Пошук по сайту


РОЗДІЛ 4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ науково-дослідницьких робіт УЧНІВ-СЛУХАЧІВ МАН

Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Сторінка8/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

РОЗДІЛ 4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ науково-дослідницьких робіт УЧНІВ-СЛУХАЧІВ МАН

4.1. Основні положення конкурсу.


Конкурс-захист проводиться у три етапи:

І етап проводиться безпосередньо у районних, міських наукових товариствах учнів;

II (обласний) етап проводиться Кіровоградською Малою академією наук учнівської молоді для переможців І етапу конкурсу;

III етап проводиться у м. Києві для переможців обласного етапу.

4.1.1. Програма конкурсу.


II етап конкурсу проводиться у таких секціях наукових відділень КМАНУМ з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:
Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Історико-  географічне

1. Історія

Історія України

2.2.Археологія

Історія України

3. Етнологія

Історія України

4. Право

Історія України

5. Географія

Географія

ІІ. Фізико-  математичне

1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Економіка

Математика

4. Менеджмент

Математика

5. Фізика

Фізика

ІІІ. Обчислювальної  техніки

1. Програмування

Математика

2. Інформатика

Математика

ІV. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література та фольклористика

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Українська мова

Українська мова та література

4. Мистецтвознавство

Українська мова та література

5. Англійська мова

Англійська мова

6. Німецька мова

Німецька мова

V. Хіміко-біологічне

1. Біологія

Біологія, хімія (за вибором)

2. Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

3. Хімія

Хімія

4. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)
VІ. Техніко-технологічне

1. Конструювання

Фізика, математика (за вибором)

2. Авіація та космонавтика

Фізика, математика (за вибором)

3. Радіотехніка та приладобудування

Фізика, математика (за вибором)

Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників – менше 5.
Програмою ІІ етапу конкурсу передбачено:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

 • оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

 • захист науково-дослідницьких робіт;

 • відкрита презентація кращих науково-дослідницьких робіт.

4.1.2. Учасники ІІ етапу конкурсу.


 • У конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та стали призерами і зайняли перші місця (як виняток другі, треті) у І етапі конкурсу.

 • У конкурсі як виняток можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

 • У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди із районів Кіровоградської області, міст Кіровограда, Знам’янки, Олександрії, Світловодська.

 • До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету І та ІІ етапу конкурсу.

4.1.3. Документація II етапу конкурсу.


Для участі в конкурсі на адресу МАН учнівської молоді необхідно подати такі документи:

 • науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді;

 • відредаговані тези науково-дослідницьких робіт всіх учасників ІІ етапу від наукових товариств на одному електронному носії;

 • фотографії учасника конкурсу та його педагогічного керівника розміром 3,5 х 4,5, бажано також в електронному вигляді;

 • другий екземпляр науково-дослідницької роботи;

 • паспорт (для учасників до 16 років – свідоцтво про народження).

4.1.4. Умови визначення результатів конкурсу.


Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу. Зазначена модель оперує такими поняттями:

 • фактори − основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: „Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”, „Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” та „Захист науково-дослідницької роботи”;

 • вагомість фактору − його частка у загальному показнику;

 • критерії − складові кожного фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;

 • вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;

 • експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.


Експертний бал виставляється членами журі відповідно до такої шкали:

 • критерій відпрацьовано бездоганно – 10;

 • критерій в цілому відповідає вимогам – 9;

 • критерій відповідає вимогам із незначними зауваженнями – 7;

 • критерій відповідає вимогам наполовину – 5;

 • критерій мало відповідає вимогам – 3;

 • критерій не відповідає вимогам – 0.

Максимальна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу складається з суми значень факторів і становить 100 балів.

Вагомість факторів моделі визначення результатів конкурсуФактор

Вагомість фактору

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

2,5

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

3,0

3.

Захист науково-дослідницької роботи

4,5

Всього

10

Вагомість критеріїв фактору „Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва і секції літературної творчості)Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

0,25

2.

Наукова новизна одержаних результатів

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,25

5.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

0,1

Всього

1

Вагомість критеріїв фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” секції науково-технічної творчості та винахідництваКритерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

0,25

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

0,05

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

0,1

Всього

1

Вагомість критеріїв фактору „Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” секції літературної творчостіКритерій

Вагомість критерію 

1.

Повнота розкриття теми та художніх образів

0,4

2.

Оригінальність образно-художнього мислення

0,3

3.

Власна творча неповторність

0,2

4.

Грамотність викладу, культура оформлення

0,1

Всього

1


Для визначення значення фактору „Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” необхідно:

 1. визначити значення 1-ого критерію − помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання 9 завдань за трьома рівнями складності:

- 1 рівень – 4 завдання по 2,5 бала за кожне;

- 2 рівень – 2 завдання по 3 бали за кожне та за 1 завдання 4 бали;

- 3 рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне;

Максимальна сума балів за виконання завдань кожного рівня становить 10.

Завдання можуть містити декілька питань, бути представлені у вигляді тестів.

Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

Вагомість критеріїв фактору „Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни”Критерій

Вагомість критерію

1

Завдання І рівня

0,2

2

Завдання ІІ рівня

0,33

3

Завдання ІІІ рівня

0,47

Всього

1


Для визначення значення фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни необхідно:

1) визначити значення 1-ого критерію − помножити суму балів, отриманих учнем за завдання цього рівня, на вагомість критерію “Завдання
І рівня”;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.

Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Вагомість критеріїв фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття

0,3

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

0,2

3

Логічність, послідовність, лаконічність, грамотність викладення матеріалу

0,2

4

Культура мовлення учасника, вільне володіння матеріалом

0,1

5

Активне кваліфіковане ведення дискусії, вичерпність відповідей

0,2

Всього

1


Визначення значення фактору „Захист науково-дослідницької роботи” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”.

Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х факторів.

Максимальна сума балів, яку може отримати учень, дорівнює 100.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.

Якщо учасник не погоджується з результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

4.1.5. Визначення переможців і нагородження учасників.


Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить не більше 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

Результати проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу затверджуються наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

Переможці конкурсу (дипломи І ступеня, як виняток – ІІ та ІІІ) рекомендуються до участі в ІІІ етапі конкурсу-захисту.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо організації в навчальних закладах шкільного прес-центру
Організація занять зі шкільними кореспондентами (заняття бажано проводити 2 рази на місяць)

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності...
Донецьк, вул. Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09. Е-mail

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичний посібник Посібник містить методичні поради, рекомендації...
Розділ виставки: Шляхи реалізації розвитку та впровадження нових Державних стандартів

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій

Рекомендації учням щодо організації самоосвітньої та самостійної роботи з фізики в літній період
Тому пропонуємо учням 7-10-х класів загальноосвітніх шкіл самостійно обрати для себе тему з фізики для власного дослідження навколишнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка