Пошук по сайту


Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розв’язування задач. 10 клас.

Мета уроку: з основного рівняння МКТ газів вивести співвідношення, що пов’язує між собою величини, які визначають стан газу: тиск, температуру і об’єм; навчити учнів розв’язувати задачі з даної теми; розвивати нестандартне мислення учнів, індивідуальні і творчі здібності учнів, логічне мислення, зорову і слухову пам’ять; виховувати впевненість у собі, необхідність в знаннях; шляхетність.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Самостійна робота (10 хв).

І варіант.

1. Як залежить об’єм незмінної маси газу від температури при сталому тиску?

2. Перевести у ºС температури 600 К, 20 К, 0,5 к.

3. Накреслити ізотерму в координатах (V,T), (p,V).

4. Як залежить об’єм незмінної маси від температури, якщо тиск не змінюється?

5. Яка маса 320 молів вуглекислого газу? (СО)

ІІ варіант.

1. Накреслити графік ізобарного процесу в координатах (V,T), (p,V).

2. Обґрунтувати, чому на графіку (p,V) ізотерма яка розміщена вище, відповідає більш високій температурі.

3. Перевести у кельвіни температуру 37ºС, 100 ºС, 105 ºС.

4. Як залежить тиск сталої маси газу від об’єму, якщо температура не змінюється?

5. Знайти кількість речовини в 3 кг метану СН.

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

У розрідженого газу відстані між молекулами в багато разів перевищують їхні розміри, тому взаємодія між молекулами така мала, що нею можна знехтувати, і кінетична енергія молекул набагато більша за потенціальну енергію взаємодії.

Ідеальний газ – це газ, взаємодія між молекулами якого така мала, що нею можна знехтувати.

Обєм і тиск – механічні величини, які описують стан газу.

Температура характеризує внутрішній стан газу.

Температура характеризує ступінь нагрітості тіла (холодне, тепле, гаряче).

Тепловою рівновагою називають такий стан, коли всі макроскопічні параметри як завгодно довго лишаються незмінними.

Молекула ідеального газу має кінетичну енергію:

, k – стала Больцмана,

, або ; ;

Основне рівняння МКТ газів встановлює зв’язок між мікроскопічними величинами і макроскопічною величиною – тиском.

- основне рівняння МКТ газів,

оскільки - густина газу, то .

ІV. Пояснення нового матеріалу.

Рівняння, яке пов’язує три величини (p, V, T) називають рівнянням стану газу.

; ;

Добуток - універсальна газова стала.

Рівняння стану газу:

, або

- рівняння Клапейрона-Менделєєва.

V. Розв’язування задач.

Римкевич № 477, 478, 501

№477. Яка кількість речовини міститься в газі, якщо при температурі 240 К і під тиском 200 кПа його об’єм дорівнює 40 л?

; .№478. Який тиск стиснутого повітря, що міститься в балоні місткістю 20 л при температурі 12ºС, якщо маса цього повітря становить 2 кг?

М = 0,029кг/моль, Т = 285 К

; ;№501. У фляжці місткістю 0,5 л є 0,3 л води. Турист п’є воду, міцно притиснувши губи до шийки так, що у фляжку не потрапляє зовнішнє повітря. Скільки води вип’є турист, якщо він може знизити тиск повітря, що залишилося у фляжці, до 80 кПа?

Процес ізотермічний: ;

- новий об’єм повітря.№ 479. Обчислити масу 64 м природного горючого газу, вважаючи, що об’єм наведено за нормальних умов. Молярну масу природного горючого газу вважати рівною молярній масі метану (СН).

; ; або; .

Домашнє завдання: вивчити конспект, С.У.Гончаренко §10.

Задача. У балоні міститься стиснутий кисень при температурі 25ºС і тиску 1,5∙10Па. Під час газового зварювання витрачено половину кисню. Визначити, який тиск встановиться в балоні, якщо температура газу знизилася до 15ºС.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тепловий баланс. Розв’язування задач. Мета уроку
Мета уроку: повторити І узагальнити вивчений матеріал, навчити учнів складати рівняння теплового балансу; розвивати індивідуальні...

Урок систематизації та узагальнення знань по темі „Квадратні рівняння”
Мета: Систематизувати знання учнів по темі „Квадратні рівняння”. Усувати помилки, які допускають усні під час розв’язування вправ...

Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: презентація: «Основне...
Мкт основне рівняння для газів, розглянути процеси, які відбуваються у газах із зміною тільки двох параметрів коли третій залишається...

Дослідження видів функціональних рівнянь І систематизація прийомів...
Розв'язування функціональних рівнянь за допомогою методу зведення функціонального рівняння до відомого рівняння та допомогою заміни...

Теплові явища. Розв ’ язування задач. Підготовка до самостійної роботи. 8 клас. Мета уроку
Мета уроку: повторити, закріпити, узагальнити вивчений матеріал; навчити учнів застосовувати його при розв’язуванні задач різної...

Розв’язування задач з теми «Закони постійного струму». 9 клас. Мета
Навчальна мета. В цікавій формі повторити основні поняття І закони постійного струму, удосконалювати навики розв’язування якісних...

Експериментальний урок для російськомовного класу. Рівняння. Розв’язування...
Т. В. Глєбова,учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»

Урок з математики, інформатики та світової літератури
Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту поняття дискримінант квадратного рівняння, формули дискримінанта, формули дискримінанта,...

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку
Мета уроку: перевірити І поглибити знання учнів з даної теми, розвивати вміння аналізувати фізичний зміст задачі; розвивати індивідуальні...

Вологість повітря. Точка роси. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку
Під час опитування за низкою запитань вчитель вибирає для відповіді першого учня, а далі учень, який відповідає, вибирає наступного....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка