Пошук по сайту


Урок-гра «вікторина»

Урок-гра «вікторина»

Довговойнилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

УРОК-ГРА «ВІКТОРИНА»

Електричні і електромагнітні явища

Підготував:

вчитель фізики

Куриляк І.Ф.

Мета: закріпити знання учнями основних понять і законів з даної теми, сприяти кращому засвоєнню їх в ігровій формі; формувати вміння швидко знаходити правильну відповідь на поставлене запитання; розвивати логічне мислення учнів; прищеплювати їм почуття взаємодопомоги та особистої відповідальності.
ХІД ГРИ
Учитель. КВК – це весела гра, коли усі поділяються на боліль­ників і гравців. Гравці команди, що виграла, заряджені позитивно, а ті, які програли,– негативно. Журі заряджене нейтрально.

Перед тим, як розпочати нашу гру, необхідно вибрати журі.

Прошу зайняти журі свої місця...

Кожен конкурс буде оцінюватися за 5-бальною системою.

А тепер у путь!

На сцену запрошуються команди 10-х класів. Прошу капітанів представити свої команди.
І конкурс – Розминка «Електровікторина»

1. Речовина, що не проводить електрику. (Діелектрик)

2. Частинки, з яких складається ядро атома. (Нейтрон, протон)

3. Прилад, що служить для виявлення заряду. (Електроскоп)

4. Креслення, на якому зображений спосіб з'єднання електричних
приладів у коло. (Схема)

5. Явище упорядкованої дії заряджених частинок. (Струм)

6. Частина електричного кола, що служить для з'єднання інших
її частин. (Провід)

7. Співавтор Джоуля. (Ленц)

8. Одне з місць на джерелі струму, до якого приєднана клема для
ввімкнення його в електричне коло. (Полюс)

9. Джерело струму, що потребує попереднього зарядження. (Акумулятор)

10. Яка тварина допомогла зробити відкриття в галузі електроніки? (Жаба)
II конкурс – «Чи є помилка в схемі?»ІІІ конкурс – «Чи знаєш ти формули?»ІV Зміст вікторини.
Завдання І. Що це таке?

Підказка 1. Її зручно розподіляти між різноманітними спожива­чами.

Підказка 2. Її доволі просто передавати на значні відстані майже без втрат.

Підказка 3. Вона найбільш універсальна і легко перетворюється на інші види. Підказка 4. Її виробляють на електричних станціях.
Відповідь. Електрична енергія.
Завдання II. Яка це частинка?


Підказка 1. Значення її заряду визначив американський учений Роберт Міллікен.

Підказка 2. Ця частинка є складовою атома.

Підказка 3. Ця частинка має від'ємний заряд.

Підказка 4. Ці частинки рухаються навколо атомного ядра.
Відповідь. Електрон.
Завдання III. Про що свідчать такі досліди?


Підказка 1. Дослід Толмена і Стюарта, а також досліди Мандельштама та Папалексі.

Підказка 2. Відхилення магнітної стрілки, розміщеної під або над провідником зі струмом.

Підказка 3. Робота мікродвигуна від гальванічного елемента.

Підказка 4. Світіння лампочки від гальванічного елемента (демон­стрування цих дослідів або плакатів, на яких зображені відповідні малюнки).
Відповідь. Електричний струм – це впорядкований рух зароджених частинок, зокрема вільних електронів.

Завдання IV. Хто цей учений?
Підказка 1. Його праці стосуються електрики і магнетизму.

Підказка 2. Він дослідив силу взаємодії між двома зарядженими тілами.

Підказка 3. У 1785 році він сформулював закон взаємодії точкових зарядів.

Підказка 4. Його ім'ям названо одиницю заряду.
Відповідь. Кулон Шарль Огюстен.
Завдання V. Що це?

Підказка 1. Воно реально існує в навколишньому середовищі.

Підказка 2. Воно невидиме, але його легко виявити, маючи, наприклад, два заряджених тіла.

Підказка 3. Через нього здійснюється взаємодія заряджених тіл чи частинок. Підказка 4. Воно існує навколо заряджених тіл.
Відповідь. Електричне поле.
Завдання VI. Як називається цей електричний прилад?


Підказка 1. Складовими частинами цього приладу є дві лейденські банки.

Підказка 2. Складовими цього приладу є два диски із силікатного скла «Фурко».

Підказка 3. Він призначений для дослідів з деякими приладами, наприклад, «Електричний султан».

Підказка 4. За допомогою цього приладу демонструють електричну іскру.
Відповідь. Електрична машина.
Завдання VII. Яка загальна назва таких частинок?

Підказка 1. Вони утворюються під час нагрівання газу.

Підказка 2. Вони утворюються під час розпаду молекул.

Підказка 3. Одні з них позитивно заряджені, інші – негативно.

Підказка 4. Їх називають аніонами та катіонами.
Відповідь. Іони.
Завдання VIII. Назвіть цей атом.
Підказка 1. Ці атоми входять до складу надважкої води.

Підказка 2. Навколо його ядра обертається один електрон.

Підказка 3. У його ядрі містяться два нейтрони.

Підказка 4. У таблиці хімічних елементів він займає клітинку під номером 1.
Відповідь. Надважкий Гідроген – тритій.
Завдання IX. Як називається цей електричний прилад?


Підказка 1. У нього немає шкали.

Підказка 2. Цей прилад складається з циліндричного корпусу й ебонітового ізолятора з металевим стрижнем.

Підказка 3. До металевого стрижня в його нижній частині прикріп­лено дві паперові смужки.

Підказка 4. Цей прилад служить для виявлення електричних зарядів.
Відповідь. Електроскоп.
Завдання X. Який це дослід?

Підказка 1. Він ілюструє магнітну дію струму.

Підказка 2. Він переконує в тому, що навколо провідника зі стру­мом існує магнітне поле.

Підказка 3. Для демонстрації цього досліду використовують джерело струму, прямий провідник, магнітну стрілку на підставці.

Підказка 4. У1820 році датський фізик виявив дію електричного струму на магнітну стрілку.
Відповідь. Дослід Ерстеда.
Завдання XI. Яка дія електричного струму (спільна для всіх) проявляється у таких випадках?

Підказка 1. За полярним колом можна спостерігати так зване полярне сяйво.

Підказка 2. В містах у нічний час можна побачити різнокольорові електричні рекламні написи: назви магазинів, кафе, готелів та ін.

Підказка 3. У багатьох організаціях, установах і квартирах навіть вдень працюють так звані лампи денного світла.

Підказка 4. Блискавка.
Відповідь. Світлова дія.
Завдання XII. Назвіть явище, на основі якого можна пояснити наведені нижче приклади на основі життєвих спостережень (пояснення цього явища – на вибір учителя).
Підказка 1. Одяг із синтетичної тканини дуже швидко забрудню­ється.

Підказка 2. При друкуванні папір у друкарських машинах закру­чується і рветься. Щоб зменшити відходи, виробниче приміщення зволожують.

Підказка 3. Легкозаймисту речовину наливають у пластмасову і металеву посудини, наприклад, каністри. Однак раптом вибухає речовина, яку заливали в пластмасову посудину.

Підказка 4. Мабуть, ви помічали, що з бензовоза звисає і волочить­ся по землі

залізний ланцюг. Якщо ланцюг випадково відірветься, а цього не помітить водій, то під час заповнення бензовоза або під час його руху можливий вибух.
Відповідь. Електризація.
V тур по приладах «Розминка»

Завдання 1. На демонстраційному столі в будь-якому порядку розміщено 10 електричних приладів, пристроїв та обладнання, що стосується вивченої теми, наприклад: амперметр, вольтметр, електрична лампочка на підставці, вимикач, реостат, електричний дзвоник, набір з'єднувальних провідників, магазин резисторів, електричний лічильник, вимикач, запобіжники, гальванометр, електроскоп, електрофорна машина та ін. Капітани команд обирають 5 учнів. Кожен член обох команд по черзі (І, II, І, II) підходить до демонстраційного столу, вибирає будь-який прилад чи пристрій, записує на дошці його назву, позначення на електричнії схемі і дає коротку характеристику (призначення, ціна поділки, мета вимірювання, застосування і т. ін.).
Умови гри

 За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

 За неповну відповідь – 0,5 бала.

  • За підказку накладається штраф 1 бал.


Завдання 2. Капітани команд обирають 5 учнів серед тих, хто ще не брав участі в грі. Кожен учасник по черзі витягує картку (картки розкладено на столі).
Умови гри

 Кожен учасник має відповісти на запитання, записане на картці.

 За правильну відповідь нараховується 1 бал.

 За неповну відповідь – 0,5 бала.

 За підказку накладається штраф 1 бал.

 Порядок участі такий, як у попередньому завданні.

 На обмірковування відводиться до 10 с.


Картка № 1

Сформулюйте закон Ома і запишіть його математичний вираз.


Картка № 2

За якою формулою обчислюють роботу електричного струму? Запишіть її на дошці.

Картка№ 3

Запишіть формулу потужності електричного струму. Як нази­вається основна одиниця вимірювання потужності?

Картка № 4

Чому дорівнює загальна напруга на ділянці кола, що складається з послідовно з'єднаних резисторів? Запишіть вираз для її обчис­лення.
Картка № 5
Три резистори опором R1, R2, і R3 з'єднані послідовно між собою. Запишіть вираз, за яким можна обчислити повний опір всіх трьох ділянок разом.
Картка № 6

Запишіть формулу, за якою обчислюють силу струму в нерозга-луженій частині кола паралельно з'єднаних провідників.
Картка № 7


Який вираз використовують для обчислення загального опору ділянки кола з паралельно з'єднаними резисторами?
Картка № 8
Що ви можете сказати про силу струму на різних ділянках кола з послідовним з'єднанням споживачів?
Картка № 9

Що можна сказати про напругу на паралельно з'єднаних провід­никах?
Картка № 10


Запишіть формулу і сформулюйте закон Джоуля – Ленца.
Слово журі.

(Ведучий оголошує результати п’ятого туру.)
VI тур «Лірика і фізика»

Учасники обох команд читають строфи віршів або невеликі прозові твори, в яких вживались би слова: електрика, сила струму, напруга, опір, ампер, вольт, ом, ват, джоуль, закон Ома, амперметр, вольтметр, ватметр (домашня заготовка).

Умови гри

 Кількість строф і оповідань обмежується числом, наприклад 5, для кожної команди.

 Максимальна оцінка – 5 балів.

Слово журі.

(Ведучий оголошує результати VI туру)
VII тур «Чорна скринька»
На демонстраційному столі лежать дві коробки, зафарбовані у чорний колір.

Кожній команді потрібно відгадати, що знаходиться в чорній скриньці.
Умови гри: за правильну відповідь після першої підказки – 5 балів,

після другої – 4 бали і т. д.

Підказки для першої команди

Підказка № 1. Цей прилад складається із футляра, в якому вмонтовані вимірювальний механізм, випрямляч і перемикальний механізм. В ящику футляра вміщені шунти.

Підказка № 2. Вимірювальний механізм цього приладу виготов­лений за принципом магнітоелектричної системи.

Підказка № 3. Цей демонстраційний прилад використовувався під час вивчення будови і принципу роботи приладів цієї системи, закону Ома та ін.

Підказка № 4. Цей прилад має три шкали, одна з яких з нулем посередині.

Підказка № 5. На шкалі цього приладу написана буква А.
Відповідь. Демонстраційний амперметр.
Підказки для другої команди


Підказка № 1. Такі прилади використовують для демонстрування різних дослідів з електрики при вивченні законів електричного струму.

Підказка № 2. Він складається з металевої рами з ніжками і двох панельних щитків. На нижньому щитку розміщено: контакти, клеми, важіль зі щіткою, який плавно обертається навколо осі.

Підказка № 3. Між верхнім і нижнім щитками змонтовані дротяні спіралі.

Підказка № 4. Ці спіралі змонтовані десятьма секціями, опори яких від1 Ом до 10 Ом.

Підказка № 5. Прилад призначений для зміни сили струму в колі.

Відповідь. Важільний або ступінчастий реостат.

VIIІ тур «Вікторина»


Умови гри (їх оголошує ведучий)
1. Ведучий почергово оголошує запитання для кожної команди.

2. Кожний член команди відповідає лише на одне запитання.

3. За правильну відповідь нараховується 1 бал, за неповну – 0,5 бала, а підказку накладається штраф 1 бал.

4. На обмірковування відповіді виділяється до 3-4 с.

Запитання вікторини
1. Які дії струму можна спостерігати під час його проходження у
провіднику?

2. Яка з дій електричного струму найважливіша?

3. У чому полягає дослід Ерстеда?

4. Який зв'язок існує між електричним струмом і магнітним полем?

5. За яким правилом можна визначити напрям силових ліній магнітного поля?

6. Скільки полюсів має штабовий магніт?

7. Як взаємодіють між собою полюси магнітів?

8. Де знаходяться магнітні полюси Землі?

9. Чим пояснюється виникнення магнітних бур?

10. Як називають правило, за яким можна визначити напрям дії магнітного поля на провідник зі струмом?

11. За допомогою якого пристрою можна змусити обертатися рамку зі струмом у магнітному полі?

12. Назвіть системи електровимірювальних приладів.

13. Якої системи амперметри та вольтметри ми використовували під час виконання лабораторних робіт?

14. Назвіть основні частини електродвигуна постійного струму.
(У разі неправильної відповіді слід передати слово команді-суперниці. Оцінювання здійснюється за домовленістю обома командами.)
ІХ тур «Найкмітливіші»
Капітани команд обирають трьох найкмітливіших учасників своїх команд, котрі працюватимуть за індивідуальними завданнями, зміст яких записано на картках. Відповідь необхідно давати у письмовій формі на окремих аркушах паперу, вказавши номер картки і прізвище.

На виконання цього завдання відводиться до 4 хв.


Зміст завдань

Картка № 1
Чому сталеві предмети притягуються до кінців котушки зі струмом?

Відповідь. Тому що під час проходження струму в котушці навколо неї виникає магнітне поле.

Картка №2


Чому, якщо постійний штабовий магніт покласти на шар залізних ошурок, майже всі вони зберуться на його кінцях?

Відповідь. Тому що найсильніша магнітна дія постійних магнітів виявляється на їхніх кінцях (полюсах), яких є два: північний і південний.
Картка № 3


Чому магніти взаємодіють?

Відповідь. Тому що навколо них є магнітні поля: поле одного магніту діє на інший магніт, і навпаки.
Картка № 4

Чому біля північного географічного полюса Землі розміщений її південний магнітний полюс?

Відповідь. Тому що північний полюс магнітної стрілки показує на північ, а відомо, що притягуються різнойменні магнітні полюси.
Картка № 5


Чому компас працює і в нормальних умовах, і у вакуумі?

Відповідь. Тому що магнітне поле не потребує середовища – це особлива форма матерії.
Картка № 6


Чому ударами молотка по постійному магніті його можна зовсім

розмагнітити?

Відповідь. Тому що удари молотка порушують строгий порядок розміщення елементарних «магнітиків» усередині речовини.
Слово журі

Журі оголошує результати ІХ туру. Один із членів журі в цей час збирає картки учасників другого етапу.

Потім ведучий зачитує з картки запитання, а учасник – свою від­повідь.

Умови гри


1. За правильну відповідь нараховується 1 бал, за неповну відповідь – 0, 5 бала.

2. За підказку накладається штраф 1 бал.
Х тур «Змагання ерудитів»
Капітани команд обирають п'ять найбільш ерудованих учасників і тих, яким подобається розв'язувати кросворди.
Умови гри
 Перший учасник відгадує перше слово і, записавши його в клітин­ках малюнка, передає картку другому учаснику своєї команди, другий відгадує друге слово і т. д.

 Починаючи із шостого слова, учасники повторюють свої дії в тому самому порядку.

 Учасник, який не може дати відповіді на своє завдання, передає
картку наступному.

 Розв'язування кросворда обмежується часом 8 хв.

 За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 бал (очко).

 За повністю розв'язаний кросворд команда отримує додаткових
3 бали.
Кросворд
Завдання: у виділених клітинках по вертикалі прочитайте назву пристрою, за допомогою якого в електровимірювальних приладах стрілку встановлюють на позначці «0».
По горизонталі:
1. Пристрій, що використовують у промислових двигунах замість півкілець і щіток, які застосовують у моделях або малопотужних електро­двигунах.

2. Назва частини постійного магніту, що найсильніше притягує сталеві предмети.

3. Назва однієї з частин прямолінійного електромагніту.

4. Прізвище вченого, на честь якого названо основну одиницю сили струму.

5. Назва провідника зі струмом, що може обертатися у магнітному
полі (мається на увазі модель електродвигуна постійного струму).

6. Інша назва обмотки електромагніту.

7. Один з видів існування матерії.

8. Електромагнітний пристрій, що автоматично або напівавтоматично
керує тими чи іншими електричними колами.
Відповіді: 1. Колектор. 2. Полюс. 3. Сердечник. 4. Ампер. 5. Рамка, 6. Котушка. 7. Поле. 8. Реле.

По вертикалі: КОРЕКТОР.

(Журі стежить за ходом змагання.)

ХI тур конкурс «Назвіть прізвище»

Назвіть ученого, прізвище якого складається з п'яти букв, причому: перша – перша в назві електрода, приєднаного до позитивного полюса джерела струму; друга – друга в назві одиниці опору; третя – третя в назві приладу для вимірювання сили струму; четверта – четверта в назві одиниці сили струму; п'ята (вона ж остання) – остання в назві приладу для вимірювання напруги.

(Ампер: анод (А); Ом (м); амперметр (п); ампер (е); вольтметр(р))
ХII тур конкурс «Капітани, капітани...»

1. Запропонувати скласти схему з'єднання джерела струму, дзвоника і двох кнопок, що дозволяє подзвонити з двох різних місць.
2. Запропонувати скласти схему кола, у якому дві лампи і два клю­чі, причому лампи 1 включає і вимикає ключ 1, а лампа 2 загоряється тільки при замиканні обох ключів.ХIIІ тур Конкурс "Знавці пісень"


Команди називають пісні, в яких згадуються електричні або електромагнітні явища. Значить, вказати назву пісні 2-3 рядки з пісні, де згадується ці явища. Прохання не повторюватися. Оцінка конкурсу – кожна пісня оцінюється в 1 бал.

Після цього конкурсу журі оцінює відповіді капітанів.
ХIV тур Конкурс "Знавці професій"


Команди повинні назвати якнайбільше професій, пов'язаних із електричними або електромагнітними явищами. Кожна названа професія оцінюється в 1 бал. Перемагає команда, яка останньою називає професію. Прохання не повторюватися.
XV тур Конкурс "Знавці загадок "

Команди повинні зачитати якнайбільше загадок, у яких згадується слово "електрика" , "електромагнітні явища".

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вікторина форма інтелектуальної гри, де успіх приходить за рахунок...
Гра – вид діяльності, який імітує реальне життя, має чіткі правила І лімітований час для проведення

Підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал
Гра може тривати цілий урок або бути одним із його взаємопов'язаних елементів. Перетворюватіі урок у безперервний ланцюжок ігор не...

Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних...
Використання інтерактивних технологій навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики

Відділ освіти Підгаєцької райдержадміністрації І нтелектуальна гра...
«найрозумніший». Сьогодні ви будете свідками цікавої боротьби юних, веселих, винахідливих інтелектуалів та ерудитів

Урок гра “Останній герой” Узагальнення, систематизація й повторення знань з тем
Розв’язуваних Задач. Там, на загубленому в фізичному океані шматочку суші на героїв чекають складні випробування. Залишиться тільки...

Урок -гра «Змагання» в 9 класі на тему
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний струм, напругу, опір, закономірності в електричних колах з послідовним...

Вікторина «Дитинство геніїв»
Мета : розвивати навички активного слухання, творчі здібності учнів, поглиблювати інтерес до читання, пам’ять, уважність, активність,...

Урок математики й інформатики в 11 класі
Вид уроку: Урок – бесіда з активним залученням учнів до обговорення питань, положень, задач

Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений...
Урок №1 Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло І матеріальна точка....

Квк між учнями 8-9 класів
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка