Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Сумська обласна рада

Комунальний заклад

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67;

e-mail: sumy-oippo@rambler.ru Код ЄДРПОУ 02139771
19.12.2014767 на № _________ від ___________


Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністраційМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року

На виконання листа Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 21.11.2014 № 10/01-25-365, у грудні 2014 року методисти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти взяли участь у 9-ти науково-практичних семінарах (м. Харків) для педагогічних працівників, що викладають предмети, винесені на зовнішнє незалежне оцінювання у 2015 році (українська мова та література, історія України, математика, біологія, хімія, фізика, географія, англійська мова, російська мова).

За результатами тематичних семінарів, надсилаємо методичні рекомендації щодо особливостей підготовки учнів до успішного складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році (додатки 2-10).

Специфіка проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року; змістове наповнення тестів, особливості їх побудови; процедура заповнення бланків унормована документами та містить процедурні інновації (додаток 1).

Просимо довести зміст листа до відома методистів методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти, директорів та учителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Додатки 1-10 на 21 арк.

В.о. ректора І.А. Медведєв

Удовиченко І.В.

65-64-95

Додаток 1

до листа Сумського ОІППО

19.12.2014767Нормативно-правове забезпечення та інновації

зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році
Нормативно-правові акти з проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 2015:

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 №1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів Україні в 2015 році»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 №1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2014 №1276 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014
  № 1121»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2015 році»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 №1177 «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів Україні в 2015 році».

Інновації зовнішнього незалежного оцінювання – 2015:

 • Термін дії сертифікатів минулих років скасовано.

 • Нова система визначення результатів: введення оціночної категорії «склав(не) склав»:

 • отримання «порогового бала» («склав (не) склав» – встановлення групами експертів з кожного предмету);

 • учасники, які не набрали «порогового бала» («категорія «не склав»), не мають права використати результат зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету для участі у конкурсному вступі до ВНЗ;

 • результати учасників, які отримали «пороговий бал» («категорія «склав») дають право брати участь у конкурсному вступі до ВНЗ і «шкалюються» від 100 до 200 балів (окремо за кожен рівень складності).
Додаток 2

до листа Сумського ОІППО

19.12.2014767Методичні рекомендації щодо підготовки учнів

до зовнішнього незалежного оцінювання

з української мови і літератури у 2015 році
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» затверджено програму зовнішнього незалежного оцінювання, яка визначає структуру та зміст ЗНО з української мови і літератури 2015 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури є обов'язковим для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Результати ЗНО навчальних досягнень з української мови (базовий рівень) зараховуються як результати державної підсумкової атестації.

Робота ЗНО з української мови і літератури складається з двох рівнів складності: базового та поглибленого. Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визначатиметься Правилами прийому до вищого навчального закладу.

Структура роботи ЗНО – 2015 з української мови і літератури

Базовий рівень. Кількість завдань – 58. Час на виконання – 150 хв.

Складається з завдань трьох типів: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1–23, 29–33, 34–53, до кожного з завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А), завдання на встановлення відповідності (№№ 24–28, 54–57, до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А), завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58). Завдання цієї форми передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлювання на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Схеми оцінювання завдань роботи ЗНО з української мови і літератури базового рівня:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або
1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді (або відповіді не надано).

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

1. Теза: 0, 1 або 2 бали.

2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлювання, буде оцінено в
0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання роботи з української мови і літератури базового рівня – 104 бали.

Поглиблений рівень. Загальна кількість завдань роботи – 74 (58 завдань базового рівня та 16 завдань поглибленого рівня). На виконання роботи відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового рівня та
60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Робота з української мови і літератури поглибленого рівня складається з завдань п’яти типів: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1–23, 29–33, 34–53 – базовий рівень, №№ 59–62 – поглиблений рівень), до кожного з завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив правильну відповідь у бланках відповідей А (базовий рівень) і А+ (поглиблений рівень). Завдання на встановлення відповідності (№№24–28, 54–57 – базовий рівень), до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А (базовий рівень). Завдання на встановлення правильної послідовності (№№ 63-66 – поглиблений рівень). До кожного завдання подано перелік явищ (фактів), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге – цифрі 2, третє – цифрі 3, четверте – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А+ (поглиблений рівень). Завдання з короткою відповіддю (№№ 67–74 – поглиблений рівень). Завдання цієї форми передбачає відповідь на поставлені до тексту запитання з використанням інформації з тексту, а також застосування знань і вмінь з курсу української мови. До кожного завдання учасник ЗНО самостійно формулює відповідь і записує її в бланку відповідей Б+ (поглиблений рівень). Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58 – базовий рівень). Завдання цієї форми передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлювання на дискусійну тему в бланку відповідей Б (базовий рівень).

Схеми оцінювання завдань роботи ЗНО – 2015 з української мови і літератури поглибленого рівня:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або
1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді (або відповіді не надано).

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;
2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з короткою відповіддю оцінюється в 0, 1, або 2 бали: 2 бали, якщо надано повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну відповідь; 0 балів, якщо відповідь відсутня або вона не правильна.

5. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

1. Теза: 0, 1 або 2 бали.

2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлювання, буде оцінено в
0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання роботи з української мови і літератури поглибленого рівня, – 136.

Ознайомитися зі структурою та демонстраційними варіантами робіт базового та поглибленого рівнів з української мови і літератури можна на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.) у розділі «Методичний порадник».

Запорукою успішного проходження ЗНО є завчасна підготовка до нього. У сучасній практиці тестові технології контролю навчальних досягнень посідають належне місце, бо забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне оцінювання досягнень учнів із навчального предмета. Для того, щоб учні могли впевнено впоратись з тестом у напруженій обстановці, потрібно готуватися заздалегідь, тому вчителям необхідно посилити роботу з відпрацювання завдань різної форми і різного ступеня складності, практикувати тестування, як навчальний прийом і контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів.

Важливим завданням учителя в підготовчий період є формування в учнів таких установок:

 • формування позитивної установки до тестування;

 • подолання почуття невідомого, формування впевненості в собі;

 • набуття навичок роботи з тестовими завданнями;

 • усвідомлення подібності принципів розв’язання завдань у тестах;

 • зниження вірогідності прояву негативних установок, які впливають на результативність роботи;

Окрім того, доцільно звернути увагу учнів на навіювання оптимізму, підтримку сподівань на гарний результат.

Рекомендуємо використовувати тести попередніх років (вони є у вільному доступі в мережі Internet). Важливо вчити учнів регламентувати час на виконання завдань. Для повторення матеріалу можна використовувати посібники для інтенсивної комплексної підготовки до складання ЗНО, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Окрім того, можна рекомендувати учням виконувати тести ЗНО – онлайн з української мови та літератури.

У процесі підготовки учнів до ЗНО, учителями необхідно особливу увагу звернути на такі теми:

 1. Редагування речень, словосполучень.

 2. Закінчення –а, -у родового відмінка іменників ІІ відміни.

 3. Кличний відмінок іменника.

 4. Іменники спільного роду. Складні випадки визначення роду іменників.

 5. Розряди прикметників за значенням.

 6. Утворення дієслів наказового способу.

 7. Наголоси в словах.

 8. Літературознавчі терміни.

 9. Літературні угрупування.

Матеріали для підготовки:

 • Програма ЗНО з української мови і літератури 2015 року;

 • Характеристика тесту з української мови і літератури 2015 року (базовий рівень);

 • Характеристика тесту з української мови і літератури 2015 року (поглиблений рівень);

 • Демонстраційний варіант тесту з української мови базового рівня;

 • Демонстраційний варіант тесту з української мови поглибленого рівня;

 • Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови;

 • Завдання тестів ЗНО з української мови та літератури минулих років.

Усі названі вище матеріали, щодо проведення ЗНО – 2015, розміщені на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.).


Додаток 3

до листа Сумського ОІППО

19.12.2014767

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна
України в 2015 році», листа Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти від 28. 11. 2014 року №04/01-496/02-09 «Про...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...
Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за №1152/27597, з метою організованого проведення в 2016 році зовнішнього незалежного...

Інформація щодо деяких особливостей зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року
У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу (внз) абітурієнти подають сертифікати зно лише 2015 року

Методичні рекомендації для учителів історії України щодо підготовки...
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз… Потрібно започаткувати...

Правила проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у...
...

Визначено дати проведення тестів зно у 2015 році
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році відбудеться у червні 2015 року, а загальнообов’язкове тестування випускників...

Визначено терміни проведення зно 2012 року
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного...

Добропільська міська рада відділ освіти
України від 27 серпня 2010 року №777 та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, підготовки учнів 10-11 класів до...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка