Пошук по сайту


Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного,

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного,

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

16.11.2012 № 24Положення

про проведення І, II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Полтавського територіального відділення

Малої академії наук України
І. Загальні положення
1.1.  Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.
1.2.  Завданням Конкурсу-захисту є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.
1.3.  Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІІ етапу Конкурсу-захисту здійснює управління вищих навчальних закладів, науки, інноваційних технологій, кадрової, виховної, позашкільної роботи та закладів обласного підпорядкування Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво здійснює позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді".

Відповідальні за проведення наукових відділень:

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; філософії та cуспільствознавства – позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук

2

учнівської молоді";

математики; фізики і астрономії; економіки; технічних та комп’ютерних наук – Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради;

відділення хімії та біології; екології та аграрних наук – Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Полтавської обласної ради;

відділення історії; наук про Землю – Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради.
ІІ. Проведення Конкурсу-захисту
2.1.  Конкурс-захист проводиться у два етапи.

I етап – районний (міський) проводиться на базі загальноосвітніх навчальних закладів у районах (містах) Полтавської області щороку з обов’язковим виконанням контрольних робіт з базових дисциплін.

II етап – обласний проводиться у м. Полтаві щороку позашкільним навчальним закладом Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді", Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради.
2.2.  Наукові роботи подаються за місцезнаходженням позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" (м. Полтава, вул. Жовтнева, 42-Б, корпус 8, к. 105, "Мала академія наук учнівської молоді"). Графік здачі науково-дослідницьких робіт затверджується наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.
2.3.  Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України:


Назва відділення

Секція (підсекція)

Базова дисципліна

1. Математики

Математика

Математика

Прикладна математика та математичне моделювання

2. Фізики і астрономії

Фізика:

теоретична фізика;

експериментальна фізика

Фізика

Астрономія:

астрономія та астрофізика;

аерофізика та космічні дослідження

Фізика

3


3. Економіки

Економіка:

економічна теорія та історія економічної думки;

мікроекономіка та макроекономіка;

фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

4. Технічних наук

Техніка (технології, матеріалознавство, приладобудування, науково-технічна творчість):
екологічно безпечні технології та ресурсозбереження;

технологічні процеси та перспективні технології;

науково-технічна творчість та винахідництво;

матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

Техніка (машинобудування, електроніка, телекомунікації):
авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка;

інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;

електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

5. Комп’ютерних наук

Інформатика та обчислювальна техніка:
комп'ютерні системи та мережі;

безпека інформаційних та телекомунікаційних систем;

технології програмування;

інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту;

Internet-технології та WEB дизайн;

мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

4


6. Хімії та біології

Біологія:

загальна біологія;

біологія людини;

зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

Психологія

Біологія, історія України

(за вибором)

Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

Хімія

Хімія

Валеологія

Біологія, хімія

(за вибором)

7. Екології та аграрних наук

Аграрні науки:

агрономія;
ветеринарія та зоотехнія;

селекція та генетика;


лісознавство

Біологія, хімія

(за вибором)
Біологія, хімія

(за вибором)
Біологія, математика

(за вибором)
Біологія, математика

(за вибором)

Екологія

Біологія, хімія, українська мова

(за вибором)

Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

8. Історії

Історія України

Історія України

Всесвітня історія

Історія України

Археологія

Історія України

Історичне краєзнавство

Історія України

Етнологія

Історія України

9. Наук про Землю

Географія та ландшафтознавство

Географія

Геологія, геохімія та мінералогія

ГеографіяКліматологія, метеорологія

Географія

Гідрологія

Географія

10. Філософії та

суспільствознавства

Правознавство

Історія України

Філософія

Історія України

Соціологія

Історія України

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

Педагогіка

Українська мова та література

Журналістика

Українська мова та література

11. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Українська література

Українська мова та література

Світова література

Українська мова та література, світова література

(за вибором)

Фольклористика

Українська мова та література

Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

Мистецтвознавство

Українська мова та література

Українське народне мистецтво

Українська мова та література

Літературна творчість

Українська мова та література

12. Мовознавства

Українська мова

Українська мова та література

Російська мова

Російська мова

Китайська мова

Китайська мова

Іспанська мова

Іспанська мова

Англійська мова

Англійська мова

Німецька мова

Німецька мова

Французька мова

Французька мова


2.4.  Дата, час і місце проведення I етапу Конкурсу-захисту затверджуються наказом начальника відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому

2.5.  Дата, час і місце проведення II етапу Конкурсу-захисту затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.
ІІІ. Учасники Конкурсу-захисту
3.1.  У Конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та які є слухачами, кандидатами та дійсними членами Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.
3.2. Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник має писати декілька контрольних робіт.
3.3.  До участі в І етапі допускаються учні-члени районних (міських) наукових товариств учнів Малої академії наук України, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, (відповідного віку) – слухачі, кандидати та дійсні члени Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.
3.4.  У II етапі Конкурсу-захисту до участі в кожному науковому відділенні допускається по одній команді від районних (міських) наукових товариств, Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" та наукових товариств закладів обласного підпорядкування: обласного ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка (с. Ковалівка), Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей, державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні", Гадяцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна, Кременчуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, Полтавського обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та одна команда від вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Від міста Полтави до участі в Конкурсі-захисті допускається три команди, від міста Кременчука – дві команди.

3.5.  Переможці І етапу беруть участь у II етапі Конкурсу-захисту. Кількісний склад команди повинен відповідати кількості секцій або підсекцій наукового відділення (не більше одного представника у секції чи підсекції). Учні – дійсні члени Малої академії наук – призери минулого року у відповідних секціях чи підсекціях можуть брати участь у Конкурсі-захисті починаючи з ІІ етапу.
3.6.  До місця проведення II етапу Конкурсу-захисту учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до Конкурсу-захисту.

Керівники команди забезпечують життя і здоров’я членів команди.
3.7. Не допускається втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.
3.8.  Учасники Конкурсу-захисту дотримуються програми і Положення про проведення Конкурсу-захисту, норм поведінки і правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконують рішення оргкомітету і журі.
3.9. У разі недотримання пункту 3.8 цього Положення учасник припиняє участь у Конкурсі-захисті та дискваліфікується.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено Наказ Головного управління освіти І науки Полтавської...
Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного, творчого,...

Правила проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання...

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт Малої академії наук проходив...
Губернатор Олександр Вілкул нагородив 27 учнів із Дніпропетровщини, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких...

Конкурс-захист проводиться у секціях
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни проводиться з метою

Департамент освіти І науки
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (далі – Конкурс)

Управління освіти І науки
Криворізького природничо-наукового ліцею пройшов міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» І (міський) відбірковий...

Наша гордість Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту...
Класу Криворізького природничо-наукового ліцею, переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...

3. Керівництво конкурсу-захисту
Конкурс-захист проводиться у секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України

Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України,...
Правил проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України...

Про конкурс науково-дослідницьких робіт «едісони ХХІ століття» (математика,...
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни проводиться з метоюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка