1

2

3

4

5

6

5.

Всеукраїнський форум студентських інновацій

(в рамках проекту TEMPUS)

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

e-mail: vira.lyubchenko@gmail.com

9-10

жовтня

300

Міністерство освіти і науки України

6.

Міжнародний молодіжний форум науки

«Litteris et Artibus»

(в рамках форуму

9 тематичних конференцій)

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,

т.: (067)369-80-34, е-mail: berezko@gmail.com, http://gac.ukrscience.org


20-22 листопада

900

Міністерство освіти і науки України,

Рада студентів-політехніків Європи (BEST),

Європейський студентський форум (AEGEE)

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Австрія, Німеччина, Туреччина


Міжнародні конференції
Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,

вул. Свободи, 117-А,

т./факс: (06153) 64-4-01


29-30 січня


100

Міністерство освіти і науки України,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Російська Федерація, Польща, Латвія, Грузія, ІталіяАктуальні проблеми права, економіки та культури в євроінтеграційному вимірі

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

79021, м.Львів, вул. Кульпарківська, 99,

т.: (032) 292-78-50, 292-87-08, 237-54-27

13 лютого

120

Міністерство освіти і науки України,

Західний науковий центр Національної академії наук України

Російська Федерація, Польща, Словаччина, Чехія, СловеніяСтратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

т. : (056) 373-12-16, 760-93-54,

е-mail: onti_dnu@mail.ru

14 лютого

100

Міністерство освіти і науки України,

Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (Німеччина), Університет Хальстаду (Швеція)

Франція, Німеччина, Грузія, Швеція, Російська Федерація, Польща
Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького

Київський університет права Національної академії наук України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37,

e-mail: lena_chernetska@ukr.net


20 лютого100

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебреценський університет, Академічне товариство ім. М. Балудянського, Нішський університет, Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, СербіяФундаментальні та прикладні дослідження в біології

Донецький національний університет

83015, м. Донецьк, вул. Щорса, 46,

т.: 0509325523, e-mail: andrey_safonov@mail.ru

24-27 лютого

120

Міністерство освіти і науки України,

Московський державний університет імені  М.В. Ломоносова ,

Інститут зоології Російської Академії наук, Інститут ботаніки Російської Академії наук, Інститут фізики Академії наук Чеської республіки, Інститут фундаментальної та прикладної біології

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Польща, США, Німеччина, Саудівська Аравія,Чехія, Франція
1

2

3

4

5

6Творчий пошук молоді – курс на ефективність. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3,

т.: (0382) 61-61-22, факс: (0382) 79-55-68,

e-mail: xktei.nauka@mail.ru

25 лютого


100

Міністерство освіти і науки України,

Укоопспілка, Гданська школа туризму та готельного менеджменту, Вища торговельна школа імені Болеслава Марковського, Російський університет кооперації, АНОВПО «Бєлгородський університет комерції, економіки та права» Кооперативно-торговельний університет Молдови, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації

Російська Федерація, Польща, МолдоваСучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

16600, Чернігівська область, м. Ніжин,

вул. Шевченка, 10, т.: (04631) 2-52-70,

2-50-71, 5-49-55, e-mail: natinau@ukr.net

27-28 лютого

120

Міністерство освіти і науки України,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ФГБОУ ВПО «Волгоградський державний аграрний університет», УО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», УО «Поліський державний університет», Індустріально-економічний коледж імені академіка Г.С.Сейткасимова

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Польща,

ЧехіяЕтнічна культура в глобалізованому світі

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12,

т.: (048)723-62-14

Лютий


100

Міністерство освіти і науки України

Російська Федерація, Польща, Молдова, РумуніяАдвокатура: минуле та сучасність

Національний університет «Одеська юридична академія»

65009, м. Одеса, вул.Піонерська, 2,

т.: (048) 719-64-32, е-mail: ndch@onuа.edu.ua

1-2 березня


200

Міністерство освіти і науки України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, КазахстанТарас Шевченко і сучасна національна освіта

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

т. (0352)47-50-78, е-mail:akadem@tneu.edu.ua

5 - 6 березня
Міністерство освіти і науки України,

Національна академія наук України, Інститут літератури

ім. Т.Г. Шевченка, Науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, Київський національний університет ім.Т.Шевченка, Інститут психології Російської академії наук, Українська вільна академія наук (Канада) Корсунь-Шевченківський коледж ім. Т.Шевченка, Соціологічна асоціація України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Казахстан, Канада, НімеччинаРозвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

58000, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2,

т.: (0372) 52-30-53, е-mail: dpspa@chnu.edu.ua

5 березня


100

Міністерство освіти і науки України,

НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень,

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації

Польща, Румунія, Молдова, Російська Федерація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конференції, семінару
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Програма III науково-практичної конференції студентів Економіко-правничого...
Наукового студентського товариства епк зну запрошують Вас взяти активну участь у ІІІ науково-практичній конференції студентів коледжу,...

Vi міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку збірника...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку та розсилки...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Isbn форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року
Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця,...

Isbn форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року
Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця,...

ПРограма семінару-тренінгу за темою
Місце проведення: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка