Пошук по сайту


Теми наукових робіт з географії - Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Методичні рекомендації щодо організації дослідження

Сторінка10/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Теми наукових робіт з географії

 1. Чорний ліс – природна спадщина нації

 2. Економіко-географічні особливості розвитку особистих селянських господарств (ОСГ) Кіровоградської області

 3. Машинобудівний комплекс Кіровоградської області

 4. Демографічні проблеми міста Знам’янки

 5. Історія географічних досліджень степової України та Кіровоградщини

 6. Вплив демографічної політики на динаміку чисельності населення м. Жовтих Вод

 7. Геологічна спадщина Землі: Український щит – одна з величних тектонічних структур України


Теми наукових робіт з екології

 1. Дослідження синантропної орнітофауни Кіровограда та її приваблювання в паркову зону.

 2. Вирішення проблеми флюорозу Кіровоградської області.

 3. Створення ботанічного саду в м. Олександрії.

 4. Проблема забруднення Кіровоградської області викидами вугільної промисловості.

 5. Дослідження екологічного стану зеленої зони м. Олександрії.

 6. Дослідження стану річки Тясмин у районі селища Олександрівка Кіровоградської області.


Теми наукових робіт з економіки

 1. Соціально-демографічні процеси Кіровоградської області.

 2. Соціально-демографічна та міграційна ситуація в Кіровоградській області.

 3. Зайнятість інвалідів в умовах економічної кризи: регіональний аспект.

 4. Виробництво ядерного палива в Кіровоградській області: проблеми та перспективи

Теми наукових робіт з економіки

 1. Дитячі ігри Кіровоградщини (на прикладі м. Знам’янки).

 2. Хліб у обрядах та звичаях українців (на матеріалах Кіровоградської області).

 3. Обрядовість українського весілля (на прикладі селища Олександрівка).

 4. Символіка яйця у християнстві, народних звичаях та обрядах (на прикладі місцевого матеріалу).

 5. Різдвяний фольклор Кіровоградського району.

 6. Вінок як складова української весільної обрядовості: символіка, функції, оберегове значення (на прикладі місцевого матеріалу).

 7. Національні обряди, звичаї і свята жителів Кіровоградщини.

 8. Значення роду і родини для українців. Історія мого роду. Школа - родина.


Теми наукових робіт з історії

 1. Історія населених пунктів Світловодського району, що були затоплені внаслідок спорудження Кременчуцької ГЕС.

 2. Друга світова війна на території Онуфріївського району.

 3. Історія моєї школи у 1964-1991 рр.

 4. Розвиток музичної освіти у м. Кіровограді..

 5. Селище Завалля від найдавніших часів до сьогодення.

 6. Життя Ю. В. Кондратюка на території Маловисківщини.

 7. Національно-визвольний рух на території Гайворонщини в ХVІІ-ХХ ст.

 8. Історія закладів освіти м. Мала Виска.

 9. Партизанський рух Чорного лісу в роки Великої Вітчизняної війни.


Теми наукових робіт з менеджменту

 1. Вдосконалення організаційно-економічного механізму стійкого розвитку системи середньої освіти (на прикладі Новопразького навчально-виховного комплексу).


Теми наукових робіт з програмування

 1. Електронна візитка Кіровограда.


Теми наукових робіт з мистецтвознавства

 1. Історико-культурні особливості розвитку сакрального мистецтва в Україні в кінці ІІ половини ХVІІІ ст.. на прикладі Свято-Покровської церкви в селі Чечеліївка.

 2. Художній образ танцю в творчій діяльності колективу „Пролісок”

 3. Музично-концертне життя Єлисаветградщини.

 4. Болгари у Вільшанці.

 5. Естетичні та історичні основи регіональної культури (на прикладі Добровеличківського району Кіровоградської області).


Теми наукових робіт з української літератури

 1. Дорога неспокою Віри Яшан

 2. Творчість Лідії Дніпровської в історії села Вищі Верещаки

 3. Фольклорно-етнічна Кіровоградщина


Теми наукових робіт з української мови

 1. Весільна лексика у місцевому розмовному мовленні Кіровоградської області

 2. Ойконіми Кіровоградщини на матеріалі Кіровоградського району

 3. Рибальська лексика в місцевому розмовному мовленні (на основі говірки м.Бобринця та Бобринецького р-ну)

 4. Структурно-семантичні моделі ерг онімів (на матеріалі ергонімікону селища приютівки олександрійського району)

 5. Прізвище-це скарбниця духовного надбання народу

 6. Назви страв та продуктів харчування у місцевому мовленні (на матеріалі говірки села Деріївки Онуфріївського району)


Теми наукових робіт з фізики

 1. Експериментальне визначення рівня радіоактивного забруднення в місті Кіровограді.


Теми наукових робіт з хімії

 1. Використання методів аналітичної хімії для контролю забруднення атмосфери токсичними викидами дорожнього транспорту (на основі місцевих аналізів)

 2. Тест-методи визначення концентрації нітрит-іонів у природних водах Кіровограда

 3. Екологія міст: проблема забруднення міст автотранспортом та АЗС (на прикладі місцевого дослідження)

 4. Екологічний моніторинг стану питної води міста Новоукраїнки

Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки
Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

(14 шрифт Times New Roman)


Відділення: хіміко-біологічне

Секція: хімія

(14 шрифт Times New Roman)


Тест-методи визначення концентрації нітрит-іонів у природних водах Кіровограда

(18 шрифт Times New Roman, усі великі букви)

Роботу виконала:

Якимчук Любов Олександрівна

учениця 9-Б класу Кіровоградської гімназії №9
Науковий керівник:

Святенко Людмила Костянтинівна,

к.х.н., доцент кафедри хімії

Кіровоградського державного педагогічного університету

ім. Володимира Винниченка

(14 шрифт Times New Roman)
Кіровоград - 2011

(14 шрифт Times New Roman)

Додаток 4

Зразок оформлення тез
Свистов Владислав: слухач секції „Географія ” Кіровоградської МАНУМ, учень 10 класу обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв).

Науковий керівник: кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Онойко Ю.Ю.

Педагогічний керівник: методист Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді Шеремет П.М.

Особисті селянські господарства (ОСГ) є одними з основних виробників продукції сільського господарства в багатьох регіонах нашої країни. Особливо значна їх роль у лісостеповій та степовій зонах, на стику яких і розташована Кіровоградська область. Однак на сучасному етапі розвитку особисті селянські господарства українців зіткнулися з рядом економічних труднощів, оперативне вирішення яких стане запорукою зміцнення продовольчої безпеки країни в цілому та окремих її регіонів. З огляду на це, тема науково-дослідницької роботи є надзвичайно актуальною.

Метою даної науково-дослідницької роботи є дослідження економіко-географічних особливостей розвитку особистих селянських господарств Кіровоградській області, проблем і перспектив їх трансформації в сучасних економічних реаліях, галузевої та територіальної структури, розробка напрямів підвищення ефективності їх функціонування.

Серед завдань наукової роботи слід назвати такі: з’ясування суті поняття „особисте селянське господарство” та його характерних рис; дослідження їх економічних та соціальних функцій; вивчення природно- та суспільно-географічних факторів розвитку ОСГ Кіровоградської області; аналіз сучасного економічного стану ОСГ області; дослідження територіальних відмінностей в структурі та діяльності ОСГ на основі вище перерахованих досліджень, запропонувати шляхи поліпшення економічного стану особистих селянських господарств України на прикладі Кіровоградської області.

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: розвиток ОСГ Кіровоградської області відбувається в основну в сприятливих природно-географічних умовах, водночас, соціально-економічні умови їх функціонування є досить складними і потребують заходів щодо поліпшення. Для цього автором запропоновано напрями раціоналізації розвитку особистих селянських господарств; обґрунтовано шляхи реалізації продукції ОСГ для підвищення ефективності їх функціонування. На основі вивчення територіальних відмінностей у структурі та діяльності ОСГ Кіровоградської області запропонована власна схема економіко-географічного районування регіону із виділенням 6 спеціалізованих (аграрних) районів селянських господарств.

Методичні рекомендації

щодо організації дослідження та оформлення

науково-дослідницьких робіт

(на допомогу слухачам Малої академії наук

учнівської молоді )Надруковано в технічному центрі

Кіровоградського обласного комплексу

(гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Кіровоградська МАН учнівської молоді

25006, м. Кіровоград, вул. Леніна, 7

Тел.: (0522) 27-53-74

e-mail: ktv.man.ua.@gmail.com

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо організації в навчальних закладах шкільного прес-центру
Організація занять зі шкільними кореспондентами (заняття бажано проводити 2 рази на місяць)

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності...
Донецьк, вул. Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09. Е-mail

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичний посібник Посібник містить методичні поради, рекомендації...
Розділ виставки: Шляхи реалізації розвитку та впровадження нових Державних стандартів

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій

Рекомендації учням щодо організації самоосвітньої та самостійної роботи з фізики в літній період
Тому пропонуємо учням 7-10-х класів загальноосвітніх шкіл самостійно обрати для себе тему з фізики для власного дослідження навколишнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка