Пошук по сайту


4.2. Правила написання, оформлення і представлення роботи на конкурсі - Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Сторінка9/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.2. Правила написання, оформлення і представлення роботи на конкурсі.


 • На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

 • Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.

 • Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

 • У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

 • Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

 • Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

 • До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики. Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються. Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.ДодаткиДодаток 1

Тест для визначення нереалізованого інтелектуального потенціалу учнів

Тест дає змогу прогнозувати успіхи учня в тих сферах діяльності, які базуються на використанні мовних засобів. Це діяльність, в якій виявляється вербальне, а не наочно-образне мислення людини.

Нижче наведені висловлювання із зазначенням варіантів відповідей. Підкресліть обраний вами варіант відповіді:

 1. Яке слово вам хотілося б співвіднести зі словом „крокодил”?

а) екскаватор;

б) зелений;

в) бегемот.

2. Який вираз вам найбільше подобається?

а) якщо ти атеїст, то все одно повинен поважати цінності релігійної культури;

б) якщо ти атеїст, то не переходь дорогу на червоне світло;

в) жодний не подобається.

3. Який вираз вам найбільше подобається?

а) життя – це подорож у майбутнє;

б) життя – це подорож у минуле;

в) жодний не подобається.

4. Який вираз вам найбільше подобається?

а) застав дурня Богу молитися, то він свій лоб розіб’є , відучи молитися – чужий розіб’є;

б) застав дурня Богу молитися, він все одно дурнем залишиться;

в) жодний не подобається.

5. Град схожий на…

а) …десант парашутистів;

б) …сльози мамонта;

в) …град, що падає.

6. Який вираз вам найбільше подобається?

а) важко бути божеством;

б) нудно бути божеством;

в) жодний не подобається.

7. Який вираз вам найбільше подобається?

а) якби людина, якій за життя багато хто поклоняється, стала богом, то Місяць назвали б її ім’ям;

б) якби людина, котрій багато хто за життя поклоняється, стала божеством, то на небі стало б більше зірок;

в) жодний не подобається.

8. Який вираз вам найбільше подобається?

а) мандруючи, ми змінюємо своє теперішнє;

б) мандруючи, ми поліпшуємо своє минуле;

в) жодний не подобається.

9. Який вираз вам найбільше подобається?

а) кольорові телевізори, що часто ламаються, економлять ваш робочий час;

б) кольорові телевізори, що часто ламаються свідчать про низьку якість виробів нашої електронної промисловості;

в) жодний не подобається.

10. Який вираз вам найбільше подобається?

а) потопаючий зрозумів, що рятування потопаючих – справа рук самих потопаючих;

б) потопаючий зрозумів, що є справою всього його життя;

в) жодний не подобається.

11. Який вираз вам найбільше подобається?

а) винахідник подібний до злодія, що зламує сейфи;

б) винахідник подібний до антени;

в) жодний не подобається.

Оцініть свої відповіді так:

Якщо ви обрали варіант а, то отримуєте 10 балів, варіант б дає вам 5 балів і варіант в – 0 балів.

Підрахуйте коефіцієнт, що оцінює рівень нереалізованого інтелектуального потенціалу (КНП).

Значення КНП: менше за 40 балів, відповідає низькій (слабкій) групі; від 40 до 60 – середній (нормативній) групі; понад 60 балів – групі високого рівня (сильній).

Немає потреби характеризувати слабку і сильну групи, адже їх назва говорить сама за себе. Що стосується нормативної групи, то це люди з недостатньо розвиненими креативними здібностями. Такі люди не здатні до творчого ризику, не завжди спостережливі. У дослідницькій діяльності вони не зроблять висновку, який суперечить загальноприйнятим нормам. Але, виконуючи різні вправи для розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення, творчого та нестандартного мислення, стимуляції розвитку дослідницьких якостей, ці учні можуть змінити своє ставлення до інтелектуальної праці, її значущості в реальному житті. За такими вправами ви можете звернутися до шкільного психолога, який допоможе вам дібрати завдання, необхідні саме для вас.
Диференціально-діагностичний опитувальник (ДДО)

Даний опитувальник допоможе впевнитися у правильності вибору поля наукового дослідження.

Інструкція. Перед вами 20 пар тверджень. Уважно прочитайте кожне твердження і вирішіть, якому з них ви віддали б перевагу.

На бланку для відповідей проти номера цього твердження поставте знак (+), якщо ви згодні, якщо ви згодні, або знак (-), якщо ні.

Текст опитувальника

1а. Доглядати за тваринами

1б. Обслуговувати машини, прилади (оглядати, регулювати)

2а. Допомагати хворим

2б. Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин

3а. Обробляти якість книжкових ілюстрацій, плакатів, грамплатівок

3б. Стежити за станом, розвитком рослин

4а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу тощо)

4 б. Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати

5а. Обговорювати науково-популярні книжки, статті

 1. Обговорювати художні книжки (п’єси, концерти)

6а.Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи)

 1. Тренувати товаришів (або молодших ) у виконанні певних дій (трудових, навчальних, спортивних)

 1. Копіювати малюнки, зображення, настроювати музичні інструменти

 1. Керувати вантажним або транспортним засобом

 1. Повідомляти, пояснювати людям необхідну інформацію

 1. Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці концертів, п’єс)

 1. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житло

 1. Знаходити і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках

 1. Лікувати тварин

 1. Виконувати обчислення, підрахунки

 1. Виводити нові сорти рослин

 1. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машин, одягу, осель, продуктів харчування тощо)

 1. Розв’язувати суперечки між людьми, переконувати, пояснювати, наказувати, заохочувати

 1. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)

 1. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності

 1. Спостерігати, вивчати життя мікробів

 1. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати

 1. Надавати людям медичну допомогу у випадку поранень, опіків тощо

 1. Художньо описувати, зображати події (спостереження)

 1. Складати точні описи-звіти щодо явищ, спостережень

 1. Робити лабораторні аналізи в лікарні

 1. Оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування

 1. Фарбувати або розмальовувати стіни приміщень, поверхню виробів

 1. Складати машини, прилади

 1. Організовувати походи до театрів, екскурсії до музеїв тощо

 1. Грати на сцені, брати участь у концертах

 1. Виготовляти вироби, деталі (машин, одягу), будувати будинки

 1. Займатися кресленням, копіюванням

 1. Вести боротьбу з хворобами рослин, шкідниками лісу, саду

 1. Працювати на клавішних машинах (друкарська машинка, комп’ютер тощо)


Бланк для відповідей


10а10а
11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а
16б
17а
17б

18а
18б
19а
19б
20а20б

Бланк для відповідей складено так, щоб можна було легко підрахувати кількість знаків „+” у кожному з п’яти стовпчиків. Кожний з п’яти стовпчиків відповідає певному типу наукової спрямованості. Виберіть той тип, який отримав максимальну кількість знаків „+”.

Назви наукової спрямованості подані нижче:

Людина - природа

Людина - техніка

Людина –людина

Людина - знак

Людина – художній образ

Усі напрями наукової діяльності , пов’язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством

Усі технічні напрями діяльності

Усі напрями, пов’язані з обслуговуванням людей, спілкуванням з ними

Усі напрями, пов’язані з підрахунками, цифровими та буквеними знаками, музичні спеціальності

Усі творчі напрями діяльності


Додаток 2

Теми наукових робіт з археології

 1. Пам’ятки пізнього палеоліту на території Кіровоградщини.

 2. Історія дослідження Мельгуновського кургану та наукове значення пам’ятки.

 3. Мегалітичні споруди на території України та Кіровогрдської області.

 4. Скіфська атакуюча зброя за матеріалами Кіровоградщини.

 5. Давня археологія Новоукраїнського району.

 6. Пам’ятки археології національного значення в Кіровоградській області: наукове значення та стан збереження.


Теми наукових робіт з біології

 1. Найпоширеніші ссавці мощенського лісу (Гайворонський р-н)

 2. Дослідження флорофонду лісостепу на території міста Знам’янки, перспективи його використання у медицині та можливості культивації в штучних умовах

 3. Дослідження йододефіциту серед учнів ЗНЗ №10 та ЗНЗ№15 методом тестування

 4. Дослідження впливу економічних і соціальних факторів на поширення туберкульозу серед репродуктивного населення Знам’янського р-ну

 5. Видове різноманіття та екологія воронових Кіровограда.

 6. Лікарські рослини, що використовуються для лікування органів дихання у флорі Добровеличківського району Кіровоградської області, їх використання та охорона.

 7. Лікарський флорофонд селища Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області.

 8. Червонокнижні види рослин Кіровоградської області

 9. Дослідження основних груп забруднювачів повітря в м.Знам’янка та використання засобів для нейтралізації їх негативних наслідків

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо організації в навчальних закладах шкільного прес-центру
Організація занять зі шкільними кореспондентами (заняття бажано проводити 2 рази на місяць)

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності...
Донецьк, вул. Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09. Е-mail

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичний посібник Посібник містить методичні поради, рекомендації...
Розділ виставки: Шляхи реалізації розвитку та впровадження нових Державних стандартів

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій

Рекомендації учням щодо організації самоосвітньої та самостійної роботи з фізики в літній період
Тому пропонуємо учням 7-10-х класів загальноосвітніх шкіл самостійно обрати для себе тему з фізики для власного дослідження навколишнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка