Пошук по сайту


ІІ. Виконання законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» - План роботи

План роботи

Сторінка3/14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІІ. Виконання законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»з/п

Цільова установка та зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форми контролю (вихід)

Відмітки про виконання

1

Уточнити облік дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, з метою їх обов’язкового навчання

До 01.09.14

Волобуєва О.А.


Списки дітей у мікрорайоні згідно з інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку
2

Провести комплектування 1-11-х класів

До 03.09.14

Костиря Т.М.

Наказ
3

Забезпечити учнів 1-11-х класів підручниками

До 03.09.14

Чайка Л.В.

Кл. керівники

Інформація
4

Уточнити банк даних пільгового контингенту та спланувати роботу щодо їх соціального захисту

До 10.09.14Списки, план
6

Взяти на облік учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги та спланувати заходи щодо профілактики і попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх

До 01.10.14

Волобуєва О.А.

Списки, заходи
7

Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів

З 02.09.14

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Наказ
8

Організувати індивідуальне навчання для учнів, які його потребують

До 05.09.14

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Наказ
9

Налагодити контроль за відвідуванням учнями занять і оформленням відповідної документації

Щоденно

Кремениця Л.М.

Кл. керівники

Інформація щотижня, журнал щоденно
10

Відповідно до нормативних документів переглянути та внести зміни до посадових інструкцій працівників школи


До 10.09.14

Костиря Т.М.Посадові інструкції


ІІІ. Організаційно – навчальна роботаз/п

Зміст діяльності

Термін

виконання

Відповідальний

Форми контролю (вихід)

Відмітки про виконання

1

Здійснити розподіл навчального навантаження вчителів на 2014/2015 н.р.

До 01.09.14

Костиря Т.М.

Залуініна З.В.

Наказ
2

Скласти розклад уроків та погодити його з районною СЕС

До 01.09.14

Волобуєва О.А.

Розклад
3

Спланувати чергування у школі адміністрації, учителів, учнів, обслуговуючого персоналу


До 01.09.14

Адміністрація

Залуніна З.В.

Графіки
4

Підготувати матеріали для проведення тарифікації

До 03.09.14

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Тарифікація
5

Скласти і затвердити:

- робочий навчальний план школи на 2014/2015 навчальний рік;

- план роботи школи на 2014/2015 навчальний рік.


До 20.06.14
До 01.09.14


Адміністрація
Волобуєва О.А.


Робочий навчальний план

Річний план
6

Скласти і погодити:

- плани виховної роботи;

- календарно-тематичне планування вчителів - предметників


До 10.09.14
До 05.09.14

Волобуєва О.А.

Кл. керівники

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

План виховної роботи з класом

Календарно-тематичні плани
7

Ознайомити вчителів із навчальними програмами та методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у 2014/2015 н.р.

До 01.09.14

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.Інформація
8

Надати звіт про мережу до відділу освіти Богодухівської РДА

До 05.09.14

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Звіт

Списки учнів
9

Скласти графік проведення тематичного оцінювання на І семестр та ІІ семестр

До 06.09.14

До 10.01.15

Волобуєва О.А.

Графіки
10

Організувати та провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад та забезпечити участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад

Жовтень

2014 рокуВолобуєва О.А

Довідка

наказ
11

Ознайомити вчителів із нормативно-правовою базою щодо організованого закінчення 2014/2015 навчального року

Квітень-травень

2015 року

Костиря Т.М.

Інформація
12

Складання розкладу ДПА, затвердження складу комісій, графіка консультацій

До 15.05.15

Волобуєва О.А.

Матеріали
13

Оформити куточок та матеріали до ДПА

До 10.05.15

Волобуєва О.А.

Стенд, матеріали
14

Підготовка проектів навчального та річного планів на новий навчальний рік

Травень

2015 року

Адміністрація

Проекти планів
15

Складання попереднього педагогічного навантаження на наступний навчальний рік

Травень

2015 року

Костиря Т.М.


Наказ про педнавантаження
16

Організація роботи по набору учнів до 1 та 10-х класів

Квітень-травень 2015 р.

Адміністрація

Звіт
17

Аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік

Червень 2015 р.


Костиря Т.М.

Звіт
ІV. Науково - теоретична та методична робота з педагогічними кадрами

Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, покращення рівня науково-методичної роботи, підвищення рівня її результативності та якості уроку.

Головна мета науково-методичної роботи ліцею: ефективний розвиток усіх напрямків педагогічної діяльності навчального закладу в інноваційному режимі; забезпечення постійного підвищення рівня знань, практичних умінь та навичок кожного учня як особистості

Структура методичної роботи

Форми роботи
Колективні: Індивідуальні

Педагогічна рада,

методична рада,

методичні об’єднання

творчі групи


Самоосвіта,

робота в мережі Internet,

наставництво, курсова перепідготовка,

аналіз уроків, самоаналіз,методичні консультації, взаємовідвідування уроків,

співбесіди


Заходи щодо визначення рівня результативної роботи педагогічних працівників
з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форми контролю

Відмітка про виконання

1

Підготовка учнів до участі у I-II етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, науково-дослідницької роботи МАН, турнірах, конкурсах.

Жовтень 2014 року, протягом навчального року

Волобуєва О.А.

вчителі - предметники


Інформація

2

Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів, рівня підготовки до ДПАї, ЗНО

Протягом року

Вчителі- предметники;

Волобуєва О.А.


Довідка


3

Проведення адміністративних контрольних робіт з української мови та математики

За графіком

Адміністрація

Звіт

4

Участь учителів у методичних заходах педагогічної майстерності

Протягом року

Вчителі – предметники

Графік
5

Підсумки курсової підготовки та атестації педагогічних працівників

Квітень

2015 року

Адміністрація

Наказ


Робота з педагогічними кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку

Мета: Всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, удосконалення творчого

потенціалу педагогічного колективу школиз/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форми

контролю

Відмітка про виконання

1

Видати накази «Про організацію методичної роботи в школі з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році», «Про створення методичної ради в школі», «Про призначення керівників шкільних методичних об’єднань», «Про підсумки методичної роботи в школі за 2014/2015 навчальний рік»

До 05.09.14

До 30.05.15

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Наказ
2

Провести організаційне засідання методичної ради школи, затвердити план роботи на 2014/2015 навчальний рік

Вересень

2014 року

Волобуєва О.А.

Протокол
3

Закріпити наставництво за малодосвідченими спеціалістами, організувати роботу

До 05.09.14

Волобуєва О.А.

План
4

Організувати роботу шкільних методичних об'єднань

Вересень

2014 року

Волобуєва О.А.

План
5

Забезпечити участь учителів у районному етапі конкурсу “Учитель року — 2014”. Надати індивідуальну методичну допомогу вчителю — учаснику конкурсу

Жовтень-грудень

2014 року


Дирекція школи

Наказ,

матеріали
6

Забезпечити участь учителів школи в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, районних виставках, у роботі МАН

Протягом року

Керівники ШМО

Волобуєва О.А.

Матеріали
7

Організація проведення атестації педпрацівників, курсової перепідготовки (згідно з перспективним планом)

у 2014/2015 навчальному році

Протягом навчального року

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Наказ
8

Залучати педагогічних працівників до самоосвіти, роботи в інформаційній мережі Internet

Протягом року

Дирекція школи

вчителі-предметники

Інформація
9

Скласти план-графік проведення уроків учителями-предметниками

Жовтень

2014 року

Дирекція школи

План-графік
10

Провести тематичні засідання педагогічної ради (згідно з планом роботи)

Листопад,

грудень 2014 року

Дирекція школи

Протоколи
11

Взаємовідвідування уроків, аналіз, самоаналіз уроків

Протягом року

Костиря Т.М.

Волобуєва О.А.

Записи в журналі
12

Проведення підписки методичних журналів з предметів, придбання методичних посібників та іншої літератури

Жовтень 2014 року

Січень 2015 року

Бібліотекар школи

Інформація
13

Організувати роботу з кадровим резервом. Залучати вчителів до:

- тематичних перевірок;

- перевірки ведення шкільної документації;

- підготовки методичних заходів, педагогічних рад, нарад;

- взаємовідвідування уроків

Протягом року

Адміністрація

Інформація
14

Організація роботи бібліотеки школи (згідно з планом роботи)

Протягом року

Бібліотекар школи

Звіт
15

Співпраця із психологічною службою відділу освіти

Протягом року

Класні керівники

Інформація
16

Здійснювати контроль за виконанням навчальних програм, веденням шкільної документації (за окремим планом)

Протягом року

Адміністрація

Довідки, накази
17

Проводити творчі звіти вчителів про курсову перепідготовку. Презентація власних доробок учителів, що атестуються

Протягом року

Адміністрація, керівники ШМО

Звіт
18

Проведення предметних тижнів.

Згідно з графіком

Вчителі-предметники, керівники ШМО

Матеріали
19

Оформлення та систематизація матеріалів передового педагогічного досвіду (ППД). Продовжувати накопичувати матеріали про ППД республіканського, обласного, районного та шкільного рівнів

Протягом року

Вчителі-предметники, керівники ШМО

Матеріали

Робота з малодосвідченими вчителями
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи районного методичного кабінету на лютий 2013 року
Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у навчальних закладах

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

План роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

План роботи методиста з математики, фізики, астрономії та науково-методичного...
Реалізація поставленої мети вимагала продовження модернізації науково-методичної роботи з використанням новітніх технологій І активне...

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів географії на 2015-2016 н р. Вступ
У 2014/2015 навчальному році мшмо вчителів географії через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над...

План роботи
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка