Пошук по сайту


Управління освіти І науки

Управління освіти І науки

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
02.02.2017 м.Кривий Ріг № 60

Про підсумки міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Живана»

На виконання наказу управління освіти і науки виконкому міськради від 05.09.2016 №280 «Про організацію науково-дослідницької діяльності учнівської молоді в 2016-2017 н.р.», у межах міського фестивалю для обдарованої учнівської молоді «Інтелектуали Криворіжжя - 2017», з метою формування наукового світогляду школярів, поглиблення їх знань з предметів хіміко-біологічного циклу, географії та геології, медицини, психології та валеології, підвищення освітнього рівня учнів з питань збереження й відновлення навколишнього середовища на базі Криворізького природничо-наукового ліцею пройшов міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» І (міський) відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відділень хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук.

До оргкомітету надійшло 134 заявки, фактично брали участь 126 учнів із 50 закладів освіти міста:

Довгинцівський район - КЗШ №65, 90, 108, 109, 130, КСШ №9, КПГ, КНТМЛ №81, КГТЛ №129;

Інгулецький район – КЗШ №59, 100, 102, 114;

Металургійний район – КЗШ №66, 69, 103, КНТМЛ №16, КГ№95;

Покровський район - КЗШ №44, 52, 93, 126, КСШ №71, КГ №49, КЖЛ, КОЛІ, СЮН;

Саксаганський район – КЗШ №17, 31, 68, 72, 122, КСШ №74,107, 118, КПНЛ, КГ №91, КНВК №35 – ліцей «Імпульс»;

Тернівський район – КЗШ №27, 42, 45, 117, НВК «КЗШ – Тернівський ліцей»;

Центрально-Міський район – КЗШ №8, 60, 85, 123, КСЗШ № 20, КЦМГ, КЦМЛ.

Конкурс проводився відповідно до вимог Малої академії наук України і складався з трьох турів:

І - контрольна робота з базової дисципліни (біологія, хімія, історія України, математика, фізика, географія, українська мова та література);

ІІ – заочне оцінювання науково-дослідницької роботи;

ІІІ - публічний захист науково - дослідницьких робіт, який відбувався в межах роботи 15 секцій:

- «Зоологія. Ботаніка» - 12 учнів;

- «Загальна біологія» - 5 учнів;

- «Психологія» - 16 учнів;

- «Екологія» - 16 учнів;

- «Хімія» - 12 учнів;

- «Медицина» - 12 учнів;

- «Біологія людини» - 3 учні;

- «Валеологія» - 12 учнів;

- «Агрономія» - 3 учні;

- «Лісознавство» - 2 учні;

- «Геологія. Геохімія. Мінералогія.» - 14 учнів;

- «Кліматологія та метеорологія» - 1 учень;

- «Селекція та генетика» - 2 учні;

- «Охорона довкілля» - 4учні;

- «Географія та ландшафтознавство» - 10 учнів.

До складу журі конкурсу входили науковці Криворізького педагогічного університету, Криворізького національного університету, Українського науково-дослідного інституту промислової медицини, провідні вчителі хімії, біології, валеології, екології, географії та практичні психологи загальноосвітніх закладів, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів міста.

На думку журі більшість конкурсних робіт відповідали статусу учнівських наукових досліджень.

Виконання конкурсантами контрольних завдань ІІ туру показали низький рівень знань із біології, хімії, географії. Граничні бали складали від 2,5 балів до 25,46 балів із 33 максимальних. Високі результати (більше 20 балів) мали учні з КЦМЛ, КПНЛ, КОЛІ, КГ №49, КСШ №71, КЗШ 126.

Ґрунтовнішої підготовки потребують учні КЗШ №27, 31, 42, 52, 60, 65, 68, 72, 90, 100, 102, 103, 108, 117, 122, 123, КЦМГ, КГ №95, КПГ, КНТМЛ №16, КЖЛ, КСШ №9, КНВК №35 – ліцей «Імпульс».

Під час заочного оцінювання здійснювалась перевірка конкурсних робіт ліцензованою комп’ютерною програмою з пошуку плагіату «eTXT.Antiplagiat» (ліцензія №2839/92). Із результатами було ознайомлено кожного конкурсанта перед очним етапом конкурсу.

Максимальною кількістю балів (20 із 20) на заочному етапі оцінено роботи «Географічні аналізи інтелектуальної міграції криворізьких абітурієнтів» Давиденко Катерини, учениці 10 класу КСШ №74, «Дослідження біологічного методу утилізації пінополістиролу» Борис Аліни, учениці 10 класу КЦМЛ, «Енергетична та оптимізуюча роль деревних рослин у відвальних екотопах Кривбасу» Веровенка Івана, учня 11 класу КОЛІ, «Еколого-хімічні характеристики алелопатичної активності листового опаду деревних насаджень салітебної зони» Приходька Владислава, учня 11 класу КЗШ №45, «Фітотестування хімічного забруднення поверхневих водойм Кривбасу» Кичі Іллі, учня 10 класу КПНЛ.

Серед зауважень журі були недотримання правил оформлення учнівських наукових досліджень та використання олімпіадних проектів з екології в якості конкурсних учнівських науково-дослідницьких робіт.

У ІІІ турі більшість конкурсантів продемонстрували достатній рівень підготовки, вміння користуватися наочностями, ілюструвати виступи медіа презентаціями та постерами. Переконливими та емоційними були захисти Синиці Олександра, учня 11 класу КЗШ №126 (47 балів із 47 максимальних), Боровенської Катерини, учениці 10 класу КНІК №35 – ліцею «Імпульс», Ісаєвої Анни, учениці 11 класу КПГ, Красюк Поліни, учениці 10 класу КГ №91, Давиденко Катерини, учениці 10 класу КСШ №74, Трикоцької Єлизавети, учениці 10 класу КГТЛ №129, та Баженової Олени, учениці 11 класу
КЗШ №109 (46 балів). Але під час публічного захисту мало місце зізнання конкурсанта у непричетності до написання науково-дослідницької роботи (КЗШ №123, секція «Психологія»).

Разом із тим слід зауважити, що спостерігається незбалансованість у підготовці до різних етапів даного виду інтелектуального змагання (конкурсанти КЗШ №44, 45, 60, 68, 72, 108, 122, КСШ №20, КНВК №35 – ліцей «Імпульс», КПНЛ, КЦМЛ, КГ №49,127.

У цілому захід пройшов на належному організаційному рівні.

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи рішення журі,
Н А К А З У Ю :


 1. Визнати переможцями та призерами конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Живана» та нагородити дипломами учнів згідно з додатком 1.
 1. Оголосити подяку:

2.1. директору КПНЛ Башук Любові Вікторівні та заступнику директора з НВР Чаговцю Борису Миколайовичу за належний рівень організації та проведення міського конкурсу науково-дослідницьких робіт «Живана»;


  1. учителям - науковим керівникам, які підготували учнів-переможців міського конкурсу «Живана» (додаток 2);
  1. учителям - членам журі секцій, журі з перевірки науково-дослідницьких учнівських робіт, журі з перевірки контрольних робіт із базових предметів «Біологія», «Хімія», Географія» та практичним психологам - членам журі конкурсу (додаток 3).
 1. Керівникам районних методичних об’єднань вчителів хімії, біології, географії проаналізувати результати контрольних робіт конкурсу на засіданнях методичних об’єднань та зорієнтувати роботу вчителів-предметників на більш якісну підготовку учнів-конкурсантів до написання контрольних робіт із базових дисциплін, використовуючи електронні збірники контрольних завдань ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (dvman.dnepredu.com або man.gov.ua).


4. Учителям, психологам - науковим керівникам конкурсантів дотримуватися наукової та педагогічної етики і не допускати випадків особистого написання учнівських науково-дослідницьких робіт.


 1. Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів компенсувати роботу в позаробочий час педагогам - членам журі згідно з чинним законодавством України.


6. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на методиста комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради Данилович Л.Я., контроль – на заступника начальника Басову Т.Л.

В.о. начальника управління Т.Кріпак

Данилович Людмила Ярославівна,

405-01-11

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

від 02.02.2017 № 60
Переможці та призери міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Живана»
П І Б

Навчальний заклад

Клас

Тема роботи

Місце

Секція «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»РУДЕНКО Анна Романівна

КОЛІ

11

Вплив факторів виробничого середовища на здоров я працівників, що зайняті відкритим видобуванням залізної руди

ІІ

Секція «ПСИХОЛОГІЯ»КРАСЮК Поліна Сергіївна

КГ № 91

10

Графіті як спосіб самовираження підлітків

ІІІБОРОВЕНСЬКА Катерина Сергіївна

КНВК № 35

10

Емоційний інтелект – складова успішної самореалізації підлітків у соціальній групі

ІІІ

Секція «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ»БАКЛИЦЬКИЙ Денис Леонідович

КЗШ № 126

гурток

11

Іонізуюче випромінювання радону і його вплив на організм людини

ІІ

Секція «СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА»


АЛЬЧИНСЬКА Анастасія Віталіївна

КПНЛ

9

Особливості формуванння щічних ямочок у результаті скорочення м’язку сміху (M.RISORSUS)

ІІІ

Секція «АГРОНОМІЯСИНИЦЯ Олександр Геннадійович

КЗШ №126

11

Стимуляція росту рослин за допомогою електричного струму

ІІІ

Секція «ЕКОЛОГІЯ»ВЕРОВЕНКО Іван Романович

КОЛІ

11

Енергетична та оптимізуюча роль деревних рослин у відвальних екотопах Кривбасу

ІБАЖЕНОВА Олена Олександрівна

КЗШ № 109

11

Вплив фітонцидів на продукти харчування

ІІІПОВАР Яна Ігорівна

КПНЛ

9

Дослідження чутливості до забруднення атмосферного повітря берези та ялини європейської

ІІКИЧА Ілля Ігорович

КПНЛ

10

Фітотестування хімічного забруднення поверхневих водойм Кривбасу

ІІІ

Секція «ХІМІЯ»КОНТОРЕР Аліна Денисівна

КГ № 91

11

«Визначення кількісного вмісту нітритів у ковбасних виробах»

ІІІГРОМІН Іван Костянтинович

КПНЛ

11

Способи регенераціі реактивів що містять Аргентум в умовах шкільного кабінету хімії

ІІІ

Секція «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ»РУСІНА Діана Олегівна

КЦМЛ

9

Моделювання штучного біоценозу

Моделювання та дослідження штучної екосистеми

ІІБОРИС Аліна Михайлівна

КЦМЛ

10

Дослідження біологічного методу утилізації пінополістиролу

ІІ

Секції «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО», «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ»ДАВИДЕНКО Катерина Дмитрівна

КСШ № 74

9

Територіальний аналіз розвитку індустрії культурного дозвілля міста Кривий Ріг

ІЛУЦІВА Карина Олександрівна

КГ № 91

10

Віртуальний туризм

ІІІАПАНАЩЕНКО Євгенія Андріївна

КГ № 91

11

Економічне обґрунтування розвитку індустріального туризму на території Криворіжжя

ІІ

Секція «ГЕОЛОГІЯ. ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ»ТРИКОЦЬКА Єлизавета Сергіївна

КГТЛ № 129

10

Мінералогічний і геохімічний фактор генезису талькових сланців Криворізького басейну

ІІ

Секція «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ»БОЙКО Анастасія Сергіївна

КЗШ № 44

9

Прояви зміни клімату та «основи тепла» на території Криворіжжя

ІІІ

Секція «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО»ДАВИДЕНКО Катерина Дмитрівна

КСШ № 74

10

Географічний аналіз інтелектуальної міграції криворізьких абітурієнтів

ІІМАЧНЕВА Ольга Вадимівна

КГ № 49

10

Суспільно-географічна характеристика музейної сфери Кривого Рогу

ІІІ

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

від 02.02.2017 № 60

Список наукових керівників переможців і призерів міського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Живана» • Сухар Ніна Іванівна, вчитель КСШ № 74

 • Захарова Вікторія Анатоліївна, вчитель географії КГ № 49

 • Рузанова Ольга Петрівна, вчитель географії КЗШ №8

 • Харитонов Віталій Миколайович, кандидат геологічних
  наук, доцент кафедри геології та прикладної мінералогії КНУ

 • Маханько Ірина Вадимівна, вчитель географії КЗШ № 44

 • Шевченко Аксенія Романівна, вчитель біології вищої категорії
  КЗШ № 104,

 • Крохіна Вікторія Валеріївна, вчитель біології КЦМЛ

 • Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель біології КЦМЛ

 • Литвинова Олеся Миколаївна, учитель хімії КПНЛ

 • Сагула Надія Василівна, вчитель хімії КГ № 91

 • Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель біології КОЛІ

 • Комісар Іван Олексійович, керівник гуртка «Регіональна флористика», КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського району»

 • Данильчук Еліна Валентинівна, вчитель біології вищої категорії КЗШ № 109

 • Савіна Ольга Іванівна, учитель біології першої категорії КПНЛ

 • Католіченко Оксана Миколаївна, вчитель біології КПНЛ


Додаток 3

до наказу управління освіти і науки

від 02.02.2017 № 60

Список членів журі

міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Живана»


 1. Вінєвітьєва В. С., вчитель географії КЗШ №31

 2. Журавльова Л. М., вчитель географії КЗШ №41

 3. Бруснік І. В., вчитель географії КЗШ №124

 4. Ісаєв Я.О., вчитель географії КЗСШ №4

 1. Тараненко О.М., учитель біології КНВК №35 – ліцей «Імпульс»

 2. Чернявська О. М., учитель біології КЗШ №41

 3. Кашечко О. С., учитель біології КПГ

 4. Ващенко Л.О., керівник гуртка СЮН Покровського району

 5. Грибанова О. В., учитель біології КЦМГ

 6. Потапова Г.І., вчитель біології КСШ №107

 7. Казанцева І.П., учитель біології КНТМЛ №81

 8. Брічка Л.В., учитель біології КНТМЛ №81

 9. Сушко І. В., учитель біології КЗШ №37

 10. Івасик О. В., учитель біології КНВК № 38

 11. Козар Н. В., учитель біології КЗШ № 42

 12. Турасова І.М., учитель хімії КСШ №71;

 13. Барсукова А.М., учитель хімії КЗШ № 73

 14. Артеменко В.М., учитель хімії КЗШ 67

 15. Мостепан Н.М., учитель хімії КЦМЛ

 16. Шепетуха Н. М., директор СЮН Покровського району

 17. Фещенко Т. В., учитель біології КТГ

 18. Лубенець О. П, практичний психолог КЗШ №62

 19. Лапіна О.М., вчитель географії КЗШ №62

 20. Холод Ю. Л., практичний психолог КСШ №118

 21. Якіменко А. П., практичний психолог КЗШ №45

 22. Щербак О. О., вчитель біології КЗШ №7

 23. Івасик О. В., учитель біології КНВК № 38

 24. Католіченко О. М., учитель біології КПНЛ

 25. Королькова Т. М., учитель біології КПНЛ

 26. Цуренков А.Д., в.о. директора СЮН Тернівського району

 27. Ващенко Л. О., керівник гуртка СЮН Покровського району

 28. Данільчук О.В., керівник гуртка СЮН Покровського району

 29. Чернявська О. М., вчитель біології КЗШ №41

 30. Семенко Н. І., вчитель біології КГТЛ №129

 31. Паркова К. П., учитель валеології КЗШ №8

 32. Середзинська В. О., вчитель біології КЗШ №117

 33. Москаленко А. Є., вчитель хімії КЗШ №103

 34. Сергієнко О.Ю., вчитель біології КЗШ №61


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Управління освіти І науки
На виконання наказу управління освіти І науки виконкому міськради від 05. 09. 2016 №280 «Про організацію науково-дослідницької діяльності...

Міністерство освіти І науки україни
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської,...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Нака з
Міністерства освіти І науки України від 18 серпня 1998 року №305 та на виконання наказу головного управління освіти І науки Київської...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 25. 04. 2012 №241, зареєстрованим у Головному...

Міністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки...
Актуальність проблеми. З середини 20 ст спостерігаються космічні промені надзвичайних енергій. Необхідно пояснити їх джерело. Гравітаційний...

Управління професійної освіти департаменту освіти І науки, молоді...
Юрченко Олександра Василівна – викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категоріїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка