Пошук по сайту


Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Розв’язування задач. 10 клас.

Мета уроку: перевірити і поглибити знання учнів з даної теми, розвивати вміння аналізувати фізичний зміст задачі; розвивати індивідуальні здібності учнів, навички міжособистісного спілкування; творчу активність; виховувати почуття колективізму, інтересу до предмета.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Повторення теоретичного матеріалу.

1. Які властивості має поверхневий шар рідини?

2. Що називають поверхневим натягом?

3. Виконавши рисунок, установіть фізичний зміст поверхневого натягу як величини, пов'язаної з енергією поверхневого шару рідини.

4. Наведіть приклади дії сил поверхневого натягу.

5. Що називають коефіцієнтом поверхневого натягу? Від чого він залежить? У яких одиницях виміряється коефіцієнт поверхневого натягу в СІ?

6. Що являє собою сила поверхневого натягу? Яка формула виражає зміст цього поняття?

7. Як зміниться сила поверхневого натягу води у разі розчинення в ній мила?

8. Якої форми набувають краплі рідини в умовах невагомості? Чому?

9. Виконавши пояснювальний рисунок, розкрийте фізичну сутність явищ змочування і незмочування.

10. Чому жирові плями на одязі не вдається змити водою?

11. Що називають меніском?

12. Що таке крайовий кут? Яким є його значення у разі змочування? Незмочування?

13. Що називають капілярністю?

14. Обґрунтуйте, у якому випадку рідина в капілярі піднімається, а в якому опускається.

15. Чому фундамент цегляних будинків покривають гарячим бітумом чи обкладають толем?

16. Виведіть формулу, за якою визначають висоту піднімання чи опускання рідини в капілярі.

17. Наведіть приклади врахування і використання капілярних систем у повсякденному житті.

ІІІ. Розв’язування задач.

1. Використовуючи таблицю коефіцієнтів поверхневого натягу рідин, заповнити таблицю, визначивши недостатні дані:з/п

σ, мН/м

R, мм

ρ, кг/м3

h, м

1

40

0,5

1000

?

2

26

?

870

0,061

3

?

0,15

800

0,076

2. Використовуючи психрометричну таблицю, визначити величини в кожному рядку, яких недостає:

з/п

tсух, °С

tвол, °С

Δt, °С

φ, %

1

18

15

?

?

2

20

?

?

44

3

?

?

6

56

Відповіді:

Таблиця 1

з/п

σ, мН/м

R, мм

ρ, кг/м3

h, м

1

40

0,5

1000

0,00163

2

26

0,1

870

0,061

3

44,7

0,15

800

0,076Таблиця 2

з/п

tсух, °С

tвол, °С

Δt, °С

φ, %

1

18

15

3

73

2

20

13

7

44

3

24

18

6

56

№3. Тема: “Поверхневий натяг. Капілярність”


 1. За яких умов рідина змочує тверде тіло? Не змочує тверде тіло?

 2. В якому капілярі вода підніметься на більшу висоту: 0,5 мм чи 0,1 мм?

 3. З крана падають краплі води. Коли краплини більші – коли вода холодна чи коли гаряча?

Відповіді:

 1. Якщо сили притягання між молекулами рідини і твердого тіла більші за сили притягання самої рідини, то рідина розпливається по поверхні твердого тіла. Якщо переважають сили притягання між молекулами самої рідини, то вона стягується в краплину.

 2. , якщо радіус менше, то висота підіймання рідини в капілярі більша (0,1 мм).

 3. Краплини води більші коли вода холодна. Маса краплин залежатиме від густини, тому в холодній воді крапля більша.

4. Тема: “Поверхневий натяг. Капілярність”


 1. У капілярній трубці, радіус якої 0,5 мм, рідина піднялася на висоту 11 мм. Визначити густину цієї рідини, якщо її коефіцієнт поверхневого натягу становить 22 мН/м.

 2. Чому маленькі краплі роси на листках деяких рослин мають форму кульок, а листки інших рослин покриває шаром?

 3. Як пояснити походження народної приказки: “Як з гуски вода”

Відповіді:

 1. № 649 (Римкевич А. П. “Збірник задач з фізики для 8-10 класів”

Дано: Розв’язання

r=0,5мм = 0,5ּ10 -3 м =800 кг/м3

h=11мм = 1,1ּ10 –2 м

σ=22мН/м
ρ- ?

 1. На листках деяких рослин мають форму кульок краплі роси тому, що вода не змочує поверхню листка цієї рослини, в деяких рослин вкриті густо ворсинами, що забезпечує покриття їх тонким шаром роси (змочування). (№644 Римкевич А. П.)

 2. Пір’я гуски та інших водоплавних птиць вкрито тонким шаром жиру, що забезпечує майже його не змочування.(№645 Римкевич А. П.)

№5. Тема: “Поверхневий натяг. Капілярність”


 1. Знайди помилку в розв’язуванні задачі:

Відносна вологість повітря 55%. Чи випаде роса, якщо вночі температура знизиться до 8 оС? 16 0С – температура повітря ввечері.
Дано: Розв’язання

t1=16 °C

р1=1,813 кПа р < р2

φ=55 %

t2=8 °C

р2=1,066 кПа
р - ?
Відповідь: не випаде.

 1. Від чого залежить висота підняття (опускання) рідини в капілярі?

Відповіді:

  1. Роса випаде. Тиск насичення pн відповідає і навіть нижчий за тиск при 8˚С. (задача 2. ст.58 )

  2. Висота підіймання рідини в капілярі тим більша, чим менший радіус капіляра r. Крім того, висота залежить властивостей самої рідини – поверхневого натягу σ і густини ρ.

6. Творча робота.

1.(5б.) Чи плаває залізо у воді?

(За певних умов – так. Зокрема, це можуть бути малі предмети: голка, лезо безпечної бритви, - покладені злегка на поверхню води; їх утримує на поверхні води сила поверхневого натягу. Інший випадок - це залізні предмети порожнистої форми, у яких середня густина менша за густину води: порожня консервна банка, таз, кораблі та ін.). Дем. – склянка, лезо безпечної бритви.

2. (5б.) В жарких країнах напої (а у нас молоко, здебільшого влітку) зберігають у глиняному посуді. Чому?

(Глиняний посуд має пористі стінки. Рідина, проникаючи у пори, збільшує свою поверхню, а тому інтенсивніше випаровується, на що затрачається внутрішня енергія напою і він охолоджується).

3. (5б.) Чи можна довести воду до кипіння без її нагрівання?

(Так, для цього потрібно зменшити тиск над вільною поверхнею рідини до рівня тиску насиченої пари при даній температурі).

4. (5б.) Увага! Чорний ящик. Це тіло надзвичайно широко застосовує явище капілярності для забезпечення своєї життєдіяльності.

(Якась рослина).

V. Підсумок уроку.

Домашнє завдання: §19, 20 (С. У. Гончаренко)

Задачі-мініатюри.

  1. Як зміниться висота підйому рідини в капілярі, якщо його замінити трубкою, радіус якої в 2 рази менший.

     1. збільшиться в2 рази

     2. зменшиться в 2 рази

     3. не зміниться

     4. інша відповідь

 1. Скляну пластинку підвісили до динамометра. Після цього нею доторкнулися до поверхні рідини і потім відірвали від неї. Для якої з рідин – ртуті, води чи гасу – динамометр покаже в момент відривання найбільшу силу?

     1. ртуть

     2. вода

     3. гас

     4. інша відповідь

 1. Як зміниться h- висота підйому рідини в капілярі, якщо воду замінити на спирт ?

(а) збільшиться в 2 рази

(b) збільшиться в 2,7 рази

(с) збільшиться в 3,3 рази

(д) збільшиться в 1,25 рази

4. Чому на сирому ґрунті сліди від кроків людини намокають ?

5. Знайти діаметр капілярів в серветці (експериментально).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку
Познайомити учнів із особливостями рідкого стану, пояснити І охарактеризувати поняття поверхневого шару, розкрити природу сил поверхневого...

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 10 клас. Мета уроку
Познайомити учнів із особливостями рідкого стану, пояснити І охарактеризувати поняття поверхневого шару, розкрити природу сил поверхневого...

Теплові явища. Розв ’ язування задач. Підготовка до самостійної роботи. 8 клас. Мета уроку
Мета уроку: повторити, закріпити, узагальнити вивчений матеріал; навчити учнів застосовувати його при розв’язуванні задач різної...

Розв’язування задач з теми «Закони постійного струму». 9 клас. Мета
Навчальна мета. В цікавій формі повторити основні поняття І закони постійного струму, удосконалювати навики розв’язування якісних...

Вологість повітря. Точка роси. 10 клас. Мета уроку
Пароутворення не тільки з вільної поверхні рідини, а й із усієї рідини, яке відбувається за певної для даної рідини температури,...

Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини
Більшість тіл, що оточують нас, перебувають в одному з трьох агрегатних станів речовини — твердому, рідкому І газоподібному. У ХХ...

Тепловий баланс. Розв’язування задач. Мета уроку
Мета уроку: повторити І узагальнити вивчений матеріал, навчити учнів складати рівняння теплового балансу; розвивати індивідуальні...

Вологість повітря. Точка роси. Розв’язування задач. 10 клас. Мета уроку
Під час опитування за низкою запитань вчитель вибирає для відповіді першого учня, а далі учень, який відповідає, вибирає наступного....

Урок – залік з теми «Прямолінійний рівноприскорений рух». Мета уроку
Мета уроку: виявити рівень засвоєння теоретичних положень, формул, законів з даної теми та вміння їх застосування для розв’язування...

Перетворення одного виду енергії в інший. Закон збереження механічної...
Чної енергії в механічних процесах, сформулювати фізичний зміст закону збереження повної механічної енергії; навчити учнів розв’язувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка