Пошук по сайту


Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» для студентів спеціальності 030507 «Переклад»

Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» для студентів спеціальності 030507 «Переклад»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Синтаксис.

Словосполучення. Просте речення

Конспект лекцій

з дисципліни «Сучасна українська мова»

для студентів спеціальності 6. 030507 «Переклад»

денної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри філології та журналістики

як конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова».

Протокол № 8 від 14.03.12.

Суми

Сумський державний університет

2012

Синтаксис. Словосполучення. Просте речення : конспект лекцій /  укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 80 с.
Кафедра журналістики та філології

В опорних конспектах подається теоретичний матеріал з питань синтаксису словосполучення, простого речення і пунктуації.

Рекомендовано для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Матеріали можуть бути використані вчителями української мови, старшокласниками для поглибленого вивчення курсу синтаксису української мови.

Передмова
Синтаксис української літературної мови – багате надбання загальнонародної української культури. У своїх гнучких різноманітних формах висловлення, що склались у чітку закономірну систему, він відтворює історичні скарби мислення, переживань і почуттів, а отже, й мовні взаємини всіх поколінь українського народу. Мета пропонованих навчальних матеріалів – допомогти студентам засвоїти теоретичний курс синтаксису сучасної української літературної мови, стимулювати їх до вдосконалення культури усного й писемного мовлення.

У зв’язку з реформуванням системи освіти в Україні зменшується аудиторне навантаження, натомість посилюється роль і місце самостійної роботи студентів у навчальному процесі. У зв’язку з цим подаємо відомості із загальних питань синтаксису, словосполучення та простого речення у вигляді логічних схем, опорних конспектів, таблиць, які узагальнено відбивають основні положення лінгвістичного матеріалу. Це спростить і полегшить роботу з вивчення теоретичного матеріалу, допоможе відтворити, узагальнити й систематизувати матеріал проблемно-установочних лекцій з теоретичних питань синтаксису. Крім того, опорні конспекти мають практичне спрямування, оскільки дають певні рекомендації щодо визначення, класифікації та характеристики мовних явищ, що в свою чергу сприятиме виробленню навичок синтаксичного аналізу словосполучення та простих речень різних типів. Поряд із синтаксичними відомостями до кожної з тем пропонуються правила пунктуації. Це допоможе студентам удосконалити навички пунктуаційної грамотності.

У підготовці лекцій використано матеріали рекомендованих Міністерством світи і науки, молоді та спорту України підручників, навчальних посібників з сучасної української мови для студентів вищих навчальних закладів (автори: М. Я. Плющ, О. Д. Пономарів, М. У. Каранська, Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук, І. П. Ющук та ін.) й Українського правопису.

Лекція 1

Тема «Синтаксис. Словосполучення»

План

  1. Синтаксис як розділ граматики. Основні синтаксичні одиниці.

  2. Словосполучення як синтаксична одиниця. Ознаки словосполучення. Типи словосполучень за будовою, за ступенем злиття компонентів, за морфологічним вираженням головного слова.

  3. Типи словосполучень за смисловими відношеннями між головним і залежним словом.

  4. Типи граматичного зв’язку у словосполученні.


Список літератури

  1. Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / ред. М. Я. Плющ. - 6-те вид., стереотип. К. : Вища школа, 2006. 430 с.

  2. Сучасна українська мова : Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. К. : Либідь, 2001. 400 с.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...

Конспект лекцій
Розроблений конспект лекцій включає в себе питання, які висвітлено в типовій програмі з дисципліни «Механізація переробки І зберігання...

Технологія спиртового І лікеро-горілчаного виробництв” для студентів спеціальності 091700
В. О. Маринченко, П. Л. Шиян Технологія галузі. „Технологія спиртового І лікеро-горілчаного виробництв” : Курс лекцій для студентів...

Конспект лекцій з дисципліни «основи філософських знань» для студентів...
Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти. Предмет філософії та особливості філософського мислення

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної форми навчання напряму підготовки...

Курс лекцій
Українська мова : курс лекцій / Інна Юріївна Юрова. – Донецьк : Донуеп, 2010. – 178 с

Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для...
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я. Й. Коцій, к т н., доц.;...

Конспект лекцій для студентів Лекція 1
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура

Методичн
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностейБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка