Пошук по сайту


План роботи

План роботи

Сторінка1/35
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


ЗАТВЕРДЖЕНО

Засіданням ради школи

Протокол № ___від ____________

Голова ради школи ________ Волкова Т.Є.

«___» травня 2014

ПЛАН РОБОТИ

Безм’ятежненської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради

Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

Засіданням педагогічної ради школи

Протокол №__ від__.__.2014

Голова педагогічної ради ________О.Л.Назарова

«__» серпня 2014

Зміст роботи

Сторінки

1.

Аналіз роботи

4-33

2.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі

33-56

2.1.

Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

33-36

2.1.1.

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року

36-41

2.1.2.

Робота з кадрами

41-43

2.1.3.

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року

43-47

2.1.4.

Професійна орієнтація

48

2.1.5.

Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання

48-56

2.1.6.

Організація харчування

56

3.

Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації

56-74

3.1.

Контрольно-аналітична діяльність

61-62

3.1.2.

Тематика засідань педагогічних рад

62-64

3.1.3.

Наради при директорі

64-69

3.1.4.

Вивчення стану викладання предметів

69-70

3.1.5.

Здійснення тематичного контролю

70

3.1.6.

Здійснення класно- узагальнюючого контролю

70

3.1.7.

Оглядовий контроль

70-74

3.1.8.

Здійснення персонального контролю

74

3.1.9.

План проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації

74

4.

Організація науково-методичної роботи

74-83

4.1

Участь у методичних заходах

76-77

4.2

Робота з кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку

77-78

4.3

Заходи щодо визначення рівня результативності роботи педпрацівників

78-79

4.4

Атестація педагогічних працівників

79

4.5

План проведення засідань методичної ради на 2014/2015 навчальний рік

79-80

4.6

План проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

80-81

4.7

Організація роботи з обдарованою молоддю

81

4.8

Виконання ст..10 Конституції України, Закону України «Про мови»

81-82

4.9

Спортивно – масова та фізкультурно – оздоровча робота

83

5.

Виховний процес у школі

84-132

5.1.1

Традиційні загальношкільні заходи

86-93

5.1.2

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками

94-119

5.1.3

План роботи органу учнівського самоврядування

119-123

5.1.4

Організаційно-методична робота з класними керівниками

123-124

5.1.5

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

124-126

5.1.6.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя

126-127

5.1.7.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів

127-129

5.1.8.

Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки

129-130

5.1.9.

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи

130-131

5.1.10.

Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи

131-132

5.1.11.

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

132-132

6.

Робота з батьківською громадськістю

133-139

7.

Фінансово-господарська робота,зміцнення матеріально – технічної бази школи

140-141

8.

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи

142-144

9.

Охорона праці

144-145

10.

Додатки

146-156Скорочення слів, які зустрічаються у річному плані

ХНУ – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ВУЗ – вищий навчальний заклад

ЗНО- зовнішнє незалежне оцінювання

ДПА – державна підсумкова атестація

МАН – Мала академія наук

КВНЗ «ХАНО» Комунальний вищий навчальний заклад « Харківська академія неперервної освіти»

ПК – персональний комп’ютер

КІІКТ – кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

БД – бази даних

ДНО ХОДА – Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

ЦЗ – Цивільний захист

ССД – служба у справах дітей

ВКМСН – відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх

ЦСССДМ – центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ДЮП – дружина юних пожежних рятівників

ЮІД – юні інспектори руху

РВО – районний відділ освіти

ЗВ – Захист Вітчизни

Райсес – районна санітарно-епідеміологічна служба

ПК- профспілковий комітет

МО – методичне об’єднання

ДКР – директорські контрольні роботи

АНАЛІЗ РОБОТИ
У 2013/2014 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України”, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010, №926/2010, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови”, положень Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти на 2011/2015 роки, державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів у галузі освіти.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості, права на рівний доступ до освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.
Виконання Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки,

Загальна середня освітаНавчальний рік

Кількість класів

З українською

мовою навчання

Середня наповнюванність класів

Кількість учнів

на 05.09

Профільне навчання

1-х класів

10-х класів

2011/2012

10

10

7,8

78

-

1/7

1/6

2012/2013

11

11

7,6

84

-

1/11

1/5

2013/2014

11

11

7,3

80

-

1/5

1/5


Результати подальшого працевлаштування випускників школи

9 клас

Навчальний рік

Кількість випускників

В 10-й клас школи

Інші заклади

ПТУ

ВНЗ I-II рівнів

% учнів, які навчаються в школі

2011/2012

9

5

1

2

-

56%

2012/2013

11

5

1

3

2

45%

2013/2014

13

9

4

2

2

69%

11 клас

Навчальний рік

Кількість випускників

% учнів , які вступили до ВНЗ III-IV рівня акредитації

% учнів , які вступили до навчальних закладів ІІ –ІІІ рівня акредитації

% зараховано результат ЗНО як ДПА

2011/2012

8

50%

25%

Здавали окремо ЗНО і ДПА

2012/2013

6

67%

33%

Здавали окремо ЗНО і ДПА

2013/2014

5Здавали окремо ЗНО і ДПА


У школі проводиться профорієнтаційна робота за напрямами:

  • залучення учнів 11 класiв, якi бажають вступити до XНПУ ім.. Г.С.Сковороди, до проведення ypoкiв-практикумiв під. час проведення дня самоврядування;

  • включення в етапи уроку учнів, що виступають в ролі вчителя – «Рольова гра» /7-8-9 кл./;

  • робота з обдарованими дітьми, що мають певні здібності з навчальних предметів з метою їх профорієнтації;

  • iндивiдуальнi бесіди з учнями, якi мають педагогічні здібності та їх батьками;

  • ознайомлення з iнформаційно-методичною лiтературою, пов’язаною з діяльністю ХНПУ;

  • ознайомлення iз заходами «Дня вiдчинених дверей» у ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди, Xapкiвcькoмy педагогічному коледжi, унiверситетi ім.. Каразiна;

  • зустріч з випускниками, які навчаються у ХНПУ;

  • анкетування батьків «Профорієнтація дітей».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи районного методичного кабінету на лютий 2013 року
Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у навчальних закладах

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

План роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

План роботи методиста з математики, фізики, астрономії та науково-методичного...
Реалізація поставленої мети вимагала продовження модернізації науково-методичної роботи з використанням новітніх технологій І активне...

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів географії на 2015-2016 н р. Вступ
У 2014/2015 навчальному році мшмо вчителів географії через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над...

План роботи школи музичного керівника «Світ мистецтва» 7
Засідання Заняття провідна форма музично – освітньої діяльності дошкільниківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка