Пошук по сайту


Світова економіка: структура та загальні тенденції формування

Світова економіка: структура та загальні тенденції формування

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


1.09.1999

Тема №1

Світова економіка: структура та загальні тенденції формування


Світове господарство (СГ) – сукупність національних господарств, об’єднаних міжнародним поділом праці та системою міжнародних економічних відносин.

Загальні тенденції:

 • історичний процес;

 • циклічний розвиток світової економіки;

 • проблеми транснаціоналізації;

 • міжнародний ринок товарів і робочої сили;

 • загальні проблеми;

 • вплив науково-інформаційної революції на структуру економіки.

Світова економіка сформувалась на стадії зрілого капіталізму (к. ХІХ – поч. ХХст.).

Причини виникнення СГ:

 1. Стійкі МЕВ

 2. Всі країни втягнуті в МЕВ

 3. Різке зростання світової торгівлі

 4. Сформувалась система фінансово-кредитних відносин

 5. З’явилися нові риси економіки:

 • вивіз підприємницького капіталу (інвестиції)

 • міжнародне виробництво на базі інвестицій

 1. Завершення формування колоніальної системи

2 аспекти формування СГ:

 • позитивний: формування буржуазних відносин дало поштовх розвитку продуктивних сил;

 • негативний: формування супроводжувалось конфліктами, війнами за перерозподіл благ.

2 напрямки формування СГ:

 • в процес буржуазних відносин втягнуто все більше країн, на базі буржуазних формуються економічні відносини;

 • примусове втягнення в економічні відносини.

Головна риса МЕВ: взаємозалежність всіх структурних елементів.

Елементи системи економічних відносин:

 • міжнародний рух капіталу

 • міграція робочої сили

 • міжнародний товарний обіг

 • міжнародний технологічний обіг

 • міжнародні кредно-фінансові відносини

 • міжнародні зв’язки

План характеристики економіки країни.

 1. Історичні тенденції розвитку країни

 2. Економічний потенціал країни

 3. Місце країни у міжнародному поділі праці

 4. Концентрація капіталу або виробництва

 5. Характеристика окремих галузей економіки

 6. Соціальні проблеми

 7. Напрямки економічної політики

 8. Зовнішні економічні відносини
Тема № 2

Показники економічного потенціалу та рівні економічного розвитку країн


Економічний потенціал – виробничий потенціал в сукупності з природними та трудовими ресурсами певної класифікації та кваліфікації.

Економічний потенціал включає техніко-економічні, географічні та природні фактори. Треба відрізняти поняття “економічна могутність” – вона визначається не потенційним, а реальним обсягом виробництва в країні.

2 типи показників:

 1. Натуральні

 2. Вартісні

 • ВНП – сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, що вироблено у ринкових цінах за певний період.

 • НД – показник СНР, який розраховується наступним чином:
НД = ВНП – амортизація – непрямі податки + субсидії

 • ВВП – сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, що вироблено в країні за певний період.
ВВП = ВНП – імпортний компонент

 • ВСП – сукупна кінцева вартість товарів і послуг, вироблених у всіх країнах світу

 • СНР (система національних розрахунків) – міжнародні правила обліку економічної діяльності

Методи підрахунку ВВП


 1. На рівні споживання: ВВП = вартість валових інвестицій + державне споживання товарів і послуг + приватне споживання товарів і послуг

 2. На рівні виробництва: ВВП = ∑умовних чистих (доданих) вартостей кожної галузі

Додана вартість = кінцева вартість – поточні витрати

 1. На рівні доходів: ВВП = ∑всіх доходів суспільства = зарплата + індивідуальний доход + земельна рента + % прибутки + …

Зазвичай НД менший за ВВП на 8-10%. Динаміка НД і ВВП майже завжди співпадають.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. національна економіка: загальне та особливе
Як наукова дисципліна національна економіка комплексне вчення про закономірності становлення та функціонування господарської системи...

Троян С. С., Киридон А. М. Міжнародні відносини у системному вимірі:...
По-друге, охарактеризувати головні етапи в розвитку системи міжнародних відносин або, іншими словами, геополітичні епохи нового І...

Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено...
...

Твір це продукт мовної діяльності людини. Є предметом, знаряддям...
Тематична фактологічна структура, в свою чергу, передбачає варіанти: логіко-поняттєву, емоц експресивну, комунікативну, ін форм....

Дослідження особливостей синтезу та властивост
Феромагнітні оксиди зі структурою шпінелі. Хімічний склад, структура, області застосування

План роботи з гігієнічного навчання І виховання учнів кз «зсзшісп»...
Мета: формувати сприятливі тенденції до покращення стану здоров'я підростаючого покоління та зменшити вплив на нього різних соціальних...

Екологія І природокористування, 2011, Випуск 14
Просторово енергетична структура території та її значення для оптимізації природокористування #

Організаційно-управлінська діяльність
...

Зміст Вступ
Використовуючи цю інформацію, а також варіюючи склад, концентрацію, температуру та інші фактори, можна дістати певні уявлення про...

Культура Нового часу
Тенденції культурного розвитку, започатковані епо­хою Відродження, знайшли своє продовження у XVII ст. Водночас виникли й інші соціально-історичні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка