Пошук по сайту


Засідання науково-методичної ради

Засідання науково-методичної ради

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти

виконкому Жовтоводської міської ради

Методичний кабінет

відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

План роботи

методичного кабінету

відділу освіти виконкому

Жовтоводської міської ради

на 2011/12 навчальний рікм. Жовті Води

2011 рік


Схвалено на засіданні науково-методичної ради
Протокол № 1 від 17.08.2011

Погоджено:

Ректор ДОІППО
_____________М.І.Романенко

Затверджено:

Начальник відділу освіти
______________Л.В.Левіна


Зміст

І. Вступ

ІІ. Організаційно-координуюча робота

 1. Режим роботи методичного кабінету

 2. Циклограма діяльності методичного кабінету

 3. Прийом з особистих питань

 4. Науково-методичний та інформаційний супровід викладання предметів

 5. Графік роботи логопедичного кабінету

 6. Планування роботи методичного кабінету

 7. Засідання науково-методичної ради

 8. Наради при завідуючій методичним кабінетом

 9. Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

ІІІ. Організація підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у міжкурсовий період

IV. Вивчення, апробація та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, наукових ідей, нових освітніх технологій та атестації педагогічних працівників

V. Організація науково-методичної роботи

1. Робота міських методичних об’єднань

2. Обласні науково-методичні семінари

3. Науково-практичні конференції

4. Семінари для різних категорій педпрацівників

5. Педагогічні читання

6. Круглі столи

7. Школа молодого вчителя

8. Школа резерву керівних кадрів

9. Робота опорних закладів освіти

10. Робота творчих груп загальноміського та предметного спрямування

VІ. Організація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти

 1. Експериментальна робота на рівні Міністерства освіти і науки України

 2. Експериментальна робота на рівні ДОІППО

 3. Інноваційна діяльність закладів

VIІ. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників, моніторинг якості освіти у навчальних закладах

 1. Вивчення роботи шкільних методичних кабінетів

 2. Вивчення питань за різними напрямками

 3. Моніторингові дослідження

VIIІ. Організація та проведення представницьких педагогічних та масових учнівських заходів

 1. Представницькі педагогічні заходи

 2. Олімпіади

 3. Конкурси педагогічної майстерності та учнівські конкурси

 4. Участь в роботі ДВ МАН

ІХ. Співпраця методичного кабінету з установами та закладами освіти

Х. Інформаційно-видавнича діяльність

І. Вступ

У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради, а також річними планами головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради.

Методична робота в 2010/2011 навчальному році з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом роботи відділу освіти (розділ: «Науково-методична робота»). Методичний кабінет впродовж 2010/11 навчального року надавав допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізував творчий потенціал вчителя, вихователя.

Згідно штатного розпису методичного кабінету в 2010/11 навчальному році здійснювався науково-методичний та інформаційний супровід навчально-виховного процесу наступними працівниками:

 • Завідуюча методичним кабінетом

 • Методист з кадрових питань, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з дошкільного виховання, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з бібліотечних фондів, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з ДПЮ та фізичного виховання, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з виховної роботи, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

 • Методист з соціального захисту дітей, спеціаліст

 • Психолог, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

 • Вчитель-логопед, вищої кваліфікаційної категорії

У зв’язку з реалізацією регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» під патронатом голови обласної державної адміністрації О.Ю. Вілкула, а також у зв’язку з науково-технічним та інформаційним прогресом, штатний розпис методичного кабінету зазнав змін. Станом на 05.09.2011 року введено рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради штатну одиницю методиста з інформаційно-комунікаційних технологій.

Упродовж року методична діяльність у місті будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес опитування, надання пропозицій тощо. Тому й склалася така структура методичної освіти педкадрів міста, яка акумулюється в центрах методичної роботи за напрямками, а координує роботу методичний кабінет.

У 2010/11 навчальному році в місті успішно функціонувало 33 міські методичні об’єднання, проведено 26 міських семінарів-практикумів, працювало 15 міських творчих груп, 10 міських шкіл перспективного педагогічного досвіду, 7 майстер-класів передової педагогічної думки, “круглий стіл” директорів навчальних закладів, методична естафета для заступників директорів з навчально-виховної роботи, міська школа резерву керівних кадрів, школа молодого вчителя, проблемний семінар молодого керівника навчального закладу, 11 міських опорних шкіл, 13 опорних дошкільних навчальних закладів та 16 різновидів інших форм методичної роботи з педагогами, які 100% охоплюють педагогічні кадри міста.

Головною метою в роботі методичного кабінету відділу освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників методичного кабінету та закладів освіти. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2010 році та планом роботи на 2010/11 навчальний рік, і працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів міста, яка спрямовувала свою діяльність також на завдання першого етапу роботи над обласним науково-пошуковим проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Ключова роль у вирішенні пріоритетного завдання сучасної державної політики в галузі освіти – поліпшення якості надання освітніх послуг – належить Вчителю, Вчителю, який спроможний вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, розвинути її здібності, здатність пристосуватися до динамічних умов соціального і професійного життя.

У 2010/11 н.р. у закладах освіти міста працювали 1275 працівників, з них 700 педагоги. Вищу освіту мають 470 педпрацівників (67 % ), що на 2 % вище у порівнянні з минулим навчальним роком, середню спеціальну освіту 205 педагогів (29 %), як і в 2009/10 навчальному році. Навчається заочно 33 педагогічних працівника, це на 7 чоловік більше ніж минулий рік. З вищою кваліфікаційною категорією працювали 27% педпрацівників, першою -16%, ці показники в половину менші від обласних, зі званням «Заслужений працівник освіти» 1 особа, «Заслужений вчитель України» - 1 , «учитель-методист» 11% педпрацівників ЗНЗ, «старший учитель» - 5%, «психолог-методист» - 1 педпрацівник, «вихователь-методист» тільки у 5% педпрацівників ДНЗ, «старший вихователь»- у 2-х педагогів. Слід зазначити, що по Україні та області дані показники вищі.

Визначення відповідності займаній посаді, рівня кваліфікації, встановлення тарифного розряду, кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічних звань – це результат атестації педагогічних кадрів. У 2011 році проведена атестація 125 педпрацівників, що становить 18 %. Особливістю атестації було те, що вона відбулась за новим Положенням про атестацію педагогічних працівників.

Як результат системної роботи з педагогічними кадрами є участь у фахових конкурсах. У міському конкурсі "Учитель року – 2011" взяли участь 26 педагогів. Педагоги НВК №6 «Перспектива» та «Дивосвіт» виступили у всіх номінаціях.

Переможцями І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011» стали за номінаціями:

 • «Початкові класи» - Сапсай Лілія Яківна, вчитель СШ №3;

 • «Світова література» - Старосвітська Тетяна Іванівна, вчитель СШ №3;

 • «Історія» - Очкасова Олена Володимирівна, вчитель СШ №8;

 • «Образотворче мистецтво» - Нефьодова Віта Олександрівна, вчитель НВК №6 «Перспектива»;

 • «Кращий інноваційний урок фізичної культури та урок з елементами футболу» - Пархотюк Дмитро Олександрович, вчитель НВК «Дивосвіт».

Учасницею ІІ (обласного) туру конкурсу «Учитель року - 2011» у номінації «Світова література» була Старосвітська Т.І., а Сапсай Л.Я. здобула І місце в обласному турі конкурсу в номінації «Початкові класи» і представляла Дніпропетровщину на Всеукраїнському рівні.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка.

У 2010 році підвищили свій професійний рівень 297 педпрацівників, що становить 106 % виконання плану курсової перепідготовки. Індивідуальною формою навчання охоплено 43 особи, що становить 21 %.

Слід звернути особливу увагу на організацію науково-методичного супроводу самоосвіти педагогів у міжатестаційний період на рівні міста.

У 2011-2012 навчальному році будуть проведені послідовні заходи щодо забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань:

- впровадження інноваційних технологій навчання;

- особливостей викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів;

- підготовку кадрів в контексті профільного навчання та планів дій поліпшення якості освіти. Кожен педагог, який працюватиме у профільному навчальному закладі, має пройти комплексну підготовку з предмету викладання; основ особистіснозорієнтованого, індивідуального та компетентнісного підходу до організації навчального процесу; методики використання ІКТ; використання технологій навчання, що стимулюють самостійну роботу учнів, сприяють їх самовизначенню тощо.

Окрім удосконалення підготовки вчителя актуальним лишається питання підвищення соціального захисту працівників освіти. Запровадження ІІІ етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці дозволило на 38 грн., порівнюючи з 2010 роком, збільшити оплату праці працівників освіти. Якщо у 2010 році середня заробітна плата працівника 1504 грн., то з 1 липня 2011 року – 1542 грн. Проблемним залишається виділення квартир для молодих спеціалістів. У 2010 році виділено лише одну квартиру для педагогічних працівників.

Соціальна незахищеність породжує проблему старіння колективів. Аналіз свідчить, що питома вага працюючих пенсіонерів з року в рік зростає. Так, попередні 5 років працювало від 64 до 80 педагогів, а у 2010/11 навчальному році 87 педагогів пенсійного віку. Що стосується молодих спеціалістів зі стажем роботи до 3-х років, то їх тільки 21. Для кращої адаптації в колективах молодих спеціалістів, з метою надання їм методичної допомоги у місті функціонує на базі НВК «Дивосвіт» «Школа молодого вчителя», а для резерву керівних кадрів на базі СШ №3 - «Школа резерву».

Значне місце в системі методичної роботи міста займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 • На Всеукраїнському рівні експериментальну роботу реалізує НВК «Дивосвіт» із санаторними групами і класами. Впродовж 2010/11 навчального року була організована робота державного експерименту за темою «Управління розвитком життєвої компетентності особистості в умовах школи сприяння здоров’ю як школи майбутнього».

 • На обласному рівні відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради та НВК «Дивосвіт». Впродовж 2010/2011 навчального року була організована робота обласного експерименту за темою: «Створення єдиного освітнього простору в умовах системних інноваційних змін» в рамках обласного проекту: «Розробка системи модернізації регіональної освіти»; «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»; «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

В місті склався певний досвід роботи над обласним науково-методичним проектом. На серпневій конференції був зроблений детальний аналіз методичної роботи і окреслені завдання для реалізації обласного науково-методичного проекту: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». В рамках обласного науково-методичного проекту реалізується міський: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах єдиного освітнього простору на засадах сталості». В процесі роботи над проектом розроблено перспективний та річний плани, здійснено відбір сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення та рефлексії. Робота над проблемою дає можливість підвищувати педагогічну майстерність, визначати основні пріоритети діяльності.

У 2010/11 навчальному році продовжувалась участь у Міжнародних програмах та проектах, обмінах, що дало змогу вивчати закордонний довід освіти та запроваджувати кращі здобутки. В травні 2011 року делегація учнів гуманітарної гімназії відвідала Францію за програмою обмінів Україна-Франція. Учень гуманітарної гімназії Хоменко Віталій у 2010/11 навчальному році навчався у США. СШ№10 стала учасником міжнародного українсько-британського проекту «Активні громадяни» за підтримки Британської Ради. Відділ та заклади освіти долучилися з січня 2011 року до реалізації проекту «Посилення ролі громадськості у розв’язанні місцевих соціальних питань», який реалізується в рамках програми Європейської комісії на підтримку демократії та прав людини за сприяння Всеукраїнської благодійної організації Українського фонду «Благополуччя дітей».

Також досить потужною була участь методичного кабінету щодо реалізації Всеукраїнського проекту: «Критеріальний підхід до оцінки діяльності методичного кабінету як науково-методичної установи» за наказом МОН. Впродовж навчального року в рамках реалізації проекту взято участь в роботі «Школи аналітика-експерта з питань освіти» на базі Національного еколого-натуралістичного центру з 5 по 7 жовтня 2010 року в місті Києві; з14 по 16 грудня 2010 року на базі Ірпінського міського методичного кабінету Київської області; з 23 по 26 травня 2011 року на базі Ялтинського міського науково-методичного центру.

Розроблений в минулому навчальному році проект: «Створення єдиного освітнього простору міста в умовах системних інноваційних змін», який є складовою обласного проекту «Модернізація муніципальної освіти Дніпропетровської області», успішно реалізувався впродовж 2010/11 навчального року. Керівником даного проекту є доктор філософських наук, професор, ректор ДОІППО М.І. Романенко. В рамках реалізації проекту відпрацьовано функціональну модель допрофільної підготовки; освітню карту допрофільної підготовки, проведено ряд міських семінарів для заступників директорів, директорів загальноосвітніх навчальних закладів; складено та затверджено навчальний план допрофільної підготовки, в якому передбачено виділення годин з інваріантної складової та на 50% здійснено забезпечення додатковими годинами на успішну реалізацію даного проекту згідно з запитами учнів та їх батьків, про що свідчать результати анкетування. Проектом залучено всіх учнів 8-9 класів до навчання в ресурсних центрах, які надають освітні послуги за п’ятьма напрямами профільного навчання.

В грудні 2010 року на базі освітніх закладів міста було проведено обласний науково-практичний семінар на тему: «Організація допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного освітнього простору». За підсумками вищезазначеного заходу було надано високу оцінку щодо напрацювань в цілому і рекомендовано поширити досвід на рівні області. Конкурсні матеріали з організації допрофільної підготовки було направлено на виставку-презентацію «Інноватика в освіті України».

Впродовж 2011 року здійснено підготовчий етап щодо реалізації обласного проекту «Створення єдиного інформаційного простору міста та області», який реалізується під патронатом губернатора Дніпропетровської області О.Ю. Вілкула.

В минулому навчальному році освітяни нашого міста були активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних виставок.

На 14 міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні - 2011» було представлено матеріали НВК «Дивосвіт». За підсумками виставки колектив нагороджено почесним званням «Лідер сучасної освіти». У Другій всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті України – 2011» взяли участь відділ освіти, СШ№5, НВК «Перспектива», ЦДТ, ДНЗ №4, 18, 35. За підсумками виставки колектив ДНЗ№35 нагороджено «Срібною медаллю». У Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» взяли участь відділ освіти та СШ№3, 8.

Відділ та заклади освіти стали активними учасниками обласної виставки «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини - 2011». За підсумками нагороджено відділ освіти в номінації «Кращий інноваційний проект», вчителів НВК №6 «Перспектива», «Дивосвіт», СШ№3, колектив ДНЗ№30.

Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу та закладів освіти у 2010/11 навчальному році була реалізація Програми розвитку освіти міста на засадах сталості в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009/2015 роки.

Навчальними закладами узагальнюється педагогічний досвід кращих педагогів, який висвітлюється в педагогічних виданнях, альманахах. Вчителі працюють за авторськими програмами, розробляють власні методичні та дидактичні посібники, апробують підручники та електронні засоби навчання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання міської методичної ради
Аналіз організації науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні напрями діяльності у 2012-2013 н р

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Засідання м/к. Участь викладачів у засіданнях методичної комісії
Звіт роботи методичної комісії викладачів предметів природничо-математичного циклу за І семестр 2014-2015 н р

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 07 вересня 2012 року №185 був проведений моніторинг ефективності науково методичної...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Методична розробка педагогічної ради «Інноваційна діяльність гімназії...
Сагун Ольга Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи комунального загальноосвітнього навчального закладу «Гімназія...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...

Інноваційні підходи до організації методичної роботи в птнз
У пораднику зібрані матеріали щодо вибору форм методичної роботи, розглянуто проблеми організації та проведення засідань педагогічної...

Засідання Ради кзо нво №28
А. В., Єрмоленко І. Й., Сакович О. А., Дегтяренко Л.І., Волинська Л. В., Самойленко О. М., Ковтун Л. В., Деревягіна Н. С., Пермінова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка