Пошук по сайту


Засідання Ради кзо нво №28

Засідання Ради кзо нво №28

Протокол № 2

засідання Ради КЗО НВО № 28

04.11.2015 р.

Присутні: 52 члени Ради КЗО НВО.

Ломако Н.М., Манко І.А., Берло А.В., Файнерман А., Мірошниченко Л.Ф., Какуша О.І., Головачова К.Г., Сергєєва І.Л., Куцерубов Є.В., Скрипльова О., Запишна Я.О., Головатюк М., Захарченко Х., Ярошевська Є.В., Махрайчук Ю.О., Вабілева Т.Н., Шадрін А.М., Єрмілова А.В., Махлайова Е.С., Стригун Н.В., Савранська І.А., Петренко Л., Кільова О.О., Фатаєва Ю.І., Браженко І.А., Руденко О.В., Азарова О.Е., Тряпіцина Т.В., Прокопенко Л.К., Слодзік Н.О., Харченко В.М., Гріх Л.В., Саволя А.В., Єрмоленко І.Й., Сакович О.А., Дегтяренко Л.І., Волинська Л.В., Самойленко О.М., Ковтун Л.В., Деревягіна Н.С., Пермінова Т.І., Скок А.В., Єлізарова С.Г., Мовчанюк Л.Л., Ємець О.А., Живцова А., Шевченко А.Ю., Задорожня О.А., Мошик М., Ковбик А., Потапчук А., Шаповал, Доротюк М., Карандаш К.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про виконання рішень Ради № 1.

 2. Умови ефективної роботи Ради КЗО НВО № 28.

 3. Положення про Піклувальну раду.

 4. Про організацію благодійних акцій у закладі.

 5. Про розробку Програми розвитку КЗО НВО № 28 на 2016 -2020 роки.


1. СЛУХАЛИ: секретаря Ради Мірошниченко Л.Ф., яка інформувала про виконання рішень Ради № 1 від 17.09.2015 року (Додаток 1).

ВИСТУПИЛИ:

- керівник методичного об’єднання кафедри іноземних мов, вчитель англійської мови Ковтун Л.В., яка розповіла моніторинг якості вивчення іноземних мов та запропонувала підключитися до міжнародного проекту eTwinning Plus (програма Міжнародного спілкування). Людмила Володимирівна презентувала Міжнародний освітній проект, в якому вона особисто бере участь, та запросила присутніх активно приєднатися до проекту, зосередила увагу на тому, що цей проект відкриває можливості для Міжнародного спілкування. eTwinning Plus – це вже навіть не вікно, а двері у СВІТ.

Також, Людмила Володимирівна підвела підсумки моніторингу за вересень – жовтень навчальних досягнень учнів з англійської мови та повідомила про проведення директорських контрольних робіт у 4, 5, 8, 9-х класах у листопаді 2015 року (презентація) (Додаток 2).

- керівник кафедри природничих наук, вчитель хімії Кузьмінська Л.І., яка інформувала про здійснення моніторингу знань учнів 8-х класів з хімії та про підготовку до громадського огляду знань з хімії (Додаток 3).

УХВАЛИЛИ:

 • інформацію взяти до відома.

 • провести роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, вчителів для участі проекті Міжнародного спілкування eTwinning Plus.

 • зобов’язати методичні кафедри проводити моніторинг ефективності навчально-виховного процесу та доповідати про результати на засіданнях кафедр, подати узагальнені матеріали до щорічного звіту директора;

- продовжувати вести моніторинг навчальних досягнень учнів з іноземних мов;

 • інформувати класних керівників, батьків конкретних учнів 8-х класів про успішність з хімії; учителю хімії більше уваги приділяти учням, які погано засвоюють предмет – хімія, пропонувати учням консультації; таким учням звертатися за допомогою до вчителя хімії.

2. СЛУХАЛИ: директора НВО № 28 Ломако Н.М., яка говорила про умови ефективної роботи Ради КЗО НВО № 28.

УХВАЛИЛИ:

 • ввести до складу Ради школи нових членів, які беруть активну участь у громадському житті школи, і вивести із складу Ради школи тих членів, які були відсутні на двох засіданнях;

 1. СЛУХАЛИ: заступника голови Ради НВО Берло А.В., яка зачитала «Положення про Піклувальну раду» і запропонувала склад Піклувальної РАДИ НВО № 28.

УХВАЛИЛИ:

 • Затвердити Положення про Піклувальну Раду НВО (Додаток 4);

 • Затвердити Склад Піклувальної Ради КЗО НВО № 28 (Додаток 5).

СЛУХАЛИ: члена Ради НВО Єлізарову С.Г, яка інформувала про необхідність терміново вирішити питання про укріплення матеріальної бази кабінету інформатики № 2 та зачитала звернення Батьківського комітету закладу «Про проведення Публічного збору благодійних пожертв» щодо публічного збору благодійних коштів на оновлення технічної бази закладу протягом 2016 – 2017 року.

УХВАЛИЛИ:

- звернутися до батьківської громади з питання про необхідність терміново вирішити питання про укріплення матеріальної бази кабінету інформатики №2 з проханням публічного збору благодійних внесків на оновлення технічної бази закладу.

4. СЛУХАЛИ: заступника директор з НВР Манко І.А., яка зачитала Проект Програми розвитку КЗО НВО № 28 на 2016–2020 рр. та внесла пропозицію ухвалити Програму розвитку КЗО НВО.
УХВАЛИЛИ:

- затвердити Програму розвитку КЗО НВО № 28 на 2016–2020 рр.
СЛУХАЛИ: Секретар Мірошниченко Л.Ф. зачитала РІШЕННЯ Ради закладу:
РІШЕННЯ РАДИ КЗО НВО № 28

 1. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, вчителів для участі проекті Міжнародного спілкування eTwinning Plus.

 2. Зобов’язати методичні кафедри проводити моніторинг ефективності навчально-виховного процесу та доповідати про результати на засіданнях кафедр, подати узагальнені матеріали до щорічного звіту директора.

 3. Продовжувати вести моніторинг навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

 4. Інформувати класних керівників, батьків конкретних учнів 8-х класів про успішність з хімії; учителю хімії більше уваги приділяти учням, які погано засвоюють предмет – хімія, пропонувати учням консультації; таким учням звертатися за допомогою до вчителя хімії.

 5. Ввести до складу Ради школи нових членів, які беруть активну участь у громадському житті школи, і вивести із складу Ради школи тих членів, які були відсутні на двох засіданнях.

 6. Затвердити Положення про Піклувальну Раду НВО.

 7. Затвердити Склад Піклувальної Ради КЗО НВО № 28.

 8. Затвердити Програму розвитку КЗО НВО № 28 на 2016–2020 рр.


За рішення Ради закладу голосували в цілому

За ___52______

Проти ___0____

Утримались __1____
Голова Ради КЗО НВО Д.М. Хвостенко

Секретар Л.Ф. Мірошниченко

Додаток 1

Про виконання Рішень РАДИ № 1 від 17.09.2015 року


 • На виконання рішення Ради № 1 адміністрацією та класними керівниками протягом першої чверті проводився моніторинг якості вивчення іноземних мов (інформація Ковтун Л.)

 • Щодо проекту «Безпека в закладі». Встановлено систему відеонагляду, проводиться робота з установки домофону на вхідних дверях закладу.

 • Ведеться планова підготовка до всеукраїнської конференції, готуються до друку матеріали конференції.

 • Підготовлено всі необхідні матеріали до участі закладу в обласному експерименті «Медіаосвіта», які представлено на засіданні обласної експертної комісії.

 • Пріоритетними завданнями членів Ради протягом 1 чверті були контроль за якістю навчання гімназистів.

 • Проведено опитування батьків 4-х класів (113 чол.) щодо навчання у гімназії, 102 чоловік планують вступати до гімназії.

 • Проведено організаційні збори батьків майбутніх перших класів 26.09.2016 року. Розпочато підготовку майбутніх першокласників до нового 2016-2017н.р. Відкрито 6 груп, охоплено 90 дітей, зареєстровано 180 дітей.

 • Ведеться моніторинг знань учнів 8-х класів з хімії, підготовка до громадського огляду знань з хімії. (інформ Кузьмінської Л.)

 • Надається необхідна медико-психого-педагогічну допомога дітям пільгової категорії;

 • Зосереджено увагу на роботі класів інклюзивної освіти, ведеться підготовка до відкриття п’ятого інклюзивного класу;

 • Продовжується планова роботу ШПМПК;

 • Проведено консультаційний вебінар по роботі з класами з інклюзивною освітою з тьютором із Ізраїлю Юлією Михайлівною Ерц – кандидатом суспільних наук МА in Social Science, Barllan University, Israel, членом Ізраїльської асоціації Сертифікованих Аналітиків Поведінки (IACBA) і Міжнародної Асоціації Поведінкового Аналізу (AMofABA), автор і викладач сертифікованої програми навчання для підготовки спеціалістів по АВА терапії.


Додаток 3

Общественный смотр знаний по химии в 8-х классах

Согласно с темой экспериментальной работы нашего учебного заведения, администрация постоянно держит под контролем вопросы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. В связи с этим проводится мониторинг успеваемости учащихся 8-х классов по химии в виде общественного смотра знаний.

Почему под контроль попал именно этот предмет и именно  8-е классы? Среди школьных предметов химия является одним из самых сложных, наряду с геометрией и физикой. Этот предмет требует сосредоточенности учащихся на уроке и систематическую подготовку дома: качественное выполнение домашнего задания – устного и письменного. Программа 8-го класса – самая сложная в школьном курсе химии.

По результатам первого итогового оценивания по химии было выявлено, что 27 учащихся 8-х классов получили оценки ниже 7 баллов.

Результаты тематического оценивания

Класс

Ф.И. учащихся

Оценка по ТО-1

8 – А


1. Аракелян Б.

2. Базюта Т.

3. Батраченко Н.

4. Каганович Д.

5. Калиберда А.

6. Полонский Е.

7. Ромасько К.

8. Стрембицкий М.

9. Туляков М.

4

3

4

3

5

5

4

4

5

8 – Б

1. Вишневая С.

2. Колот С.

3. Кунин И.

4. Ляшков Н.

5. Махлайев Г.

6. Наумова М.

7. Писина Ю.

8. Рилин А.

9. Рыбак И.

10. Самохина Э.

11. Фридман Б.

4

6

5

5

5
2

6

6

2

6

3

8 – В


1. Вологин Д.

2. Диброва Д.

3. Доротюк Ю.

4. Ефимова М.

5. Иванова Е.

6. Лужная Д.

7. Чекишева А.

6

6

4

6

5

6

5


Результаты успеваемости по химии были проанализированы на заседании кафедры. С целью повышения успеваемости к концу Ι семестра было принято решение:

1) проинформировать классных руководителей 8-х классов о низкой успеваемости конкретных учеников с целью доведения этой информации до сведения их родителей;

2) учителю химии держать этих учеников под контролем и уделять им больше внимания на уроке;

3) самим ученикам предложить помощь в виде консультаций, дополнительных занятий.

Учитель химии: Кузьминская Л.И.

Додаток 4

Протокол № 2 від 04.11.2015 р.

засідання Ради НВО № 28
Положення

про Піклувальну Раду

комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання № 28 «Гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр позашкільної роботи» Дніпропетровської міської ради
1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 100 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 .08. 2010 року № 778, та Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 45 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р. за N 146/5337).

1.2. Піклувальна рада комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання № 28 «Гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр позашкільної роботи» Дніпропетровської міської ради (далі – Піклувальна рада) – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу.

1.3. У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти, Статутом КЗО НВО № 28, цим Положенням.

1.4. Комунальний заклад освіти навчально-вихоне об’єднання № 28 на основі цього Положення розробляє Положення про Піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу відповідно до свого типу.

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

2.2.1. Співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців).

2.2.2. Сприяння зміцненню навчально-виховної, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВО.

2.2.3. Сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

2.2.4. Організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), працівників.

2.2.5. Сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов'язкового навчання.

2.2.6. Сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти.

2.2.7. Запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників НВО.

2.2.8. Стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів.

2.2.9. Всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та начальним закладом.

2.2.10. Сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

2.3.1. Пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства.

2.3.2. Самоврядування.

2.3.3. Колегіальності ухвалення рішень.

2.3.4. Добровільності і рівноправності членства.

2.3.5. Законності, гласності.

3. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

3. 1. Піклувальна рада створюється за рішенням РАДИ КЗО НВО № 28 (далі – Рада НВО № 28), або загальних зборів учасників навчально-виховного процесу закладу.

3.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени Піклувальної ради обираються на зборах РАДИ НВО № 28 шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.7. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

3.8. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань не регламентується, вони скликаються в міру необхідності за рішенням голови піклувальної ради. Засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення Піклувальної ради в 10-денний термін доводяться до відома колективу НВО, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

3.12. Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора НВО.

4. Права піклувальної ради

4. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВО, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виховної, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Додаток 5

СКЛАД ПіклувальнОЇ Ради

 1. Жадан Євген Володимирович – депутат міської ради.

 2. Жосуль Антон Кирилович – голова Жовтневої у місті Дніпропетровську ради.

 3. Кондратьєв Андрій Юрійович – начальник обасної СЕС.

 4. Ларіна Світлана Олексіївна – директор ФОП «Ларіна».

 5. Видибура Фелікс Степанович – суддя.

 6. Шимон Василина Іванівна – головний спеціаліст соціальної служби Жовтневої у місті Дніпропетровську ради.

 7. Млинари Олег Борисович – депутат міської ради.

 8. Ольга Володимирівна – керівник музичного центру.Додаток 6

ЧЛЕНАМ РАДИ НВО № 28

Про проведення Публічного збору благодійних пожертв

Шановні члени Ради НВО № 28!

Батьківський комітет закладу просить Вас ухвалити рішення про проведення Публічного збору благодійних пожертв на облаштування комп’ютерного класу № 2.

Підставою для такого заходу є З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про благодійну діяльність та благодійні організації (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871 № 1663-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2032 № 1668-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2028}, рішення батьківського комітету закладу та необхідність терміново вирішити питання про укріплення матеріальної бази кабінету інформатики № 2.

Додаток. Стаття 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв

1. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених цим Законом.

2. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.

3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.

4. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.

5. Особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі та особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв, крім випадків, передбачених цим Законом. {Частина п'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1663-VII від 02.09.2014}

6. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.

7. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо).

8. Публічний збір благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України здійснюється особами, зазначеними у частинах другій - п’ятій цієї статті, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. {Статтю 7 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1663-VII від 02.09.2014}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання педагогічної ради кзо нво №28
Федько А. В., Нікітіна О. О., Мовчанюк Л. Л., Войтович Т. В., Волинська Л. В., Івнова Т. А., Ленкова Л.Є., Міхєєва О., Скок А., Харьковець...

Звіт директора кзо нво №28
В першу чергу директор звітувала перед учнями та батьками учнів, адже центральною фігурою в школі є дитина. Реалізація завдань на...

Інститут педагогіки напн україни український освітянський видавничий...
Кзо «Навчально-виховний комплекс №12 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпропетровської міської ради

Кзо «Миропільська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Засідання науково-методичної ради
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Засідання Педагогічної ради
Л.Є., Міхєєва О., Скок А., Харьковець Т. В., Горбатюк Н. В., Рубан Н. В., Смольська В. О., Котляров Є. О., Федоренко Є. О., Сергєєва...

Засідання міської методичної ради
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р

Звіт директора Чупирянського нво «зош І-І ступенів-дитячий садок»
Чупирянського нво «зош І-І ступенів-дитячий садок» Федчук Г. О. перед представниками батьків та громадськості

Засідання педагогічної ради: Шляхи піднесення якості знань, подолання відставання у навчанні
Мета: проаналізувати рівень успішності учнів, визначити фактори, від яких вона залежить, напрацювати шляхи підвищення якості знань,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка