Пошук по сайту


Мы не можем оттуда наблюдать метеоры, потому что нам мешать

Мы не можем оттуда наблюдать метеоры, потому что нам мешать

Завдання для підготовки до олімпіади з астрономії

Старша група


 1. Уявимо, що ми на Місяці. Мы не можем оттуда наблюдать метеоры, потому что нам мешать ... Ми не можемо звідти спостерігати метеори, бо нам заважатиме…

а) яркий свет Солнца; а) яскраве світло Сонця;

б) отсутствие атмосферы; б) відсутність атмосфери;

в) яркий свет Земли; в) яскраве світло Землі;

г) наличие ярких звезд. г) наявність яскравих зір.

 1. Планети Сонячної системи можна спостерігати на зоряному небі…

а) только в зоне эклиптики; а) лише в зоні екліптики;

б) только вблизи небесного экватора; б) лише поблизу небесного екватора;

в) только вблизи полюсов мира; в) лише поблизу полюсів світу;

г) в любом участке. г) в будь-якій ділянці.

 1. Чи можна спостерігати на зоряному небі Місяця ті ж сузір'я, що й на Землі?

а) нет, на небе Луны можно наблюдать другие созвездия "я; а) ні, на небі Місяця можна спостерігати інші сузір'я;

б) можно, созвездия 'я иметь такой вид, как и на Земле, но конфигурация зрение у них изменится; б) можна, сузір'я матимуть такий вигляд, як і на Землі, але конфігурація зір у них зміниться ;

в) можно, ведь вид созвездия 'ел не зависит от точки их наблюдения; в) можна, адже вигляд сузір ' їв не залежить від точки їх спостереження;

г) можно, потому вид звездного неба не изменится, так как расстояние от Земли до Луны очень мала по сравнению с расстояниями до звезд. г) можна, бо вигляд зоряного неба не зміниться, оскільки відстань від Землі до Місяця надзвичайно мала порівняно з відстанями до зір.

 1.  Чи можна спостерігати сонячні та місячні затемнення на полюсах Землі?

а) можно наблюдать так же, как и в других районах земного шара; а) можна спостерігати так само, як і в інших районах земної кулі;

б) нельзя наблюдать; б) не можна спостерігати;

в) можно наблюдать только солнечное затмение; в) можна спостерігати тільки сонячне затемнення;

г) можно наблюдать только лунное затмение. г) можна спостерігати тільки місячне затемнення.

 1. Назви яких «морів» дійсно відображають фізичні умови та явища на Місяці? 1 - Море Дождей, 2 - Море Пары 3 - Море Облаков, 4 - Море Влажности, 5 - Море Росы, 6 - Море радуг, 7 - Море Жары, 8 - Море Холода. 1 – Море Дощів; 2 – Море Пари; 3 – Море Хмар; 4 – Море Вологості; 5 – Море Роси; 6 – Море Веселок; 7 – Море Спеки; 8 – Море Холоду.

а) 1, 2, 5; а) 1, 2, 5 ;

б) 4, 7, 8; б) 4, 7, 8 ;

в) 3, 6; в) 3, 6 ;

г) 7, 8. г) 7, 8.


 1. Скільки на Землі триває Новий рік (дата 1 січня)? Відповідь поясніть.

Розв’язання. В конкретному географічному пункті будь-яка дата триває 1 добу, але початок цієї доби в різних пунктах не співпадає. Так, наприклад, якщо на захід від лінії зміни дати, яку пов’язують з меридіаном на довготі 1800 (12h), 1 січня вже закінчується, то на схід від неї закінчується 31 грудня і Новий рік тільки наближається. Отже, в цілому на земній кулі Новий рік триває дві доби або 48 годин.


 1. На одній із поштових марок, підготовлених до випуску в СРСР, під зображенням місячного краєвиду був підпис: “На Місяці. Схід Землі”. В остаточній редакції друга частина підпису була вилучена. Якими міркуваннями керувався редактор? Чи підтримали б Ви його рішення?

Розв’язання. Загальновідомим є факт, що Місяць в процесі руху навколо Землі звернутий до нас одним боком. Якщо розуміти це буквально, то спостерігач з будь-якого пункту звернутої до Землі половини Місяця бачив би Землю в одній і тій же точці неба – схід/захід Землі неможливий. Однак, внаслідок лібрацій (“погойдувань”) Місяця по довготі і широті, які обумовлені нерівномірним рухом Місяця по еліптичній орбіті та нахилом його орбіти до площини екліптики відповідно, в дійсності земному спостерігачеві в різні моменти часу доступно для спостереження до 60% місячної поверхні (теж загальновідомий факт), а спостерігач на Місяці міг би спостерігати схід і захід Землі (правда, при умові, що він знаходиться поблизу краю видимої з Землі частини місячної поверхні).


 1. Пароплав, який вийшов із Сан-Франциско (ХVІ годинний пояс) о 15 год. в середу 20 березня, прибув до Владивостока (ІХ годинний пояс) рівно через 16 діб згідно з показами бортового годинника, який за час подорожі не переводився. Розрахуйте день тижня, дату і час прибуття по Владивостоку.

Розв’язання. Згідно з показами бортового годинника пароплав прибуде до Владивостока о 15 год. за поясним часом Сан-Франциско у п’ятницю (16=2·7+2) 5 квітня. У відповідності з формулою Тn2 – Tn1 = n2 – n1 (де n – номер годинного пояса) поясний час Владивостока буде дорівнювати 8 год., але вже наступної дати і дня тижня (6 квітня, субота), так як пароплав перетнув лінію зміни дати із сходу на захід. Враховуючи 1 год. декретного часу, який використовується в Росії, та перехід на літній час, який відбувся в період плавання, у Владивостоці буде 10 год. ранку.


 1. Чому в дні рівнодення 21 березня та 23 вересня справжня тривалість дня на 10 хвилин більша, ніж тривалість ночі?

Розв’язання. Тривалість дня трохи збільшує заломлення сонячних променів в атмосфері Землі (явище рефракції). Нам тільки здається, що Сонце знаходиться на горизонті, а насправді воно в цей момент вже опустилося нижче від площини горизонту. Так само на світанку Сонце з’являється над горизонтом раніше, тому середня тривалість дня на Землі збільшується приблизно на 10 хвилин.


 1. Астероїд Веста обертається навколо Сонця по орбіті, велика піввісь якої дорівнює 2,36 астрономічні одиниці. Знайти період його обертання.

Розв’язання. За третім законом Кеплера :

 , тому .

Взявши величини для Землі T1=Tз=1 рік, а1з=1 а.о., отримуємо період обертаня астероїда

=(2,36)3/2=3,63 (року).

ПСЕВДОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

 1. Злітає чи здійснює посадку сучасний космічний корабель, показаний на малюнку? Відповідь обґрунтуйте.


Розв’язання. Для того щоб вивести супутник великої маси на орбіту необхідна велика кількість палива. Отже в стартуючому кораблі висота корисних відсіків (кабіна з апаратурою, кабіна з космонавтами) складає досить малу частку від загальної висоти корабля. З малюнка видно, що близько половини корабля займає кабіна космонавтів (можна судити по розташуванню ілюмінаторів). Значить більшість ступенів корабля вже відкинуті. Двигун корабля на малюнку складається не більше ніж з однієї ступені. Можемо зробити висновок що корабель приземляється або здійснює посадку на планету де є атмосфера, так як утворюються клуби пиляки.


 1. Коли ми спостерігаємо або фотографуємо сонячне затемнення, ми бачимо, що темний диск Місяця дорівнює за розміром диску Сонця (фото 1). На фото 2 також знято диск Місяця на фоні Сонця, але на ньому ми бачимо, що розмір диска Місяця в декілька разів менший. Як пояснити таку різницю? Відповідь обгрунтуйте. Нагадуємо, що радіус Місяця приблизно 1700 км, а радіус Сонця – приблизно 700 000 км.Розв’язання. Фото 1 було отримано під час спостереження з Землі. Фото 2 отримали під час зйомки з космічного корабля, так як видимий кутовий розмір Місяця обернено пропорційний відстані фотозйомки. Вимірюючи по фото розміри Місяця отримуємо R1/R2=5, тоді враховуючи відстань від Землі до Місяця можна визначити з якої відстані велась фотозйомка. Ця відстань в 5 разів більша за відстань від Землі до Місяця.


 1. Хто зображений на фото, поясніть яке відношення ці люди мають до астрономії?

1

2

3

4

5Іоган Кеплер - німецький філософ, математик, астроном, астролог і оптик, відомий насамперед відкриттям законів руху планет, названих законами Кеплера на його честь.Юрій Кондратюк - український, радянський вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон».

Ісаак Ньютон – видатний англійський фізик, відкрив Закон всесвітнього тяжіння, завдяки якому було відкрито планету Нептун, довів що з даного закону випливають закони Кеплера. побудував змішаний телескоп-рефлектор.

Ніколай Копернік – польський астроном, автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи.

Галілео Галілей – перший побудував телескоп, за допомогою нього відкрив гори і кратери на Місяці, плями на Сонці, 4 супутники Юпітера (Іо, Європа, Ганімед та Каллісто), фази Венери, кільця Сатурна, довів що Чумацький Шлях це скупчення окремих зірок
 1. Яке призначення цього обладнання.

1

2

3

4
Спарений телескоп обсерваторії Мауна-Кеа розташований в Тихому океані на значній висоті для радіотелескопічних досліджень з використанням інфрачервоного та оптичного спостереження.

Оптичний телескоп використовується для спостереження за небесними світилами.

Космічний телескоп «Габлл» для спостереження за космічними обєктами за межами земної атмосфери.

Радіотелеско́п — астрофізичний прилад для прийому власного електромагнітного випромінювання космічних об'єктів у діапазоні несучих частот від десятків МГц до десятків ГГц і дослідження його характеристик: координат джерел, просторової структури, інтенсивності випромінювання, спектру і поляризації.
 1. Як називається цей старовинний астрономічний прилад?Відповідь. Цей прилад називається квадрант. Старовинний астрономічний прилад для відмірювання висот небесних світил над рівнем горизонту.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

 1. На малюнку представлено одне із сузір’їв, що видимі на території нашої країни. Назвіть це сузір’я, підпишіть відомі вам назви зір, домалюйте і підпишіть відомі вам об’єкти (галактики, туманності, зоряні скупчення). Підпишіть на межах сузір’я назви його сусідів по небесній сфері. Чи можна сьогодні спостерігати це сузір’я? Якщо так, то в який час доби?


поділитися в соціальних мережахСхожі:

28 жовтня на предметі університетської освіти наш викладач Валентина...
Тут ми знайдемо І нормативну, І довідкову, І навчальну, І наукову літературу. Вперше почута довідкова література включає досить знайомі...

Окружающий мир микромир макромир мегамир физика изучает физические
С математической точки зрения дают одно уравнение с одним неизвестным, которое можем найти

Найджел Латта Пока ваш подросток не свёл вас с ума Латта Найджел....
Так девочка пытается убедить мир, что выбранный ею путь – лучший, вернее, единственный возможный. Если она решила, что нитка должна...

На першій парі університетської освіти наш викладач Тетяна Сергіївна...
У аудиторії нас привітно зустрічала Євгенія Петрівна з щирою посмішкою. Через деякий час Валентина Михайлівна нас залишила. Ми, чекаючи...

Засідання нам розпочати час

Ш. А. Амонашвили Как любить детей
Обидно, что педагогическая наука не стремится к синтезу с педагогическим искусством, с тем, чтобы на этой основе стать мощным двигателем...

Розважальна гра «Хто перший встав – того й капці» (5-11 кл.)
...

Воспитание дочери
Как уберечь от коварных соблазнов мира, от раннего опыта интимной жизни, от насилия наркотиков? Как пре­достеречь от бел которые...

Вірогідність астрономічних знань
Нерідко твердиться, що наука не дає нам вірогідних знань про світ, що її висновкам начебто не можна довіряти

Позакласний захід «Астроном І я»
Ведучий: сьогодні ми зібралися, щоб зрозуміти, яка цікава наука – астрономія, яке у неї І у нас майбутнє І з’ясувати, що ми знаємо,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

f.lekciya.com.ua
Головна сторінка