Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ2014 рік

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………


с.3

Нормативні документи…………………………………………………………


с.4

Загальні положення……………………………………………………………..


с.11

Організація навчання за індивідуальної форми…………………………….


с.13

Ведення документації і корекційна спрямованість індивідуального навчання………………………………………………………………………….


с.21

Контроль за організацією індивідуальної форми навчання………………


с.26

Додатки…………………………………………………………………………..с.28

Додаток 1 Зразок заяви про організацію індивідуальної форми навчання………………………………………………………………………….


с.28

Додаток 2 Зразок заяви про звільнення дитини від окремих предметів

с.29

Додаток 3 Подання навчального закладу до відділу освіти

с.30

Додаток 4 Наказ відділу освіти

с.31

Додаток5 Наказ закладу освіти

с.32

Додаток 6 Зразки типових навчальних планів

с.33

Додаток 7 Звіт про роботу з учнем

с.35

Додаток 8 Наказ на перевірку організації індивідуальної форми навчання…………………………………………………………………………..


с.36

Додаток 9 Форми звітів про організацію індивідуальної форми навчання…………………………………………………………………………..


с.42

Додаток 10 Орієнтовне планування навчальних предметів, годин по предметах………………………………………………………………………….с.41

Додаток 11 Зразок індивідуального робочого плану учня………………….

с.39

Додаток 12 Зразок оформлення сторінки журналу…………………………

с.37

Додаток 13 Витяг з протоколу педради………………………………………

с.38


ВСТУП
Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності. Порядок запровадження індивідуальної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах регламентовано Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.12.2002 року № 732 та наказом Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 року № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальне навчання у загальноосвітніх закладах.

Мета: забезпечення рівного доступу до якісної освіти, соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Основні завдання:

 • створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку та забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, підготовки їх до самостійного життя;

 • координація та узагальнення роботи вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання;

 • просвітницька робота щодо роз‘яснення особливостей навчання та виховання дітей з особливими потребами серед педагогічної та батьківської громади.


Шляхи реалізації:

 • організація навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їх психофізичного розвитку;

 • проведення проблемних семінарів для вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання, забезпечення програмами, підручниками;

 • забезпечення комплексного соціально-медико-психологічного супроводу дітей з вадами розвитку;

 • надання консультативно-методичної допомоги батькам, вчителям, вихователям з питань навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.


Очікувані результати: • максимальне становлення соціально-адаптаційних можливостей дітей з особливими потребами, їх підготовки до життєвої адаптації, подальшої трудової діяльності в суспільстві, самообслуговування, спілкування, адекватної соціальної поведінки.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778;

 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9/7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432;

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371;

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755;

 • Листи Міністерства освіти і науки України «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» від 10.09.2003 № 1/9-413 та від 11.01.2005 № 1/9-3;

 • НАКАЗИ МОН

 • Про затвердження Положення про похвальний лист « За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль « За досягнення у навчанні»від 13.12.2000 №584

 • Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку(початкова школа) № 849 від 3 листопада 2004р.

 • Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекціїфізичного та (або) розумового розвитку В ід 26.08.2008 № 778

 •  Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступені) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік № 842 від 2 листопада 2004р.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

від 20 грудня 2002 року N 732
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", з метою здобуття учнями загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації
НАКАЗУЮ:
Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (додається).
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки
України від 05.09.2000 N 430 "Про затвердження Тимчасового положення про
індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 669/4890.
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах до відома керівників навчальних закладів і забезпечити його виконання.
4. Цей наказ та Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного
секретаря Науменка Г. Г.

Міністр В.Г.Кремень
ПОЛОЖЕННЯ

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
1. Загальні положення

1.1. Положення про індивідуальну форму навчання (далі -індивідуальне навчання) в системі загальної середньої освіти розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, та інших нормативно-правових актів.

1.2. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

1.3. Відносини між навчальним закладом і батьками або особами, які їх
замінюють, з усіх питань організації індивідуального навчання регулюються
цим Положенням.

1.4. Індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх
навчальних закладах (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.

1.5. Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-
виховного процесу одного Із навчальних закладів, їх права та обов'язки -
визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"
та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Підставою для організації індивідуального навчання є:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;

 • наказ директора навчального закладу;

 • погодження місцевого органу управління освітою.

1.7. Право на індивідуальне навчання мають учні:

 • які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;

 • яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;

- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити

школу;

- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб); - які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;

- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи і (школи-інтернату).

2. Організація індивідуального навчання

 1. Для організації індивідуального навчання учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, крім документів, визначених у п.1.6, додасться довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

 2. Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у
  лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного місцевим органом управління освітою, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).

Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.

Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються у довідці (додається), підписаній директором навчального закладу, який організовує індивідуальне навчання.

2.3. Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім документів, визначених у п. 1.6, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).

2.4. Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах і селищах (коли
кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим місцевим органом управління освітою (з початку навчального року).

  1. Для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або)

  2. розумового (психічного) розвитку, крім документів, визначених у п. 16 додається рішення психолого-медико-педагогічної консультації. Такі учні можуть продовжити навчання за Індивідуальним навчальним планом та програмами.

2.6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.

2.7. Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками які мають відповідну педагогічну освіту, їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, закладу навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів.

2.8. Індивідуальні навчальні плани складаються на основі типових
навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

2.9. Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення
учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах встановленого зразка.

2.10. У разі здійснення індивідуального навчання за однотипними
індивідуальними навчальними програмами, учнів 1-4-х класів на окремих заняттях можна об'єднувати в групи чисельністю не більше 5 осіб.


3. Оцінювання навчальних досягнень учнів

3.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється" педагогічними
працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

За результатами річного оцінювання та атестації учням 2-4, 5-8, 10 (11)-х класів, які навчаються індивідуально, видається табель успішності.

 1. Учні, які пройшли державну підсумкову атестацію, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту згідно з чинним законодавством.

 2. Звільненню від підсумкової державної атестації підлягають учні, які
  навчалися індивідуально за станом здоров'я або з інших поважних причин.
  Звільнення здійснюється у встановленому порядку.

3.4. У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють, з результатами річного та підсумкового оцінювання вони можуть оскаржити їх у відповідному органі управління освітою у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.5. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", відповідно до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.12.2000 N 579 та зареєстрованого Мін'юстом від 19.12.2000 за № 923/5144.

 1. Учні, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, які проживають у селах і селищах, можуть нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні", відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 N 584 та зареєстрованого Мін'юстом України 19.12.2000 за № 924/5145.

 2. Золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" нагороджуються учні, які мають високий навчальний потенціал і прискорено закінчують школу.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми корекційних...
Методичні рекомендації призначені для класних керівників та шкільних психологів щодо розробки індивідуальної програми корекційних...

Методичні рекомендації щодо організації дослідження
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Міністерства освіти України від 22. 09. 11 р. №1099 (далі Положення), участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно...

8. Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік

Від 01. 07. 2014 №1/9-343 Управлінням (департаментам) освіти І науки...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Навчання фізики та астрономії в 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка